Novinky Transparentné IT 11.2.2020

Etické, transparentné a zodpovedné IT: zverejňovanie detailných informácií o štátnych IT projektoch

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska (ITAS) na základe prijatého dokumentu Etické, transparentné a zodpovedné IT začal so zverejňovaním údajov o aktuálne prebiehajúcich štátnych IT projektoch.

Vďaka iniciatíve Over.statneit.sk sa môže odborná i laická verejnosť detailne oboznámiť so zoznamom aktuálne prebiehajúcich štátnych IT projektov. Web umožňuje vyhľadávanie medzi projektmi (podľa rezortu, životnej situácie či etapy projektu), poskytuje informácie o rozpočte, prínosoch a prevádzkových nákladoch, prehľadne zobrazuje aktuálnu fázu projektu a zároveň zverejňuje dodávateľov a subdodávateľov.

Na základe návrhu pracovnej skupiny Governance & Delivery sa členovia ITAS na Valnom zhromaždení ITAS 13. júna 2019 prihlásili k etickým hodnotám a praxi, ktorá bude brániť netransparentnému chovaniu a eliminuje javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v IKT. 

ITAS tento záväzok napĺňa vo zverejňovaní informácií o dodávateľoch a subdodávateľoch, ktorí sa na realizácii štátnych IT projektov podieľajú. Informácie dostupné na webe Over.statneit.sk sa preto od momentu podpisu zmluvy s dodávateľom budú zrkadliť aj na webovej stránke ITAS.sk.

Zverejnené dáta obsahujú podrobnosti o stave projektu, generálneho dodávateľa a subdodávateľov štátnych zákaziek financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Túto informáciu nájdete pri každom projekte, ktorý má podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na informačný systém.


→ Kompletný zoznam projektov nájdete na stránke over.statneit.sk/projekty-statneho-it

→ Zoznam projektov, pri ktorých bola podpísaná zmluva s dodávateľom + zoznam subdodávateľov nájdete na stránke itas.sk/aktuality/transparentne-it

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Spoločné vyhlásenie skupiny Digital V4 k návrhu rozpočtu EÚ: Ďalšie zaostávanie si nemôžeme dovoliť, požadujeme viac prostriedkov na digitalizáciu

Čítaj viac

Vláda schválila finančné prostriedky na podporu aktivít Digitálnej koalície

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Lighting Beetle

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.