Transparentné IT 11.2.2020

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (dodávateľ: Asseco CE)

Prečo tieto informácie zverejňujeme?


Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR

 • Rozpočet projektu: 17 982 240 EUR

 • Trvanie projektu: 24 mesiacov

 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 687 130 EUR

 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 23 880 293,36 EUR


Ciele projektu

 • Zníženie správnych poplatkov
 • Zrýchlenie podania a skrátenie času vybavenia žiadosti
 • Dosiahnutie úrovne elektronizácia služby – 5
 • Proaktívny a plne automatizovaný tok informácii na portál ÚVZ
 • Informovanie o prevalentych vírusoch a modelovanie vakcín pre ďalšie obdobie, promptné poskytovanie informácií pre médiá, organizácie a spotrebiteľov v rámci SR a EÚ,
 • Lepšie vyžívanie údajov pre plánovanie kontrol a zvýšenie efektívnosti dohľadu nad trhom a zníženie administratívnej záťaže
 • Rozšírenie znalostnej databázy zdravotných údajov klienta a včasný záchyt príznakov chronických stavov a ochorení, kvalitnejšie a rýchlejšie spracovanie ohnísk prenosných ochorení

Aktuálny stav projektu*

Reformný
zámer
Štúdia
uskutočniteľnosti
Verejné
obstarávanie
Zmluva
s dodávateľom
Funkčná špecifikácia
Dokončenie implementácie
Testovanie
Nasadenie do prevádzky

*modré bunky: fáza/fázy projektu, ktoré boli ukončené
  zelená bunka: fáza, v ktorej sa projekt aktuálne nachádza


Dodávatelia/subdodávatelia

Generálny dodávateľAsseco Central Europe

Subdodávatelia a ich percentuálny podiel na projekte:
20 % SOFTEC
10 % alfa BASE
9,1 % Lynx
5,3 % Datalan
2,7 % A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis
2,5 % ABmerit

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Saneca Pharmaceuticals si vybrala na svoju transformáciu IBM Power Systems a SAP HANA

Čítaj viac

T-Systems sa mení na Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Čítaj viac

Prvé online štátnice na VŠEMvs absolvovalo takmer 500 študentov

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.