Žiadosť o členstvo

280
Zápisné pre malú firmu
700
Zápisné pre strednú firmu
1400
Zápisné pre veľkú firmu

Členom IT Asociácie Slovenska sa môže stať každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a ktorá súhlasí s poslaním Asociácie.

Za člena ITAS môže byť prijatá aj právnická osoba, ktorá nie je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, ak súhlasí s poslaním ITAS. Môže byť prijatá za člena ITAS so všetkými právami a povinnosťami alebo za asociovaného člena ITAS, ktorý má práva a povinnosti v určitom rozsahu. Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením ročného členského príspevku na účet IT Asociácie Slovenska vo výške a za podmienok určených valným zhromaždením a schválením členstva prezídiom Asociácie.

Výška členského pre nového člena je fakturovaná pre aktuálny rok ako pomerná časť z výšky ročného členského za každý ostávajúci štvrťrok, aj začatý, pričom dátumom pre jeho výpočet je zaslanie žiadosti o členstvo.

Výška členského pre člena, ktorému bolo zrušené členstvo, je fakturovaná pre aktuálny rok ako pomerná časť z výšky ročného členského za každý, aj začatý štvrťrok, pričom dátumom pre jeho výpočet je zaslanie písomnej žiadosti o zrušenie členstva.

Typy členstva

Malá firma

do 20 zamestnancov

Zápisné:
280 €
Členské:
700 € / rok

Stredná firma

20 - 1000 zamestnancov

Zápisné:
700 €
Členské:
2800 € / rok

Veľká firma

nad 1000 zamestnancov

Zápisné:
1400 €
Členské:
2100 € / rok
+1 € / zamestnanec

Asociované členstvo

Asociovaným členom ITAS sa môže stať aj spoločnosť, ktorej primárnym predmetom činnosti nie je IT. O prijatí tejto právnickej osoby za asociovaného člena rozhoduje prezídium ITAS. Prijatie za asociovaného člena môže prezídium spojiť so splnením konkrétnych podmienok

Členské:
140 € / rok

Žiadosť o členstvo

  1. Typ členstva

  Vyberte typ členstva
  Riadne členstvoAsociované členstvo  2. Firemné údaje

  Obchodné meno


  Zastúpený/-á


  Sídlo spoločnosti


  IČO

  DIČ

  Aktuálny počet zamestnancov na TPP


  Oblasť pôsobenia
  Infraštruktúra / Kybernetická bezpečnosťKonzultačné / Právne službySystémový integrátor / Softwarové riešeniaTelekomunikačné službyVendor / DistribútorOstatné  Typ riešenia a služby
  Vývoj sotvéru na zákazkuKonsolidácia/Prevádzka IT infraštruktúryMobilné riešeniaKybernetická bezpečnosťSlužby dátových centier/CloudPlatformové službyKonsolidácia/Prev. komun. infraštruktúryElektronická archiváciaPodniková ekonomika a plánovanieGeografické informačné systémyKonzultačné a právne službyTelekomunikačné službyVýroba / Distribúcia HW/SWIné
  3. Osobné údaje

  Telefón


  E-mail

  Web


  Súhlasíme s podmienkami členstva uvedenými v stanovách IT Asociácie Slovenska
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Zaväzujeme sa uhradit členský príspevok do 30 dní

  Výhody členstva ITAS

  Spolu sme silnejší. Vďaka členstvu v našej asociácii budete mať možnosť vytvárať lepšie IT prostredie na Slovensku a váš hlas bude počuť.

  Aktívni členovia ITAS

  Je nás už viac ako 100 a stále rastieme. Pozrite si prehľad firiem a subjektov, ktoré sú našimi členmi.

  Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.