Digitalizácia štátu

Je jasné, že eGovernment sa nedá budovať bez aktívneho prispenia IT firiem. Efektívna informatizácia verejnej správy je pre Slovensko výzvou, preto ju považujeme za jednu z prioritných oblastí.

5
Aktívnych projektov
01.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje takmer sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku, ktorí sa zaviazali k plneniu hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

Web Digitálnej koalície

Fakty a ciele

01.

Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

02.

Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

03.

Členovia Digitálnej koalície si stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a spolupracujú na ich plnení.

04.

Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

02.

Etické, transparentné a zodpovedné IT

Neetické podnikanie je vo svete rozšíreným a mimoriadne škodlivým javom. Len v oblasti odovzdaných úplatkov OECD odhaduje ich ročný objem na jeden bilión amerických dolárov. Na základe návrhu pracovnej skupiny Governance & Delivery sa členovia ITAS na Valnom zhromaždení ITAS 13. júna 2019 prihlásili k etickým hodnotám a praxi, ktorá bude brániť netransparentnému chovaniu a eliminuje javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v IKT. Valné zhromaždenie ITAS iniciatívu prijalo takmer jednohlasne, dva hlasy sa hlasovania zdržali. Pracovná skupina Governance & Delivery zriadená ÚPPVII v tomto dokumente navrhuje ÚPPVII praktické opatrenia, ktorých naplnenie prinesie výrazné obmedzenie možností pre neetické chovanie a netransparentnosť pri verejných súťažiach/verejných obstarávaniach IKT projektov vo verejnej správe.

Etické, transparentné a zodpovedné IT + prílohy (na stiahnutie).

Fakty a ciele

01.

Súbor opatrení zameraných na dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

02.

Etické, transparentné a zodpovedné IT vo verejnej správe.

03.

Etické, transparentné a zodpovedné podnikanie v IT spoločnostiach.

03.

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe

Naši experti sa podieľali na príprave a pripomienkovaní tohto dôležitého dokumentu, ktorý stanovuje novú koncepciu pre nákup informačných technológii vo verejnej správe. Rada vlády dokument schválila v máji 2019.

Dokument vrátane prílohe si môžete stiahnuť TU.

Fakty a ciele

01.

Odviedli sme množstvo práce na príprave a pripomienkovaní dokumentu.

02.

Podarilo sa nám presadiť naše riešenia v oblasti vendor lock-in.

03.

Presadili sme inštitút súťaže návrhov.

04.

Zabránili sme neprofesionálnym krokom v oblasti delenia zákaziek.

04.

Plán obnovy EÚ

Koronakríza so sebou priniesla mnoho výziev, špeciálne zasiahla sektor služieb a aj IT. Európska únia preto prišla s mechaniznom Recovery & Resilience Fund (Fond obnovy a odolnosti), v ktorom sú pre všetky členské štáty pripravené prostriedky slúžiace na podporu ich ekonomík na boj s pandémiou. Pozorne sme sledovali verejnú diskusiu o slovenskom pláne obnovy a ako najväčšieho reprezentanta IT firiem na Slovensku nás najviac zaujímajú práve oblasti digitalizácie a digitálneho vzdelávania. V tejto súvislosti sme pripravili viacero strategických dokumentov, v ktorých sme vláde a ďalším stakeholderom poskytli expertné poradenstvo a návody, ako by sa dostupné prostriedky v oblasti digitalizácie mohli investovať.

Prečítajte si naše návrhy pre Plán obnovy

Fakty a ciele

01.

Pripravili sme expertné dokumenty k slovenskému plánu obnovy.

02.

Poskytujeme odborne a exaktne podložené poradenstvo pre oblasť digitalizácie štátu a priemyslu.

03.

Máme expertov, ktorí sa problematike rozumejú a vedia, čo Slovensko potrebuje zmeniť.

04.

Navrhli sme konkrétne riešenia, ktoré sa dajú implementovať v praxi.

05.

Vízia eGov 2021 – 2030

Chceme lepšie digitálne Slovensko. Preto sme spoločne s našimi expertmi pripravili prevratnú víziu rozvoja slovenského eGovernmentu na ďalšie roky.

Viac informácií TU

Fakty a ciele

01.

Informatizácia verejnej správy je obrovským transformačným projektom, s ktorým by zložito zápolili aj komerčné inštitúcie s množstvom profesionálov na palube.

02.

Chceme opäť nastoliť tému strategického smerovania digitálnej transformácie verejnej správy.

03.

Silná nadrezortná vízia je základným východiskom, bez ktorého sa digitálna transformácia verejnej správy na Slovensku bude posúvať vpred len ťažko.

04.

Sme presvedčení, že všetky tézy tejto vízie sú realizovateľné.

Súvisiace články

Zástupcovia ITAS na konferencii Jarná ITAPA 2024

Čítaj viac

Interview :24: Rozhovor s Pavlom Fričom o konci Slovensko IT

Čítaj viac

Stanovisko prezidenta IT Asociácie Slovenska: Projekt štátnej IT akciovky sme od počiatku považovali za nevhodné riešenie

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.