Tlačové správy a stanoviská 26.4.2018

IT Fitness Test 2018:  Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce.
IT Fitness Test 2018 bude prebiehať od 26. apríla do konca roku 2018 a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania však opäť bude preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí  učiteľov.

IT Fitness Test 2018 je rozdelený na dve základné časti: nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy – IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

prvej fáze testovania (od 26. 4. do 30. 6.) bude prebiehať test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium. V teste pre vyššie stupne škôl a ostatných riešiteľov bude kladený dôraz na zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s ich uplatnením na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov, prípadne pre štúdium na vysokých školách. Druhá fáza testovania (od 1. 7. 2018 do konca roku 2018) bude otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoje digitálne zručnosti na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným IT trendom. IT FITNESS TEST teda môžu absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na vek.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej pedagógovia budú získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na  riešenie jednotlivých  úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy  monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.

IT Asociácia Slovenska spoločne s partnermi organizuje IT Fitness Test už od r. 2010, počas 6. ročníkov sa do veľkého testovania IT zručností zapojilo vyše 150 000 respondentov. V roku 2014 získal IT Fitness Test cenu Európskej komisie  „Digital Citizenship“.

„IT Fitness test je určite neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v  čase, kedy si už dnes väčšina pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. 
Výsledky IT Fitness testu nám poskytnú hodnotné dáta ako základný predpoklad k tomu, aby sme vedeli, akým smerom sa v zdokonaľovaní digitálnych zručností občanov uberať. Veríme, že aj tento rok sa do testu zapojí mnoho Slovákov (žiakov, učiteľov, občanov) a že výsledky budú o čosi lepšie ako minulý rok,“ uviedol  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

 

„IT Fitness Test je skvelou príležitosťou na dôkladné preverenie digitálnych zručností, ktoré z pozície  zamestnávateľov očakávame od absolventov stredných a vysokých škôl, a ktoré sú nevyhnutným predpokladom na úspešné uplatnenie sa v pracovnom procese. Zadefinovali sme, aké máme požiadavky na absolventov a  IT Fitness Test chceme využiť aj ako formu upozornenia pre žiakov, aby vedeli, čo sa od nich v praxi bude očakávať a na čo sa majú pripraviť. Vyhnú sa tak prekvapeniu zo zistenia, že v profesionálnom živote  im zdieľanie postov a ,lajkovanie´ fotiek určite stačiť nebude. Výstupy z IT Fitness Testu zároveň vieme poskytnúť školám na to, aby vedeli posúdiť silné a slabé stránky vzdelávacieho procesu,“ skonštatoval prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

 

„Za rezort školstva oceňujem, že realizátori testovania pracujú na jeho ďalšom rozvoji a aj v tomto roku rozšírili možnosti spracovania výsledkov, ktoré tak prinesú školám a učiteľom širší okruh užitočných poznatkov o digitálnych zručnostiach ich žiakov,“ dodal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Mario Schrenkel.

 

„Väčšina pracovných miest v odvetviach, ako je napr. strojárstvo, účtovníctvo, ošetrovateľstvo, medicína, umenie, architektúra a mnoho ďalších, vyžaduje stále vyšší stupeň digitálnych zručností. IT Fitness Test je preto pre všetkých Slovákov neoceniteľným nástrojom na ich testovanie. Výsledky testu teoretických vedomostí, ale aj samotnej práce a vyhľadávania na internete, či schopností posúdiť dôveryhodnosť zdroja, môžu všetkým slúžiť nielen ako informácia ako na tom sú, ale aj ako veľká motivácia ďalej sa zlepšovať. Chcem preto všetkých povzbudiť, aby sa testu nebáli a vyskúšali ho,” povedal pri príležitosti štartu 7. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

 

„Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky. Naša voľba spolupracovať s ITAS na projekte IT Fitness Test teraz aj v minulosti bola preto logická, lebo v tomto nás spája rovnaký cieľ. To, že sme si vybrali dobre, značí aj významnosť a výborné výsledky tohto projektu v predchádzajúcich rokoch,“ hovorí Peter Bíro, riaditeľ a člen predstavenstva SK-NIC a.s.

Hlavní partneri
   
Partneri
Organizátori
        
Odborní garanti
           
Technologickí partneri
         
Mediálni partneri

          

 

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.