Novinky Tlačové správy a stanoviská 6.5.2021

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku: IT Fitness Test bude dostupný aj v maďarčine

Jubilejný ročník IT Fitness Testu prináša viacero noviniek, po prvýkrát budú obe verzie testu dostupné v maďarskom jazyku. Vynovená bola aj webová stránka a testovacie prostredie.

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok potrvá od 3. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Test je pre každého dostupný zdarma na novej a vylepšenej stránke ITfitness.sk

Na dnešnej tlačovej konferencii ho odštartovala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová, prvý viceprezident ITAS a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský a Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Novinky a dôležité informácie o tohtoročnom teste predstavil František Jakab z Technickej univerzity v Košiciach.

Novinka: test v maďarčine 

Najväčšou novinkou aktuálneho ročníka je test v maďarčine určený pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu s autormi testu na ňom pracoval skúsený tím maďarských pedagógov a prekladateľov. Príjemným spestrením je súťaž o množstvo atraktívnych cien, ktorá bude žiakov, študentov, ale aj učiteľov a školy motivovať, aby sa do testovania zapojili vo väčšej miere.

Test tvorí tím expertov z Technickej univerzity v Košiciach a pedagógovia zo stredných škôl. Ambíciou testu je zábavnou a súťaživou formou doplniť výučbu v oblasti používania informačných technológií a informatiky. Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami.

Nepotrebujete špeciálnu prípravu

Na to, aby respondenti zvládli IT Fitness Test, nepotrebujú špeciálnu prípravu. V teste sa nedá podvádzať a je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí. Stačí, aby si vyhradil približne 45 až 60 minút času a sústredil sa na správne pochopenie zadania v jednotlivých otázkach. Na úspešné zvládnutie testu môže použiť akékoľvek digitálne či online nástroje (vyhľadávanie na webe, online mapy, textový editor atď.).

Autori sa v teste snažia rozvíjať prístup k praktickému riešeniu problémov, v ktorom sa respondent k správnemu výsledku dopracuje iba vďaka reálnemu preukázaniu svojich zručností. Je to časovo náročnejšie na riešenie, ale objektívnejšie, ako len teoretické dopracovanie sa k správnej odpovedi.

Test vás naučí identifikovať online hrozby

Aj tento rok v teste dostanú priestor zadania zamerané na vyhľadávanie informácií z korektných zdrojov, problematiku phishingu a hoaxov. Úlohy reflektujú aj environmentálne témy, v teste sú tiež zaradené otázky k aktuálnej téme očkovania či úlohy, ktoré preveria, či sa žiaci a študenti počas domácej výučby zlepšili v používaní videokonferencií a digitálnych kancelárskych nástrojov.  

Testovacie úlohy sú aj tento rok rozdelené do piatich oblastí: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu s 20 otázkami, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia s 25 otázkami je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Aby bola digitálna transformácia, ktorá čaká našu spoločnosť spravodlivá, prístup k nej musia mať všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo miesta bydliska.

„Rozvoj digitálnych zručností považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Ich dôležitosť a význam nám v uplynulom roku naplno ukázala pandémia. Zlepšovať svoje digitálne schopnosti museli žiaci, študenti, ale aj mnohí z nás dospelých. Aby bola digitálna transformácia, ktorá čaká našu spoločnosť spravodlivá, prístup k nej musia mať všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo miesta bydliska,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová a dodala: „V rámci nášho ministerstva investícií a informatizácie sme za rok naštartovali viaceré zmeny, ktoré úspešnej digitálnej transformácií výrazne pomôžu. K nim patrí napríklad implementácia Národného broadbandového plánu či stratégia na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI. Do reformného Plánu obnovy naše ministerstvo prispelo komponentom Digitálne Slovensko v hodnote 580 miliónov € a priestor na rozvoj digitalizácie vytvára tiež nové eurofondové programové obdobie. V ňom sa  chceme zamerať na investície do inovácií, ktoré majú potenciál stať sa hnacím motorom rozvoja regiónov a ľuďom prinesú lepšie platené pracovné miesta.“

Sama som si test v maďarskom jazyku vyskúšala a musím konštatovať, že je skutočne rôznorodo tematicky zameraný, otvárajúci nové nepoznané oblasti a zároveň požadujúci vysokú dávku kreativity.

„Moderný a inovatívny prístup k spôsobu výučby vo všetkých oblastiach považujem za kľúčový, v oblasti IT vzdelávania obzvlášť. Práve preto som nesmierne rada, že v tento jubilejný 10. ročník testovania IT zručností na Slovensku ho prvýkrát predstavujeme aj v maďarskom jazyku. Sama som si test v maďarskom jazyku vyskúšala a musím konštatovať, že je skutočne rôznorodo tematicky zameraný, otvárajúci nové nepoznané oblasti a zároveň požadujúci vysokú dávku kreativity,“ ocenila novú možnosť štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

Teší ma tiež, že na ďalšie zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska prispejú v blízkej budúcnosti aj európske investície z plánu obnovy Slovenska.

„Pandémia nákazy COVID-19 už vyše roka preveruje digitálne zručnosti nás všetkých. V nových podmienkach ,lockdownov´ vedeli lepšie zdolávať všetky prekážky hlavne tí, ktorí sa vedeli prispôsobiť novej situácii aj vďaka lepším e-zručnostiam.  IT Fitness Test je v dnešnej dobe skvelým nástrojom pre všetkých Slovenky a Slovákov na overenie si svojich digitálnych zručností, ktoré si môžu porovnať aj s európskym priemerom. Podľa najnovšieho indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) chýbajú štyrom z desiatich dospelých v EÚ základné digitálne zručnosti. Verím, že práve všetci zapojení do tohtoročného jubilejného ročníka IT Fitness testu ukážu, že ich vedomosti vo všetkých testovaných oblastiach sa neustále zlepšujú. Teší ma tiež, že na ďalšie zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska prispejú v blízkej budúcnosti aj európske investície z plánu obnovy Slovenska, kde sú nemalé finančné prostriedky určené nielen na digitalizáciu, ale aj zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Držím všetkým záujemcom o IT Fitness test palce a želám im, aby sa naďalej vo svojich digitálnych zručnostiach zdokonaľovali,” povedal pri príležitosti štartu 10. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

Tento rok sme pripravili viacero prevratných noviniek, vylepšili sme web a aj testovacie rozhranie. Tou najväčšou novinkou je doplnenie maďarského jazyka pre obe verzie testu. Pevne verím, že vďaka tomu sa do testovania zapojí rekordný počet respondentov.

„Minuloročné testovanie bolo poznačené pandémiou a keďže žiaci a študenti absolvovali test pravdepodobne skôr doma ako v škole, na test používali digitálne technológie, ktoré používajú počas online vyučovania. Uplynulý rok bol nielen pre nich, ale aj pre učiteľky a učiteľov veľkou príležitosťou na to, aby sa zlepšili v používaní digitálnych komunikačných nástrojov. Napriek mnohým obmedzeniam počas pandémie si myslím, že ich táto situácia presvedčila o nutnosti bližšie sa zoznámiť s modernými technológiami, bez ktorých sa v živote ďaleko nedostanú. Tento rok sme pripravili viacero prevratných noviniek, vylepšili sme web a aj testovacie rozhranie. Tou najväčšou novinkou je doplnenie maďarského jazyka pre obe verzie testu. Pevne verím, že vďaka tomu sa do testovania zapojí rekordný počet respondentov. Zároveň chcem poďakovať všetkým partnerom, autorom a kolegyniam a kolegom, ktorí sa na príprave a preklade IT Fitness Testu 2021 podieľali,“ dodal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Poznanie úrovne svojich zručností a ich  následné zlepšovanie umožní ľuďom, aby nestratili výhodu pripravených na zmeny v digitálnom svete.

„Zvyšovanie digitálnych zručností je v digitálnej transformácii najefektívnejšia cesta, ako inovovať potenciál ľudí pre budúci trh práce, vychovávať  talenty a zachovávať pracovné miesta. Práve správne nastavený proces digitálneho vzdelávania dokáže posunúť človeka na kvalitatívne vyššiu úroveň pracovnej pozície a prinášať firmám vyššiu pridanú hodnotu. IT fitness Test považujem za dôležitý moment na ceste nadobúdania nových zručností pre digitálnu éru. Poznanie úrovne svojich zručností a ich  následné zlepšovanie umožní ľuďom, aby nestratili výhodu pripravených na zmeny v digitálnom svete,” uviedla Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Doplňujúce informácie

IT Fitness Test vznikol v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Počas 9  ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 220-tisíc ľudí a stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „Digital Skills and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali zo Slovenska. Projekt IT Fitness Test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.