Digitalizácia súkromného sektora

Naším primárnym cieľom je, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzistentne napredovalo.

5
Aktívnych projektov
01.

Kooperačný portál Spolupracuj.me

Portál Spolupracuj.me ITAS spolu so Združením elektrotechnického priemyslu spustil v r. 2018. Portál výrobnej kooperácie je vytvorený tak, aby ste rýchlo a efektívne našli partnera, ktorý bude prínosom pre ďalší rast vašej firmy. Jeho hlavnou myšlienkou je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a riešenie každodenných problémov a výziev. Umožňuje tiež nadviazať spoluprácu s katedrami technických univerzít. Ide o komplexný, ale jednoducho použiteľný nástroj na výrobnú, vývojovú a obchodnú spoluprácu. Webový portál bude fungovať ako virtuálna zasadačka, do ktorej môže vstúpiť ktorýkoľvek podnikateľ a rokovať s partnerom, ktorý ho zaujme svojou ponukou a naopak. Vyhľadávanie na webe sa neriadi len kľúčovými slovami, na spojenie ponuky a dopytu podľa kontextu sa bude využívať aj neurónovú sieť a umelá inteligencia. Firmám umožňuje riešiť praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, problémami vo výrobe a mnohé iné. Technickým univerzitám umožňuje ponúkať svoje kapacity a reagovať na konkrétne dopyty firiem. Vývoj a realizáciu portálu Spolupracuj.me s využitím AI zabezpečila spoločnosť sféra, a.s., člen ITAS.

Vyskúšajte si portál Spolupracuj.me.

Fakty a ciele

01.

Jednoducho použiteľný, ale komplexný nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby priemyselných firiem.

02.

Slúži na hľadanie kooperačných prienikov a prepojení firiem navzájom, ale i na nadviazanie spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami technických univerzít.

03.

Umelá inteligencia a prepracovaný systém spájania ponuky s dopytom šetrí čas a prináša nové možnosti.

04.

Na portáli môžu firmy ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či priestor pre ďalší rast.

02.

Pilotný projekt Work in Slovakia – Good Idea!

Najčastejšie odchádzajú do zahraničia pracovať mladí ľudia do 30 rokov a viacero Slovákov v UK kvôli neistotám ohľadom brexitu uvažuje, že by sa vrátili naspäť na Slovensko. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zastupiteľským úradom SR v Londýne, IT Asociáciou Slovenska, Business Services Centres Forum Americkej obchodnej komory na Slovensku a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície preto pripravil stretnutie Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii so zástupcami spoločností zo sektoru zdieľaných služieb a IT zo Slovenska pod názvom Work in Slovakia – Good Idea! Cieľom je motivovať mladých pracujúcich Slovákov k návratu z Veľkej Británie späť na Slovensko. V súvislosti s hrozbou brexitu a zmenou pracovných podmienok podujatie výrazne zavážilo v ich rozhodnutí vrátiť sa domov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. januára 2019 v Londýne, na slovenskej ambasáde prebehli pohovory s vyše 60 záujemcami o prácu na Slovensku. Partneri z firemnej oblasti aktuálne ponúkajú desiatky pracovných pozícií, po zaškolení vo firmách z odvetvia IT či v centrách zdieľaných služieb bude možné záujemcom ponúknuť zaujímavé pracovné miesta v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.

Viac o Work in Slovakia - Good Idea!

Fakty a ciele

01.

Ponuka pracovných pozícií v IT odvetví pre šikovných Slovákov, ktorí zvažujú návrat domov z UK.

02.

Desiatky ponúknutých pracovných miest u lídrov slovenského IT odvetvia či v centrách zdieľaných služieb.

03.

Reálna pomoc pri riešení nedostatku itečkárov a kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.

03.

Slovak.AI – centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Na jeho vzniku participovali Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ITAS a Americká obchodná komora na Slovensku. Slovak.AI je neutrálnou, nezávislou a neziskovou platformou, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. V súčasnosti sa do jeho aktivít zapája 23 firiem, 5 univerzít a 2 výskumné ústavy.

Viac o Slovak.AI

Fakty a ciele

01.

Prepájame jednotlivcov, výskumné a záujmové skupiny a aj organizácie a IT spoločnosti.

02.

Prepájame akademický, súkromný a verejný sektor, vytvárame partnerstvá smerujúce k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

03.

Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je priestor pre kreatívnych ľudí a spoločnosti, ako rásť s umelou inteligenciou.

04.

Veríme, že umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy.

04.

Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI)

Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI) chce posúvať vpred digitálnu transformáciu na Slovensku. Ukážeme vám, ako sa dajú využiť všetky moderné a dostupné digitálne nástroje na to, aby ste mohli úspešne transformovať váš biznis. Naším hlavným cieľom je networking medzi členmi a poskytovateľmi digitálnych biznisových riešení. Vďaka SCDI budete môcť naštartovať všetky nevyhnutné procesy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie výziev Priemyslu 4.0.

Viac o SCDI

Fakty a ciele

01.

Podporujeme rozvoj priemyslu v oblasti digitálnych technológií

02.

Zvyšujeme povedomie o úspešných digitalizačných projektoch a digitálnej transformácii

03.

Sme platformou na výmenu informácií a spoluprácu firiem, ktoré sa zaujímajú o digitálne inovácie

04.

Prepájame slovenské a zahraničné iniciatívy zamerané na digitálne inovácie

05.

Koordinujeme a pripravujeme prípravu výskumných a inovačných projektov

06.

Pomáhame s adaptáciou pracovnej sily na digitálnu transformáciu

07.

Prepájame stakeholderov z akademického a priemyselného sektora

05.

SPOLUPRACUJ.meetup

Spoločne s partnermi a členskými firmami sme pripravili sériu odborných workshopov na tému Priemysel 4.0 pod záštitou kooperačného portálu Spolupracuj.me. Vytvárame tak nové príležitosti pre slovenský priemysel a výrobu. Na workshopoch identifikujeme problémy, s ktorými sa vo vašom podniku stretávate, predstavíme vám riešenia a praktické ukážky realizovaných projektov.

Viac info

Fakty a ciele

01.

Prepájame IT odvetvie s výrobným a priemyselným sektorom.

02.

Ponúkame moderné inovácie a propagujeme moderné riešenia Priemyslu 4.0.

03.

Pomáhame zlepšovať konkurencieschopnosť Slovenska.

Súvisiace články

SLEDUJTE NAŽIVO: CEE Digital Summit Warsaw 2021

Čítaj viac

Ukážeme vám najrýchlejšiu cestu k modernému podnikovému cloudu

Čítaj viac

Stanovisko IT Asociácie Slovenska k verejnej diskusii o pláne obnovy

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.