O nás

Sme platformou lídrov slovenského IT odvetvia, vytvárame inovatívne IT prostredie a pomáhame budovať lepšiu a pokrokovejšiu krajinu.

25
rokov od založenia asociácie
100+
členov
30k+
zamestnancov v členských firmách

O asociácii

"Chceme, aby bolo Slovensko modernou a dynamickou krajinou. V našej asociácii je združených viac ako 100 členov, reprezentujeme záujmy a ciele tých najväčších hráčov v slovenskom IT odvetví a pod našimi krídlami pôsobí skupina najväčších IT odborníkov."

Emil Fitoš - prezident IT Asociácie Slovenska
Emil Fitoš - prezident IT Asociácie Slovenska

Čo robíme

01.

Hájime záujmy informačno-komunikačného priemyslu na Slovensku a bojujeme za to, aby sa IT firmám na Slovensku lepšie podnikalo.

02.

Aktívne prispievame k informatizácii spoločnosti a verejnej správy.

03.

Moderné vzdelávanie je jednou z našich priorít. Chceme mať školy so študentmi, ktorí si s IT budú rozumieť a pedagógov, ktorí sa prispôsobia výzvam digitálnej doby.

04.

Podporujeme slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy.

05.

Podporujeme digitálnu transformáciu spoločnosti, angažujeme sa v témach ako Priemysel 4.0, kybernetická bezpečnosť či Smart Cities.

06.

Aktívne sa zapájame do diskusie o všetkých hrozbách, ktoré pre dnešný svet predstavujú hoaxy, nepravdivé informácie či hybridná vojna.

07.

Podieľame sa na tvorbe dôležitej legislatívy v oblasti informatizácie a digitalizácie.

08.

Zastupujeme Slovenskú republiku v nadnárodnej asociácii DigitalEurope.

09.

Sme členom Združenia podnikateľov Slovenska a jedným z najväčších a najvplyvnejších členov Republikovej únie zamestnávateľov.

10.

Chceme budovať ekologickejšie IT s nižšou environmentálnou záťažou.

Poslanie ITAS

Legitímnym poslaním ITAS je, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzistentne napredovalo.

Hodnoty ITAS

I
01.

Integrita

Ťaháme za jeden povraz, preferujeme odbornú diskusiu a vzájomne sa rešpektujeme. V našich stanoviskách sme jednotní, zásadoví a vecní.

T
02.

Transparentosť

Komunikujeme férovo a otvorene. Nebojíme sa rozprávať o citlivých témach a poskytovať fakticky správny a odborný názor. Ak urobíme chybu, vieme si ju priznať.

A
03.

Aktivita

Predstavitelia našich členov sú pri všetkom dôležitom, čo sa v slovenskom IT odvetví deje, disponujeme najväčšou základňou IT expertov na Slovensku. Sme aktívni vo verejnom, ale aj súkromnom sektore.

S
04.

Spolupráca

Spolupracujeme s najväčšími hráčmi slovenského, ale aj medzinárodného IT biznisu. Problémy riešime spoločne a tímovo. Rozdielnosť názorov nevnímame ako prekážku, ale ako nevyhnutnosť k dobrým spoločným záverom.

Vízia ITAS

ITAS je spolupracujúcou platformou lídrov slovenského IT odvetvia, ktorá pomáha vytvárať inovatívne IT prostredie a budovať tak pokrokovejšiu krajinu s cieľom stať sa významným hráčom na globálnej mape digitálnych technológií.

Ľudia v ITAS

Emil Fitoš
Emil Fitoš,
prezident

Prezident IT Asociácie Slovenska a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Atos IT Solutions and Services na Slovensku i v Českej republike spojil svoju kariéru s inováciami. IT sektoru sa venuje celý svoj profesionálny život. Pôsobil v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu. Tri roky zastával pozíciu generálneho riaditeľa Atos Česká republika & Slovensko. V roku 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska (ITAS), funkciu obhájil aj v r. 2019 a aj v r. 2021. Je absolventom Stavebnej fakulty STU so špecializáciou na Automatizované systémy riadenia. Stál pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov. V súčasnosti pôsobí v odvetví rizikového kapitálu, zaoberá sa investíciami do rozvíjajúcich sa firiem, napríklad v oblasti Internet of Things alebo virtuálnej reality.

Zobraz viac
Mário Lelovský
Mário Lelovský,
prvý viceprezident

Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov.
V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike.
Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý demonštračný inteligentný nízkoenergetický dom – iDOM.
V roku 2014 sa stal prezidentom ITAS, v roku 2017 bol zvolený do funkcie prvého viceprezidenta a opätovne aj v r. 2019 a v r. 2021. Angažuje sa vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Je podpredsedom výboru pre Digital skills pri DigitalEurope, strešnej organizácie digitálneho priemyslu celej EÚ.
Od roku 2014 je viceprezidentom RÚZ a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. V roku 2018 bol zvolený za prvého viceprezidenta RÚZ, kde vedie podvýbor pre digitálnu ekonomiku.
Je predsedom dozornej rady spoločnosti SEWA a.s. zaoberajúcej sa zberom a recykláciou elektro-odpadu. V septembri 2017 počas prvého zasadnutia Digitálnej koalície bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej koalície SR a v roku 2019 sa stal prezidentom neziskovej organizácie Ukraine-Slovak Centre v Kyjeve.

Zobraz viac
Pavol Frič
Pavol Frič,
viceprezident

V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu. Svoje skúsenosti z budovania E-Governmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU. Viceprezidentom ITAS sa stal v júni 2019 a opätovne v r. 2021.

Zobraz viac
Gabriel Fedorko
Gabriel Fedorko,
tajomník

Tajomník IT Asociácie Slovenska a bývalý manažér spoločnosti Microsoft Slovakia sa venoval rozvoju IT priemyslu na Slovensku od roku 1991. V začiatkoch profesionálnej kariéry pôsobil v akademickom sektore v oblasti prognostických štúdií. Od roku 1994 pôsobil v Poštovej banke na rôznych výkonných a manažérskych pozíciách. Mal na starosti prevádzku IT služieb, založenie a rozvoj internetového biznisu banky a na záver pôsobil ako generálny riaditeľ IT divízie banky. V roku 2001 nastúpil do pobočky Microsoftu na Slovensku. V Microsofte zastával rôzne manažérske pozície v oblasti predpredajnej podpory, služieb, podpory vývojárov a obchodu so štátnou a verejnou správou. V roku 2018 začal pôsobiť v spoločnosti DNS Slovensko, v oblasti obchodu so softvérom pre štát a verejnú správu. V roku 2019 bol menovaný za tajomníka IT Asociácie Slovenska. Počas svojej kariéry venoval veľa energie v oblasti rozvoja moderného a inovatívneho IT pre zlepšenie biznisu firiem a koncových zákazníkov. Viedol tím, ktorý v roku 1998 realizoval prvý platobný príkaz na Slovensku v prostredí nastupujúceho internetového biznisu. Rozvíjal základy internetového biznisu v oblasti B2C a B2B. V Poštovej banke realizoval projekt mobilného bankovníctva v prostredí mobilného internetu na báze protokolu WAP, ktorý v tej dobe bol štvrtou európskou implementáciou tejto technológie v európskom bankovom sektore. V ďalšom období bol zameraný na rozvoj moderných internetových technológií v zákazníckych riešeniach a rozvoj hybridného Cloudu.

Zobraz viac
Juraj Kadáš
Juraj Kadáš,
manažér pre komunikáciu

Marketingu a PR sa profesionálne venuje už takmer 14 rokov, je absolventom odboru marketingovej a mediálnej komunikácie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Má rozsiahle skúsenosti s prípravou a realizáciou strategických PR kampaní a mediálnych kampaní. Pôsobil na pozícii hovorcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, takmer 5 rokov pracoval ako Senior PR manažér v Rozhlase a televízii Slovenska. Skúsenosti naberal aj v komerčnej sfére, komunikoval v mene klientov z odvetvia priemyslu a energetiky. Špecializuje sa na korporátne a strategické PR, mediálnu komunikáciu, media lobing, krízovú komunikáciu, ale aj internú komunikáciu či organizovanie eventov, konferencií a workshopov. V roku 2017 založil komunikačnú a PR spoločnosť AKTIFF, prostredníctvom ktorej komunikačne a mediálne zastupuje IT Asociáciu Slovenska.

Zobraz viac
František Baranec
František Baranec,
Člen prezídia

Interway, a.s.

Zobraz viac
Ing. Marián Marek
Ing. Marián Marek,
Člen prezídia

PosAm, spol. s r.o.

Zobraz viac
Ivan Matlák
Ivan Matlák,
Člen prezídia

SOITRON s.r.o.

Zobraz viac
Ľubomír Labanc
Ľubomír Labanc,
Člen prezídia

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Zobraz viac
Michal Blažej
Michal Blažej,
Člen prezídia

Lighting Beetle s.r.o.

Zobraz viac
Michal Pychtin
Michal Pychtin,
Člen prezídia

ORIWIN, s.r.o.

Zobraz viac
Michal Polehňa
Michal Polehňa,
Člen prezídia

Asseco Central Europe, a.s.

Zobraz viac
Rudolf Vadovič
Rudolf Vadovič,
Člen prezídia

Octigon, a.s.

Zobraz viac
Júlia Steinerová
Júlia Steinerová,
Členka prezídia

Slovak Telekom, a.s.

Zobraz viac
Jozef Kožár
Jozef Kožár,
Člen správnej rady

Gratex International, a.s.

Zobraz viac
Jozef Šuran
Jozef Šuran,
Člen správnej rady

SAP Slovensko s.r.o.

Zobraz viac
Andrej Mikuš
Andrej Mikuš,
Člen správnej rady

SCR technologies s.r.o.

Zobraz viac
Michal Ševčík
Michal Ševčík,
Člen správnej rady

DXC Technology Slovakia s.r.o.

Zobraz viac
Oliver Majdúch
Oliver Majdúch,
Člen správnej rady

MATHISON legal s.r.o.

Zobraz viac
Peter Morávek
Peter Morávek,
Člen správnej rady

SOFTEC, spol. s r.o.

Zobraz viac
Tomáš Gál
Tomáš Gál,
Člen správnej rady

MICROCOMP - Computersystém s r. o.

Zobraz viac
Roman Kocourek
Roman Kocourek,
Člen správnej rady

NAY a.s.

Zobraz viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.