O nás

Sme platformou lídrov slovenského IT odvetvia, vytvárame inovatívne IT prostredie a pomáhame budovať lepšiu a pokrokovejšiu krajinu.

25
rokov od založenia asociácie
100+
členov
30k+
zamestnancov v členských firmách

O asociácii

"Chceme, aby bolo Slovensko modernou a dynamickou krajinou. V našej asociácii je združených viac ako 100 členov, reprezentujeme záujmy a ciele tých najväčších hráčov v slovenskom IT odvetví a pod našimi krídlami pôsobí skupina najväčších IT odborníkov."

Emil Fitoš - prezident IT Asociácie Slovenska
Emil Fitoš - prezident IT Asociácie Slovenska

Čo robíme

01.

Hájime záujmy informačno-komunikačného priemyslu na Slovensku a bojujeme za to, aby sa IT firmám na Slovensku lepšie podnikalo.

02.

Aktívne prispievame k informatizácii spoločnosti a verejnej správy.

03.

Moderné vzdelávanie je jednou z našich priorít. Chceme mať školy so študentmi, ktorí si s IT budú rozumieť a pedagógov, ktorí sa prispôsobia výzvam digitálnej doby.

04.

Podporujeme slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy.

05.

Podporujeme digitálnu transformáciu spoločnosti, angažujeme sa v témach ako Priemysel 4.0, kybernetická bezpečnosť či Smart Cities.

06.

Aktívne sa zapájame do diskusie o všetkých hrozbách, ktoré pre dnešný svet predstavujú hoaxy, nepravdivé informácie či hybridná vojna.

07.

Podieľame sa na tvorbe dôležitej legislatívy v oblasti informatizácie a digitalizácie.

08.

Zastupujeme Slovenskú republiku v nadnárodnej asociácii DigitalEurope.

09.

Sme členom Združenia podnikateľov Slovenska a jedným z najväčších a najvplyvnejších členov Republikovej únie zamestnávateľov.

10.

Chceme budovať ekologickejšie IT s nižšou environmentálnou záťažou.

Poslanie ITAS

Legitímnym poslaním ITAS je, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzistentne napredovalo.

Hodnoty ITAS

I
01.

Integrita

Ťaháme za jeden povraz, preferujeme odbornú diskusiu a vzájomne sa rešpektujeme. V našich stanoviskách sme jednotní, zásadoví a vecní.

T
02.

Transparentosť

Komunikujeme férovo a otvorene. Nebojíme sa rozprávať o citlivých témach a poskytovať fakticky správny a odborný názor. Ak urobíme chybu, vieme si ju priznať.

A
03.

Aktivita

Predstavitelia našich členov sú pri všetkom dôležitom, čo sa v slovenskom IT odvetví deje, disponujeme najväčšou základňou IT expertov na Slovensku. Sme aktívni vo verejnom, ale aj súkromnom sektore.

S
04.

Spolupráca

Spolupracujeme s najväčšími hráčmi slovenského, ale aj medzinárodného IT biznisu. Problémy riešime spoločne a tímovo. Rozdielnosť názorov nevnímame ako prekážku, ale ako nevyhnutnosť k dobrým spoločným záverom.

Vízia ITAS

ITAS je spolupracujúcou platformou lídrov slovenského IT odvetvia, ktorá pomáha vytvárať inovatívne IT prostredie a budovať tak pokrokovejšiu krajinu s cieľom stať sa významným hráčom na globálnej mape digitálnych technológií.

Ľudia v ITAS

Emil Fitoš
Emil Fitoš,
prezident

Prezident IT Asociácie Slovenska a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Atos IT Solutions and Services na Slovensku i v Českej republike spojil svoju kariéru s inováciami. IT sektoru sa venuje celý svoj profesionálny život. Pôsobil v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu. Tri roky zastával pozíciu generálneho riaditeľa Atos Česká republika & Slovensko. V roku 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska (ITAS), funkciu obhájil aj v r. 2019 a aj v r. 2021. Je absolventom Stavebnej fakulty STU so špecializáciou na Automatizované systémy riadenia. Stál pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov. V súčasnosti pôsobí v odvetví rizikového kapitálu, zaoberá sa investíciami do rozvíjajúcich sa firiem, napríklad v oblasti Internet of Things alebo virtuálnej reality.

Zobraz viac
Mário Lelovský
Mário Lelovský,
prvý viceprezident

Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov.
V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike.
Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý demonštračný inteligentný nízkoenergetický dom – iDOM.
V roku 2014 sa stal prezidentom ITAS, v roku 2017 bol zvolený do funkcie prvého viceprezidenta a opätovne aj v r. 2019 a v r. 2021. Angažuje sa vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Je podpredsedom výboru pre Digital skills pri DigitalEurope, strešnej organizácie digitálneho priemyslu celej EÚ.
Od roku 2014 je viceprezidentom RÚZ a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. V roku 2018 bol zvolený za prvého viceprezidenta RÚZ, kde vedie podvýbor pre digitálnu ekonomiku.
Je predsedom dozornej rady spoločnosti SEWA a.s. zaoberajúcej sa zberom a recykláciou elektro-odpadu. V septembri 2017 počas prvého zasadnutia Digitálnej koalície bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej koalície SR a v roku 2019 sa stal prezidentom neziskovej organizácie Ukraine-Slovak Centre v Kyjeve.

Zobraz viac
Pavol Frič
Pavol Frič,
viceprezident

V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu. Svoje skúsenosti z budovania E-Governmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU. Viceprezidentom ITAS sa stal v júni 2019 a opätovne v r. 2021.

Zobraz viac
Gabriel Fedorko
Gabriel Fedorko,
tajomník

Tajomník IT Asociácie Slovenska a bývalý manažér spoločnosti Microsoft Slovakia sa venoval rozvoju IT priemyslu na Slovensku od roku 1991. V začiatkoch profesionálnej kariéry pôsobil v akademickom sektore v oblasti prognostických štúdií. Od roku 1994 pôsobil v Poštovej banke na rôznych výkonných a manažérskych pozíciách. Mal na starosti prevádzku IT služieb, založenie a rozvoj internetového biznisu banky a na záver pôsobil ako generálny riaditeľ IT divízie banky. V roku 2001 nastúpil do pobočky Microsoftu na Slovensku. V Microsofte zastával rôzne manažérske pozície v oblasti predpredajnej podpory, služieb, podpory vývojárov a obchodu so štátnou a verejnou správou. V roku 2018 začal pôsobiť v spoločnosti DNS Slovensko, v oblasti obchodu so softvérom pre štát a verejnú správu. V roku 2019 bol menovaný za tajomníka IT Asociácie Slovenska. Počas svojej kariéry venoval veľa energie v oblasti rozvoja moderného a inovatívneho IT pre zlepšenie biznisu firiem a koncových zákazníkov. Viedol tím, ktorý v roku 1998 realizoval prvý platobný príkaz na Slovensku v prostredí nastupujúceho internetového biznisu. Rozvíjal základy internetového biznisu v oblasti B2C a B2B. V Poštovej banke realizoval projekt mobilného bankovníctva v prostredí mobilného internetu na báze protokolu WAP, ktorý v tej dobe bol štvrtou európskou implementáciou tejto technológie v európskom bankovom sektore. V ďalšom období bol zameraný na rozvoj moderných internetových technológií v zákazníckych riešeniach a rozvoj hybridného Cloudu.

Zobraz viac
Juraj Kadáš
Juraj Kadáš,
manažér pre komunikáciu

Marketingu a PR sa profesionálne venuje už takmer 14 rokov, je absolventom odboru marketingovej a mediálnej komunikácie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Má rozsiahle skúsenosti s prípravou a realizáciou strategických PR kampaní a mediálnych kampaní. Pôsobil na pozícii hovorcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, takmer 5 rokov pracoval ako Senior PR manažér v Rozhlase a televízii Slovenska. Skúsenosti naberal aj v komerčnej sfére, komunikoval v mene klientov z odvetvia priemyslu a energetiky. Špecializuje sa na korporátne a strategické PR, mediálnu komunikáciu, media lobing, krízovú komunikáciu, ale aj internú komunikáciu či organizovanie eventov, konferencií a workshopov. V roku 2017 založil komunikačnú a PR spoločnosť AKTIFF, prostredníctvom ktorej komunikačne a mediálne zastupuje IT Asociáciu Slovenska.

Zobraz viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.