Vzdelávanie

Moderné vzdelávanie je jedným z najdôležitejších predpokladov na úspešnú digitálnu transformáciu našej spoločnosti. Venujeme sa mu v niekoľkých projektoch.

5
Aktívnych projektov
67 členov
Digitálnej koalície po 14. 2. 2019
01.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné. Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk. Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 83 členov, ktorí spolu deklarovali 232 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Novými členmi koalície sa stali a svoje záväzky deklarovali:

Web Digitálnej koalície

Fakty a ciele

01.

Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

02.

Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

03.

Členovia Digitálnej koalície si stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a spolupracujú na ich plnení.

04.

Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

02.

IT Fitness Test

V roku 2020 sme spustili 9. ročník IT Fitness Testu, tento rok bude aj vzhľadom na pandémiu Covid-19 špeciálny. Test obsahuje viac praktických otázok zameraných na riešenie špecifického problému. Snahou nie je iba otestovať teoretické znalosti IT, na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne zvolený digitálny nástroj, napríklad aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete. Aj samotné otázky sú orientované na praktické riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v reálnom živote. Autori sa v otázkach intenzívnejšie zamerali na online komunikačné a kolaboračné nástroje, test je teda skvelým nástrojom na spestrenie výučby práce s digitálnymi technológiami. Jedným z cieľov testovania je motivovať učiteľky a učiteľov, aby počas koronakrízy ponúkli žiačkam a žiakom zábavnú a užitočnú formu výučby IT a ozvláštnili im domáce vyučovanie. IT Fitness Test je najrozsiahlejším testovaním IT zručností na Slovensku, počas ôsmich ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 200-tisíc respondentov. Hlavným partnerom ročníka 2020 je spoločnosť Huawei Technologies.

Vyskúšajte si test na vlastnej koži

Fakty a ciele

01.

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku - až 200-tisíc respondentov počas 8 ročníkov.

02.

Učí širokú verejnosť, ako rozpoznávať hoaxy a online hrozby.

03.

Poskytuje plastický obraz o našich skutočných IT schopnostiach a zručnostiach.

04.

Pomáha žiakom a študentom v zlepšovaní ich znalostí o IT a zlepšuje ich orientáciu vo svete sociálnych médií.

03.

Kry-sa! 2019

Vďaka rozvoju digitálnych technológií, ich dostupnosti a konektivite sa internet stal bežnou súčasťou našich životov. Napriek tomu, že ponúka množstvo zaujímavých a užitočných služieb, už dávno nie je bezpečným miestom a jeho užívateľom dnes hrozia mnohé riziká. Úroveň povedomia o kybernetických hrozbách, ale aj spôsoboch, ako im predchádzať a chrániť sa pred nimi, je na Slovensku stále pomerne nízka. IT Asociácia Slovenska (ITAS) v spolupráci s partnermi so súkromného a verejného sektora a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR sa preto rozhodla znovu oživiť projekt Kry sa! zameraný na zvýšenie povedomia v oblasti internetovej bezpečnosti, najmä u najviac rizikových skupín – ako sú deti, seniori či menšie firmy a organizácie. #kry-sa predstavuje spoľahlivú informačnú a komunikačnú platforma pre všetkých, ktorí sa potrebujú zorientovať v oblasti informačnej bezpečnosti a hľadajú pomoc. Partnermi projektu sú Slovak Business Agency, ZMPS, AT&T, Orange, Tatra banka, Soitron, Cisco, mediálnym partnerom je portál Podnikajte.sk.

Web Kry-sa! 2019

Fakty a ciele

01.

Kry sa! je tu pre všetkých, ktorí hľadajú informácie o internetových rizikách alebo potrebujú pomoc v boji s kyberzločinom.

02.

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti.

03.

Je určený najmä pre najohrozenejšie skupiny používateľov internetu, ako sú deti, seniori či malí a strední podnikatelia a neziskové organizácie.

04.

Okrem webstránky budú súčasťou projektu nadväzujúce aktivity, ako rôzne edukatívne iniciatívy na školách, školenia, workshopy či webináre vedené skúsenými expertmi z oblasti kyberbezpečnosti.

04.

Slovak.AI – centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Na jeho vzniku participovali Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ITAS a Americká obchodná komora na Slovensku. Slovak.AI je neutrálnou, nezávislou a neziskovou platformou, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. V súčasnosti sa do jeho aktivít zapája 23 firiem, 5 univerzít a 2 výskumné ústavy.

Viac o Slovak.AI

Fakty a ciele

01.

Prepájame jednotlivcov, výskumné a záujmové skupiny a aj organizácie a IT spoločnosti.

02.

Prepájame akademický, súkromný a verejný sektor, vytvárame partnerstvá smerujúce k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

03.

Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je priestor pre kreatívnych ľudí a spoločnosti, ako rásť s umelou inteligenciou.

04.

Veríme, že umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy.

05.

Spoločné študijné programy Ukrajina│Slovensko

Projekt vznikol v roku 2017 ako spolupráca členov Digitálnej koalície — Vysokej školy manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave a IT Asociácie Slovenska — s IT fakultou ukrajinskej Národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca v Charkove. Výsledkom bol podpis bilaterálnych dohôd o spoločnom magisterskom študijnom programe Medzinárodné podnikateľské analýzy a množstvo záujemcov o štúdium z radov ukrajinských študentov. Prví študenti na Slovensko pricestovali v júni 2018 z Charkova. Počas trojmesačnej stáže vo firmách v lete 2018 absolvovali kurz Java a intenzívny kurz slovenčiny. Od septembra 2018 ďalej pokračujú v magisterskom štúdiu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a zároveň praxujú v slovenských IT spoločnostiach Atos a Soitron. V treťom ročníku projektu, ktorý sa začal v roku 2020, na Slovensko prichádza až 18 študentov z ukrajinských univerzít, z toho 3 ženy a 15 mužov. Partnerom projektu sa podarilo nájsť uplatnenie pre študentov v 7 firmách a napriek všetkým úskaliam v podobe dôsledných karanténnych opatrení, zvýšeným hygienickým požiadavkám či rôznym administratívnym a byrokratickým prekážkam, úspešne rozbehli aj tretí ročník spoločných študijných programov.

Fakty a ciele

01.

Rozbehli sme úspešný a zároveň veľmi komplikovaný projekt, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Prebieha už jeho 3. ročník.

02.

Ide o vzorový príklad riadenej a kvalitnej pracovnej mobility a bez negatívnych reakcií zo strany verejnosti či médií.

03.

Pomáhame riešiť kritickú situáciu s personálnymi kapacitami v slovenskom IT sektore ako aj na IT pracoviskách v ostatných odvetviach (bankový sektor).

04.

Projekt organizovaný pod záštitou Digitálnej koalície má podporu vlády SR, konkrétne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj slovenskej ambasády v Kyjeve.

Súvisiace články

Na Slovensko prišlo 18 nových študentov IT z Ukrajiny. Spolupráca by sa mohla rozšíriť aj do Bieloruska

Čítaj viac

Úspešný začiatok 3. medzinárodnej Letnej školy na VŠEMvs

Čítaj viac

Prvé online štátnice na VŠEMvs absolvovalo takmer 500 študentov

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.