Novinky Odborné články 10.3.2020

Výsledky prieskumu: Firmy na Slovensku majú o AI technológie intenzívny záujem

V minulom roku sme realizovali prieskum o nasadení umelej inteligencie vo firmách.

Oslovili sme spoločnosti, ktoré sú členmi špecializovaných asociácií a združení – Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, Americkej obchodnej komory na Slovensku, IT Asociácie Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov – ale aj ďalšie firmy na Slovensku.

Dotazník vyplnilo 247 respondentov, obsahoval 25 otázok a bol určený pre tých zástupcov spoločností, ktorí by mali vedieť za danú spoločnosť zhodnotiť stav adopcie/vývoja AI.

Z geografického hľadiska najväčší počet respondentov je z Bratislavského kraja. Za ním nasledujú spoločnosti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Najnižšie zastúpenie v prieskume majú spoločnosti z Prešovského kraja.

Približne 20 % respondentov sú zástupcovia firiem z oblasti informačných a komunikačných spoločností. Zvyšní respondenti sú firmy naprieč celým hospodárstvom od maloobchodu a veľkoobchodu, práva, poradenstva a účtovníctva, zdravotníctva, strojárstva a iné.

Firmy vyvíjajú AI najviac v oblastiach ako inteligentná procesná automatizácia, inteligentných agentov a botov, AI je využívaná aj v marketingu, pri podpore predaja a v prediktívnej údržbe a optimalizácii výroby a logistiky. V najväčšej miere ide o B2B riešenia.

Najväčšími odberateľmi AI riešení sú finančný a IT sektor

AI riešenia sa v súčasnosti využívajú aj v doprave a logistike, obchode a marketingu a energetike. Z pohľadu metód, firmy využívajú najviac strojové učenie, nasledujú metódy vyhľadávania a optimalizácie, AI aplikácie, platformy, softvérové služby, inteligentné agenty a boty, spracovanie prirodzeného jazyka a počítačové videnie.Dáta, ktoré firmy využívajú, sú vo väčšine vo vlastníctve danej spoločnosti alebo klienta. Open-data sú využívané v menšej miere. 

AI etika

Medzi slovenskými spoločnosťami sa dostala dôležitosť etiky na priemernú úroveň – 3,58. Slovenské spoločnosti si jej dôležitosť uvedomujú a považujú ju skôr za viac dôležitú, čo naznačuje aj početnosť jednotlivých zvolených odpovedí.

Dôležitosť posudzovania etiky sme v dotazníku merali pomocou vyjadrení spoločností na 5–stupňovej škále, kde hodnota 1 znamenala, že spoločnosť nepovažuje otázky etiky za dôležité
a hodnota 5 znamenala, že etika je pri nasadzovaní AI kľúčová. Prieskum indikuje, že respondenti vidia najväčší potenciál pre využitie AI v zdravotníctve, doprave, výrobnom priemysle, finančných inštitúciách či v marketingu a predaji. Z nami mapovaných domén využitia AI v priemysle majú respondenti najväčší záujem o inteligentnú procesnú automatizáciu, marketing a retail, inteligentné chatboty a online predaj.

Spôsob, akým chcú spoločnosti zabezpečiť rozvoj umelej inteligencie

Väčšina spoločností chce riešiť rozvoj AI nákupom od tretích firiem (26 %), trochu nižší je podiel spoločností, ktoré to chcú dosiahnuť interným vývojom šitým na mieru (23 %). Dôležitú úlohu takisto zohrajú partnerstvá s akademickou obcou (18 % respondentov), ktorá sa vo svojom výskume zameriava na oblasť umelej inteligencie a získavanie externých expertov.

Čo by slovenským spoločnostiam pomohlo vo väčšom
využívaní umelej inteligencie?

V značnej miere je to administratívne nenáročná finančná podpora pri testovacích riešeniach tzv. proof of concept. Okrem toho by slovenské spoločnosti uvítali rozšírenie povedomia o umelej
inteligencii ako takej a prehľad o existujúcich riešeniach vo svete a na Slovensku, a to v zrozumiteľnej podobe a prípadne pre určitú špecifickú oblasť podnikania.

Firmy potrebujú väčšie množstvo AI expertov, preto je nevyhnutné nielen zvýšenie počtu absolventov v odbore umelá inteligencia a dátová analytika, ale súčasne aj potreba vytvorenia ponuky AI kurzov/workshopov pre manažérov, majiteľov spoločností a ich zamestnancov, doménových expertov a všeobecnú verejnosť.

Firmy vyvíjajúce AI častokrát identifikovali ako problém úroveň vedomostí o umelej inteligencii a jej možnostiach od svojich potenciálnych zákazníkov, ktorí by vplyvom lepšej osvetovej kampane vedeli lepšie formulovať svoje vlastné potreby a možnosti.Tento prieskum bol vytvorený Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na zmapovanie súčasného stavu a potenciálu umelej inteligencie na Slovensku. Vyhodnotenie prieskumu je aj súčasťou štúdie Analýza a návrh možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie na Slovensku – Dielo č.2: Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, vypracovanej Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na ktorej sa podieľali aj odborníci združení v Slovenskom centre pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.