Digitalizácia súkromného sektora

Naším primárnym cieľom je, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzistentne napredovalo.

6
Aktívnych projektov
01.

AISlovakIA – centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie AISlovakIA (pôvodne Slovak.AI) bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Na jeho vzniku participovali Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ITAS a Americká obchodná komora na Slovensku. Slovak.AI je neutrálnou, nezávislou a neziskovou platformou, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. V súčasnosti sa do jeho aktivít zapája 23 firiem, 5 univerzít a 2 výskumné ústavy.

Viac o Slovak.AI

Fakty a ciele

01.

Prepájame jednotlivcov, výskumné a záujmové skupiny a aj organizácie a IT spoločnosti.

02.

Prepájame akademický, súkromný a verejný sektor, vytvárame partnerstvá smerujúce k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

03.

Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je priestor pre kreatívnych ľudí a spoločnosti, ako rásť s umelou inteligenciou.

04.

Veríme, že umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy.

02.

Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom

Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ vďaka podpore Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v rámci iniciatívy Migration Partnership Facility (MPF). Na Slovensku je realizovaný EMA – Development and Mobility Agency v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR – Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku (ATIC). Partnermi zo súkromného sektora sú ESET, Orange Slovensko a Orange Moldavsko. Inštitucionálnu podporu poskytujú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Moldavská technická univerzita (TUM) a Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry Moldavskej republiky. Projekt sa začal realizovať v júli 2021, oficiálne bol spustený v septembri 2021 a potrvá až do februára 2024. Celková dĺžka a udržateľnosť projektu je 32 mesiacov. Projekt podporí: • 50 moldavských absolventov a študentov IKT odborov. Ponúkne im 12-mesačné zamestnanie alebo 3-mesačnú stáž v popredných IKT spoločnostiach na Slovensku. • Rozvoj Moldavska prostredníctvom reintegrácie úspešných absolventov programu po ich návrate do Moldavska. • Transfer vysoko žiadaných znalostí a expertízy do moldavského IKT sektora. • Rozvoj podnikania a budovanie vzťahov medzi súkromnými spoločnosťami oboch krajín. • Vytvorenie verejno–súkromných partnerstiev a vzdelávacej platformy Digitálna akadémia. • Zdieľanie skúseností počas implementácie schémy a politík pracovnej mobility zameraných na prilákanie talentov.

Fakty a ciele

01.

Rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Moldavskom v oblasti migrácie pracovnej sily.

02.

Podpora hospodárskej výmeny medzi IKT sektormi oboch krajín.

03.

Podpora mladých moldavských talentov pri naštartovaní ich kariéry v IKT sektore.

04.

Podporovať rozvoj Moldavska vďaka opätovnému začleneniu úspešných absolventov na trh práce (alebo do nádejných start-upov) po ich návrate domov

05.

Výmena skúsenosti a hľadanie najvhodnejších postupov v súvislosti s nasadením programu riadenej migrácie pracovnej sily a politík zameraných na prilákanie migrantov.

03.

Kooperačný portál Spolupracuj.me

Portál Spolupracuj.me ITAS spolu so Združením elektrotechnického priemyslu spustil v r. 2018. Portál výrobnej kooperácie je vytvorený tak, aby ste rýchlo a efektívne našli partnera, ktorý bude prínosom pre ďalší rast vašej firmy. Jeho hlavnou myšlienkou je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a riešenie každodenných problémov a výziev. Umožňuje tiež nadviazať spoluprácu s katedrami technických univerzít. Ide o komplexný, ale jednoducho použiteľný nástroj na výrobnú, vývojovú a obchodnú spoluprácu. Webový portál bude fungovať ako virtuálna zasadačka, do ktorej môže vstúpiť ktorýkoľvek podnikateľ a rokovať s partnerom, ktorý ho zaujme svojou ponukou a naopak. Vyhľadávanie na webe sa neriadi len kľúčovými slovami, na spojenie ponuky a dopytu podľa kontextu sa bude využívať aj neurónovú sieť a umelá inteligencia. Firmám umožňuje riešiť praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, problémami vo výrobe a mnohé iné. Technickým univerzitám umožňuje ponúkať svoje kapacity a reagovať na konkrétne dopyty firiem. Vývoj a realizáciu portálu Spolupracuj.me s využitím AI zabezpečila spoločnosť sféra, a.s., člen ITAS.

Vyskúšajte si portál Spolupracuj.me.

Fakty a ciele

01.

Jednoducho použiteľný, ale komplexný nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby priemyselných firiem.

02.

Slúži na hľadanie kooperačných prienikov a prepojení firiem navzájom, ale i na nadviazanie spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami technických univerzít.

03.

Umelá inteligencia a prepracovaný systém spájania ponuky s dopytom šetrí čas a prináša nové možnosti.

04.

Na portáli môžu firmy ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či priestor pre ďalší rast.

04.

Pilotný projekt Work in Slovakia – Good Idea!

Najčastejšie odchádzajú do zahraničia pracovať mladí ľudia do 30 rokov a viacero Slovákov v UK kvôli neistotám ohľadom brexitu uvažuje, že by sa vrátili naspäť na Slovensko. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zastupiteľským úradom SR v Londýne, IT Asociáciou Slovenska, Business Services Centres Forum Americkej obchodnej komory na Slovensku a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície preto pripravil stretnutie Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii so zástupcami spoločností zo sektoru zdieľaných služieb a IT zo Slovenska pod názvom Work in Slovakia – Good Idea! Cieľom je motivovať mladých pracujúcich Slovákov k návratu z Veľkej Británie späť na Slovensko. V súvislosti s hrozbou brexitu a zmenou pracovných podmienok podujatie výrazne zavážilo v ich rozhodnutí vrátiť sa domov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. januára 2019 v Londýne, na slovenskej ambasáde prebehli pohovory s vyše 60 záujemcami o prácu na Slovensku. Partneri z firemnej oblasti aktuálne ponúkajú desiatky pracovných pozícií, po zaškolení vo firmách z odvetvia IT či v centrách zdieľaných služieb bude možné záujemcom ponúknuť zaujímavé pracovné miesta v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.

Viac o Work in Slovakia - Good Idea!

Fakty a ciele

01.

Ponuka pracovných pozícií v IT odvetví pre šikovných Slovákov, ktorí zvažujú návrat domov z UK.

02.

Desiatky ponúknutých pracovných miest u lídrov slovenského IT odvetvia či v centrách zdieľaných služieb.

03.

Reálna pomoc pri riešení nedostatku itečkárov a kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.

05.

Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI)

IT Asociácia Slovenska je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií. Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004. Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk.

Viac o SCDI

Fakty a ciele

01.

Podporujeme rozvoj priemyslu v oblasti digitálnych technológií

02.

Zvyšujeme povedomie o úspešných digitalizačných projektoch a digitálnej transformácii

03.

Sme platformou na výmenu informácií a spoluprácu firiem, ktoré sa zaujímajú o digitálne inovácie

04.

Prepájame slovenské a zahraničné iniciatívy zamerané na digitálne inovácie

05.

Koordinujeme a pripravujeme prípravu výskumných a inovačných projektov

06.

Pomáhame s adaptáciou pracovnej sily na digitálnu transformáciu

07.

Prepájame stakeholderov z akademického a priemyselného sektora

06.

SPOLUPRACUJ.meetup

Spoločne s partnermi a členskými firmami sme pripravili sériu odborných workshopov na tému Priemysel 4.0 pod záštitou kooperačného portálu Spolupracuj.me. Vytvárame tak nové príležitosti pre slovenský priemysel a výrobu. Na workshopoch identifikujeme problémy, s ktorými sa vo vašom podniku stretávate, predstavíme vám riešenia a praktické ukážky realizovaných projektov.

Viac info

Fakty a ciele

01.

Prepájame IT odvetvie s výrobným a priemyselným sektorom.

02.

Ponúkame moderné inovácie a propagujeme moderné riešenia Priemyslu 4.0.

03.

Pomáhame zlepšovať konkurencieschopnosť Slovenska.

Súvisiace články

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Odkaz z konferencie Masters of Digital 2024: Neutopme EÚ v zbytočných reguláciách

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.