Vzdelávanie

Moderné vzdelávanie je jedným z najdôležitejších predpokladov na úspešnú digitálnu transformáciu našej spoločnosti. Venujeme sa mu v niekoľkých projektoch.

6
Aktívnych projektov
83 členov
Digitálnej koalície v roku 2020
01.

AISlovakIA – centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie AISlovakIA (pôvodne Slovak.AI) bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Na jeho vzniku participovali Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ITAS a Americká obchodná komora na Slovensku. Slovak.AI je neutrálnou, nezávislou a neziskovou platformou, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. V súčasnosti sa do jeho aktivít zapája 23 firiem, 5 univerzít a 2 výskumné ústavy.

Viac o Slovak.AI

Fakty a ciele

01.

Prepájame jednotlivcov, výskumné a záujmové skupiny a aj organizácie a IT spoločnosti.

02.

Prepájame akademický, súkromný a verejný sektor, vytvárame partnerstvá smerujúce k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

03.

Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je priestor pre kreatívnych ľudí a spoločnosti, ako rásť s umelou inteligenciou.

04.

Veríme, že umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy.

02.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje takmer sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku, ktorí sa zaviazali k plneniu hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

Web Digitálnej koalície

Fakty a ciele

01.

Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

02.

Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

03.

Členovia Digitálnej koalície si stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a spolupracujú na ich plnení.

04.

Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

03.

Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom

Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ vďaka podpore Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v rámci iniciatívy Migration Partnership Facility (MPF). Na Slovensku je realizovaný EMA – Development and Mobility Agency v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR – Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku (ATIC). Partnermi zo súkromného sektora sú ESET, Orange Slovensko a Orange Moldavsko. Inštitucionálnu podporu poskytujú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Moldavská technická univerzita (TUM) a Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry Moldavskej republiky. Projekt sa začal realizovať v júli 2021, oficiálne bol spustený v septembri 2021 a potrvá až do februára 2024. Celková dĺžka a udržateľnosť projektu je 32 mesiacov. Projekt podporí: • 50 moldavských absolventov a študentov IKT odborov. Ponúkne im 12-mesačné zamestnanie alebo 3-mesačnú stáž v popredných IKT spoločnostiach na Slovensku. • Rozvoj Moldavska prostredníctvom reintegrácie úspešných absolventov programu po ich návrate do Moldavska. • Transfer vysoko žiadaných znalostí a expertízy do moldavského IKT sektora. • Rozvoj podnikania a budovanie vzťahov medzi súkromnými spoločnosťami oboch krajín. • Vytvorenie verejno–súkromných partnerstiev a vzdelávacej platformy Digitálna akadémia. • Zdieľanie skúseností počas implementácie schémy a politík pracovnej mobility zameraných na prilákanie talentov.

Fakty a ciele

01.

Rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Moldavskom v oblasti migrácie pracovnej sily.

02.

Podpora hospodárskej výmeny medzi IKT sektormi oboch krajín.

03.

Podpora mladých moldavských talentov pri naštartovaní ich kariéry v IKT sektore.

04.

Podporovať rozvoj Moldavska vďaka opätovnému začleneniu úspešných absolventov na trh práce (alebo do nádejných start-upov) po ich návrate domov

05.

Výmena skúsenosti a hľadanie najvhodnejších postupov v súvislosti s nasadením programu riadenej migrácie pracovnej sily a politík zameraných na prilákanie migrantov.

04.

IT Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí. V roku 2022 bolo testovanie úspešne rozšírené aj za hranice Slovenska, a to do všetkých krajín Vyšehradskej štvorky a anglického jazyka. O úspechu projektu svedčí aj fakt, že v krajinách V4 si v rámci pilotného ročníka test vyplnilo až 115-tisíc ľudí. Od roku 2023 je testovanie navyše dostupné aj v ukrajinskom jazyku, najmä pre študentov na Ukrajine, ale aj v susedných krajinách. IT Fitness Test primárne cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Na to, aby dokázali v dnešnom, čoraz viac digitálnejšom svete uspieť, musia byť schopní zorientovať sa v spleti dostupných informácií a využiť možnosti digitálnych nástrojov vo svoj prospech. Cieľom IT Fitness Testu je objektívne otestovať digitálne zručnosti, ktoré sa od nich očakávajú na ďalšom stupni štúdia alebo v praxi a tak motivovať k aktívnemu prehlbovaniu ich zručností, ktoré budú môcť prakticky využiť nielen dnes, no najmä v budúcnosti.

Vyskúšajte si test na vlastnej koži

Fakty a ciele

01.

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku a v krajinách V4 - až 400-tisíc respondentov počas 11 ročníkov.

02.

Učí širokú verejnosť, ako narábať s digitálnymi nástrojmi.

03.

Poskytuje plastický obraz o našich skutočných IT schopnostiach a zručnostiach.

04.

Pomáha žiakom a študentom v zlepšovaní ich znalostí o IT a zlepšuje ich orientáciu v digitálnom svete.

05.

Kry-sa! 2019

Vďaka rozvoju digitálnych technológií, ich dostupnosti a konektivite sa internet stal bežnou súčasťou našich životov. Napriek tomu, že ponúka množstvo zaujímavých a užitočných služieb, už dávno nie je bezpečným miestom a jeho užívateľom dnes hrozia mnohé riziká. Úroveň povedomia o kybernetických hrozbách, ale aj spôsoboch, ako im predchádzať a chrániť sa pred nimi, je na Slovensku stále pomerne nízka. IT Asociácia Slovenska (ITAS) v spolupráci s partnermi so súkromného a verejného sektora a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR sa preto rozhodla znovu oživiť projekt Kry sa! zameraný na zvýšenie povedomia v oblasti internetovej bezpečnosti, najmä u najviac rizikových skupín – ako sú deti, seniori či menšie firmy a organizácie. #kry-sa predstavuje spoľahlivú informačnú a komunikačnú platforma pre všetkých, ktorí sa potrebujú zorientovať v oblasti informačnej bezpečnosti a hľadajú pomoc. Partnermi projektu sú Slovak Business Agency, ZMPS, AT&T, Orange, Tatra banka, Soitron, Cisco, mediálnym partnerom je portál Podnikajte.sk.

Web Kry-sa! 2019

Fakty a ciele

01.

Kry sa! je tu pre všetkých, ktorí hľadajú informácie o internetových rizikách alebo potrebujú pomoc v boji s kyberzločinom.

02.

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti.

03.

Je určený najmä pre najohrozenejšie skupiny používateľov internetu, ako sú deti, seniori či malí a strední podnikatelia a neziskové organizácie.

04.

Okrem webstránky budú súčasťou projektu nadväzujúce aktivity, ako rôzne edukatívne iniciatívy na školách, školenia, workshopy či webináre vedené skúsenými expertmi z oblasti kyberbezpečnosti.

06.

Spoločné študijné programy Ukrajina│Slovensko

Projekt vznikol v roku 2017 ako spolupráca členov Digitálnej koalície — Vysokej školy manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave a IT Asociácie Slovenska. Spoločný slovensko-ukrajinský magisterský študijný program je reakciou na aktuálne potreby spoločnosti a splneným záväzkom VŠEMvs na jej pôsobenie v Digitálnej koalícii Slovenska. V roku 2021 sa začal už jeho 4. ročník.

Fakty a ciele

01.

Rozbehli sme úspešný a zároveň veľmi komplikovaný projekt, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Prebieha už jeho 3. ročník.

02.

Ide o vzorový príklad riadenej a kvalitnej pracovnej mobility a bez negatívnych reakcií zo strany verejnosti či médií.

03.

Pomáhame riešiť kritickú situáciu s personálnymi kapacitami v slovenskom IT sektore ako aj na IT pracoviskách v ostatných odvetviach (bankový sektor).

04.

Projekt organizovaný pod záštitou Digitálnej koalície má podporu vlády SR, konkrétne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj slovenskej ambasády v Kyjeve.

Súvisiace články

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2024 pozná víťazov

Čítaj viac

Šiesty ročník spoločných ukrajinsko-slovenských študijných programov je úspešne za nami, študenti dnes získali svoje diplomy

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.