Digitalizácia štátu

Je jasné, že eGovernment sa nedá budovať bez aktívneho prispenia IT firiem. Efektívna informatizácia verejnej správy je pre Slovensko výzvou, preto ju považujeme za jednu z prioritných oblastí.

4
Aktívne projekty
01.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné. Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk. Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 83 členov, ktorí spolu deklarovali 232 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Novými členmi koalície sa stali a svoje záväzky deklarovali:

Web Digitálnej koalície

Fakty a ciele

01.

Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

02.

Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

03.

Členovia Digitálnej koalície si stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a spolupracujú na ich plnení.

04.

Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

02.

Etické, transparentné a zodpovedné IT

Neetické podnikanie je vo svete rozšíreným a mimoriadne škodlivým javom. Len v oblasti odovzdaných úplatkov OECD odhaduje ich ročný objem na jeden bilión amerických dolárov. Na základe návrhu pracovnej skupiny Governance & Delivery sa členovia ITAS na Valnom zhromaždení ITAS 13. júna 2019 prihlásili k etickým hodnotám a praxi, ktorá bude brániť netransparentnému chovaniu a eliminuje javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v IKT. Valné zhromaždenie ITAS iniciatívu prijalo takmer jednohlasne, dva hlasy sa hlasovania zdržali. Pracovná skupina Governance & Delivery zriadená ÚPPVII v tomto dokumente navrhuje ÚPPVII praktické opatrenia, ktorých naplnenie prinesie výrazné obmedzenie možností pre neetické chovanie a netransparentnosť pri verejných súťažiach/verejných obstarávaniach IKT projektov vo verejnej správe.

Etické, transparentné a zodpovedné IT + prílohy (na stiahnutie).

Fakty a ciele

01.

Súbor opatrení zameraných na dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

02.

Etické, transparentné a zodpovedné IT vo verejnej správe.

03.

Etické, transparentné a zodpovedné podnikanie v IT spoločnostiach.

03.

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe

Naši experti sa podieľali na príprave a pripomienkovaní tohto dôležitého dokumentu, ktorý stanovuje novú koncepciu pre nákup informačných technológii vo verejnej správe. Rada vlády dokument schválila v máji 2019.

Dokument vrátane prílohe si môžete stiahnuť TU.

Fakty a ciele

01.

Odviedli sme množstvo práce na príprave a pripomienkovaní dokumentu.

02.

Podarilo sa nám presadiť naše riešenia v oblasti vendor lock-in.

03.

Presadili sme inštitút súťaže návrhov.

04.

Zabránili sme neprofesionálnym krokom v oblasti delenia zákaziek.

04.

Vízia eGov 2021 – 2030

Chceme lepšie digitálne Slovensko. Preto sme spoločne s našimi expertmi pripravili prevratnú víziu rozvoja slovenského eGovernmentu na ďalšie roky.

Viac informácií TU

Fakty a ciele

01.

Informatizácia verejnej správy je obrovským transformačným projektom, s ktorým by zložito zápolili aj komerčné inštitúcie s množstvom profesionálov na palube.

02.

Chceme opäť nastoliť tému strategického smerovania digitálnej transformácie verejnej správy.

03.

Silná nadrezortná vízia je základným východiskom, bez ktorého sa digitálna transformácia verejnej správy na Slovensku bude posúvať vpred len ťažko.

04.

Sme presvedčení, že všetky tézy tejto vízie sú realizovateľné.

Súvisiace články

Ministerstvo informatizácie posilňuje Digitálnu koalíciu a stáva sa jej riadnym členom

Čítaj viac

(VIDEO) DIGITALEUROPE ukázala, ako by sa mali minúť prostriedky na digitalizáciu z reformného plánu obnovy

Čítaj viac

(VIDEO) Emil Fitoš v rozhovore pre Hospodárske noviny: Predstavy o veľkom štátnom IT sú nerealistické

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.