IT Asociácia Slovenska
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Tel. č.: +421 903 433 345
E-mail: itas@itas.sk

Prezident: Emil Fitoš
E-mail: prezident@itas.sk

Tajomník: Gustáv Budinský
Mobil: +421 903 433 345
E-mail: budinsky@itas.sk

Kontakt pre médiá:
E-mail: media@itas.sk

Manažér pre komunikáciu: Juraj Kadáš
Mobil: +421 918 435 156
E-mail: kadas@itas.sk