Legislatíva

Podieľame sa na tvorbe dôležitej legislatívy v oblasti informatizácie a digitalizácie, vďaka čomu odstraňujeme prekážky v podnikaní.

2
Aktívne projekty
01.

Pripomienkujeme kľúčové legislatívne normy v oblasti IT

V rokoch 2018 - 2019 sme priamo alebo prostredníctvom RÚZ pripomienkovali až 11 legislatívnych noriem či strategických vládnych dokumentov: • Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby • Stratégia digitálnej transformácie SR a Akčný plán pre digitálnu transformáciu SR • Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,návrhy zákonov o výstavbe a územnom plánovaní • Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu • Hromadná pripomienka Slovenskej asociácie predajcov fiškálnych zariadení k návrhu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov • Zákon o kybernetickej bezpečnosti • Zákon o ITVS • Novela zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) • Zákon o fonde na podporu vzdelávania • Zákon o hazardných hrách

Fakty a ciele

01.

Vieme o všetkom dôležitom, čo sa deje v oblasti legislatívy IKT.

02.

Naši experti sledujú legislatívne aktivity štátu a formulujú relevantné pripomienky.

03.

Členov informujeme o nadchádzajúcich legislatívnych zámerov, ktoré potenciálne môžu mať vplyv na ich biznis.

02.

SEWA

V roku 2018 SEWA ušetrila viac ako 386-tisíc eur v komoditách elektrozariadenia a batérie, ktoré svojim členom – výrobcom a dovozcom elektrozariadení – vrátila vo fakturácii za 4. kvartál. SEWA sa podarilo v roku 2018 priniesť aj úsporu pre členov vo výške 20 % z celoročných recyklačných poplatkov. SEWA, a.s. bola založená v roku 2005 výrobcami združenými v IT Asociácií Slovenska (ITAS) a v Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT) s cieľom zabezpečovať nákladovo efektívne služby kolektívneho plnenia v oblasti elektrozariadení a elektroodpadu pre členov asociácií a ďalších výrobcov elektrozariadení. V roku 2012 spoločnosť European Recycling Platform (ERP) získala minoritný podiel v spoločnosti SEWA, a.s. V súčasnosti SEWA / ERP Slovensko poskytuje služby kolektívneho plnenia pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky a počtom členov a komplexnosťou služieb je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov elektrozariadení na slovenskom trhu. SEWA, a.s. v súčasnosti zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností súvisiacich s recykláciou elektroodpadu a batérií pre svojich 575 členov. Zároveň sa spolu s ITAS aktívne zapája do formovania legislatívneho prostredia.

Pre viac informácií o SEWA navštívte stránku www.sewa.sk.

Fakty a ciele

01.

SEWA pomáha plniť zákonné povinností výrobcov.

02.

Učí deti aj dospelých recyklovať.

03.

Pomáha firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií a šetriť tým naše životné prostredie.

04.

Pomáha výrobcom a dovozcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť.

Súvisiace články

Spoločné stanovisko európskych IT asociácií: Výzva na prijatie opatrení pre jednotný digitálny trh do roku 2030

Čítaj viac

Odkaz z konferencie Masters of Digital 2024: Neutopme EÚ v zbytočných reguláciách

Čítaj viac

Valné zhromaždenie ITAS 2023: Prezidentom ostáva Emil Fitoš, členovia zvolili aj nové prezídium a správnu radu

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.