Digitalizácia súkromného sektora

Naším primárnym cieľom je, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzistentne napredovalo.

4
Aktívne projekty
01.

Kooperačný portál Spolupracuj.me

Portál Spolupracuj.me ITAS spolu so Združením elektrotechnického priemyslu spustil v r. 2018. Portál výrobnej kooperácie je vytvorený tak, aby ste rýchlo a efektívne našli partnera, ktorý bude prínosom pre ďalší rast vašej firmy. Jeho hlavnou myšlienkou je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a riešenie každodenných problémov a výziev. Umožňuje tiež nadviazať spoluprácu s katedrami technických univerzít. Ide o komplexný, ale jednoducho použiteľný nástroj na výrobnú, vývojovú a obchodnú spoluprácu. Webový portál bude fungovať ako virtuálna zasadačka, do ktorej môže vstúpiť ktorýkoľvek podnikateľ a rokovať s partnerom, ktorý ho zaujme svojou ponukou a naopak. Vyhľadávanie na webe sa neriadi len kľúčovými slovami, na spojenie ponuky a dopytu podľa kontextu sa bude využívať aj neurónovú sieť a umelá inteligencia. Firmám umožňuje riešiť praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, problémami vo výrobe a mnohé iné. Technickým univerzitám umožňuje ponúkať svoje kapacity a reagovať na konkrétne dopyty firiem. Vývoj a realizáciu portálu Spolupracuj.me s využitím AI zabezpečila spoločnosť sféra, a.s., člen ITAS.

Vyskúšajte si portál Spolupracuj.me.

Fakty a ciele

01.

Jednoducho použiteľný, ale komplexný nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby priemyselných firiem.

02.

Slúži na hľadanie kooperačných prienikov a prepojení firiem navzájom, ale i na nadviazanie spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami technických univerzít.

03.

Umelá inteligencia a prepracovaný systém spájania ponuky s dopytom šetrí čas a prináša nové možnosti.

04.

Na portáli môžu firmy ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či priestor pre ďalší rast.

02.

Pilotný projekt Work in Slovakia – Good Idea!

Najčastejšie odchádzajú do zahraničia pracovať mladí ľudia do 30 rokov a viacero Slovákov v UK kvôli neistotám ohľadom brexitu uvažuje, že by sa vrátili naspäť na Slovensko. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zastupiteľským úradom SR v Londýne, IT Asociáciou Slovenska, Business Services Centres Forum Americkej obchodnej komory na Slovensku a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície preto pripravil stretnutie Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii so zástupcami spoločností zo sektoru zdieľaných služieb a IT zo Slovenska pod názvom Work in Slovakia – Good Idea! Cieľom je motivovať mladých pracujúcich Slovákov k návratu z Veľkej Británie späť na Slovensko. V súvislosti s hrozbou brexitu a zmenou pracovných podmienok podujatie výrazne zavážilo v ich rozhodnutí vrátiť sa domov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. januára 2019 v Londýne, na slovenskej ambasáde prebehli pohovory s vyše 60 záujemcami o prácu na Slovensku. Partneri z firemnej oblasti aktuálne ponúkajú desiatky pracovných pozícií, po zaškolení vo firmách z odvetvia IT či v centrách zdieľaných služieb bude možné záujemcom ponúknuť zaujímavé pracovné miesta v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.

Viac o Work in Slovakia - Good Idea!

Fakty a ciele

01.

Ponuka pracovných pozícií v IT odvetví pre šikovných Slovákov, ktorí zvažujú návrat domov z UK.

02.

Desiatky ponúknutých pracovných miest u lídrov slovenského IT odvetvia či v centrách zdieľaných služieb.

03.

Reálna pomoc pri riešení nedostatku itečkárov a kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.

03.

Slovak.AI – centrum pre výskum umelej inteligencie

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Na jeho vzniku participovali Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ITAS a Americká obchodná komora na Slovensku. Slovak.AI je neutrálnou, nezávislou a neziskovou platformou, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. V súčasnosti sa do jeho aktivít zapája 23 firiem, 5 univerzít a 2 výskumné ústavy.

Viac o Slovak.AI

Fakty a ciele

01.

Prepájame jednotlivcov, výskumné a záujmové skupiny a aj organizácie a IT spoločnosti.

02.

Prepájame akademický, súkromný a verejný sektor, vytvárame partnerstvá smerujúce k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

03.

Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je priestor pre kreatívnych ľudí a spoločnosti, ako rásť s umelou inteligenciou.

04.

Veríme, že umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy.

04.

SPOLUPRACUJ.meetup

Spoločne s partnermi a členskými firmami sme pripravili sériu odborných workshopov na tému Priemysel 4.0 pod záštitou kooperačného portálu Spolupracuj.me. Vytvárame tak nové príležitosti pre slovenský priemysel a výrobu. Na workshopoch identifikujeme problémy, s ktorými sa vo vašom podniku stretávate, predstavíme vám riešenia a praktické ukážky realizovaných projektov.

Viac info

Fakty a ciele

01.

Prepájame IT odvetvie s výrobným a priemyselným sektorom.

02.

Ponúkame moderné inovácie a propagujeme moderné riešenia Priemyslu 4.0.

03.

Pomáhame zlepšovať konkurencieschopnosť Slovenska.

Súvisiace články

Ukážeme vám najrýchlejšiu cestu k modernému podnikovému cloudu

Čítaj viac

Stanovisko IT Asociácie Slovenska k verejnej diskusii o pláne obnovy

Čítaj viac

Už si nemôžeme dovoliť strácať čas, tvrdia experti zo zamestnávateľských združení. Prichádzajú s detailne prepracovaným plánom obnovy v oblasti digitalizácie  

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.