Novinky Transparentné IT 1.6.2020

Servisná zmluva o poskytovaní systémovej, aplikačnej podpory a rozvoja Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy – IS SOFIA (dodávateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.)

Prečo tieto informácie zverejňujeme?


Základné informácie o projekte


Ciele projektu

 • Zmluvné strany uzatvorili dňa 29. 4. 2020 Servisnú zmluvu o poskytovaní systémovej,
  aplikačnej podpory a rozvoja Centrálneho finančného informačného systému pre verejné
  vysoké školy (IS SOFIA) (ďalej len „Zmluva“), ktorej uzatvorenie je výsledkom verejnej
  súťaže vyhlásenej v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Objednávateľom
  ako verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania číslo 150/2019 zo dňa
  29.07.2019 pod značkou 19828 – MSS na predmet zákazky: „Systémová, aplikačná
  podpora a rozvoj Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy
  (IS SOFIA)“, ktorej účelom je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich
  k bezproblémovému užívaniu IS Objednávateľa a jeho ďalšiemu nevyhnutnému rozvoju v
  rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. odôvodnených
  požiadaviek jeho používateľov v súlade so stratégiou rozvoja IS SOFIA.
 • Predmetom tejto Servisnej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Poskytovateľa vykonávať a zabezpečovať pre Objednávateľa Služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou IS Objednávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených touto Servisnou zmluvou vrátane jej príloh, a to prostredníctvom Služieb podpory prevádzky a údržby, Služieb podpory aplikačného programového vybavenia a Služieb rozvoja a korelujúcim záväzkom Objednávateľa za riadne a včas poskytnuté Služby zaplatiť Poskytovateľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Servisnej zmluve.

Aktuálny stav projektu*

Verejné
obstarávanie
Zmluva s dodávateľom

*modré bunky: fáza/fázy projektu, ktoré boli ukončené
  zelená bunka: fáza, v ktorej sa projekt aktuálne nachádza


Dodávatelia/subdodávatelia

Konzorční partneri:

Subdodávatelia:

 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Doudlebská 1699/5, Praha 4, Česká republika
 • RKMC, spol. s r.o.
Komentovať

Ďalšie Aktuality

Interview :24: Rozhovor s Pavlom Fričom o konci Slovensko IT

Čítaj viac

Stanovisko prezidenta IT Asociácie Slovenska: Projekt štátnej IT akciovky sme od počiatku považovali za nevhodné riešenie

Čítaj viac

Projekt budovania prioritných životných situácií ožíva: Odborníci na workshope riešili jeho efektívny reštart

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.