SPOLUPRACUJ.meetup: MES & SCADA – problémy a riešenia vo výrobnom podniku (20. 6. MTF STU v Trnave) Registrácia TU

Digitalizácia štátu

Je jasné, že eGovernment sa nedá budovať bez aktívneho prispenia IT firiem. Efektívna informatizácia verejnej správy je pre Slovensko výzvou, preto ju považujeme za jednu z prioritných oblastí.

3
Aktívne projekty
01.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné. Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk. Digitálna koalícia má už 67 členov, ktorí spolu deklarovali 208 záväzkov.

Web Digitálnej koalície

Fakty a ciele

01.

Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

02.

Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

03.

Členovia Digitálnej koalície si stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a spolupracujú na ich plnení.

04.

Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

02.

Etické, transparentné a zodpovedné IT

Neetické podnikanie je vo svete rozšíreným a mimoriadne škodlivým javom. Len v oblasti odovzdaných úplatkov OECD odhaduje ich ročný objem na jeden bilión amerických dolárov. Na základe návrhu pracovnej skupiny Governance & Delivery sa členovia ITAS na Valnom zhromaždení ITAS 13. júna 2019 prihlásili k etickým hodnotám a praxi, ktorá bude brániť netransparentnému chovaniu a eliminuje javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v IKT. Valné zhromaždenie ITAS iniciatívu prijalo takmer jednohlasne, dva hlasy sa hlasovania zdržali. Pracovná skupina Governance & Delivery zriadená ÚPPVII v tomto dokumente navrhuje ÚPPVII praktické opatrenia, ktorých naplnenie prinesie výrazné obmedzenie možností pre neetické chovanie a netransparentnosť pri verejných súťažiach/verejných obstarávaniach IKT projektov vo verejnej správe.

Etické, transparentné a zodpovedné IT + prílohy (na stiahnutie).

Fakty a ciele

01.

Súbor opatrení zameraných na dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

02.

Etické, transparentné a zodpovedné IT vo verejnej správe.

03.

Etické, transparentné a zodpovedné podnikanie v IT spoločnostiach.

03.

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe

Naši experti sa podieľali na príprave a pripomienkovaní tohto dôležitého dokumentu, ktorý stanovuje novú koncepciu pre nákup informačných technológii vo verejnej správe. Rada vlády dokument schválila v máji 2019.

Dokument vrátane prílohe si môžete stiahnuť TU.

Fakty a ciele

01.

Odviedli sme množstvo práce na príprave a pripomienkovaní dokumentu.

02.

Podarilo sa nám presadiť naše riešenia v oblasti vendor lock-in.

03.

Presadili sme inštitút súťaže návrhov.

04.

Zabránili sme neprofesionálnym krokom v oblasti delenia zákaziek.

Súvisiace články

Trend: Neponúkneš úplatok, vyhneš sa vendor lock-inu. Ítečkové firmy schválili „etický kódex“

Čítaj viac

Emil Fitoš pre Trend: Navrhli sme zmeny k lepšiemu, na rade je štát

Čítaj viac

Prezident ITAS pre Euractiv.sk: Digitálna transformácia sa musí stať jedným z najdôležitejších politických cieľov. Bez ohľadu na to, kto sedí vo vláde

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.