Novinky Odborné články 10.3.2020

Výsledky prieskumu: Firmy na Slovensku majú o AI technológie intenzívny záujem

V minulom roku sme realizovali prieskum o nasadení umelej inteligencie vo firmách.

Oslovili sme spoločnosti, ktoré sú členmi špecializovaných asociácií a združení – Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, Americkej obchodnej komory na Slovensku, IT Asociácie Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov – ale aj ďalšie firmy na Slovensku.

Dotazník vyplnilo 247 respondentov, obsahoval 25 otázok a bol určený pre tých zástupcov spoločností, ktorí by mali vedieť za danú spoločnosť zhodnotiť stav adopcie/vývoja AI.

Z geografického hľadiska najväčší počet respondentov je z Bratislavského kraja. Za ním nasledujú spoločnosti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Najnižšie zastúpenie v prieskume majú spoločnosti z Prešovského kraja.

Približne 20 % respondentov sú zástupcovia firiem z oblasti informačných a komunikačných spoločností. Zvyšní respondenti sú firmy naprieč celým hospodárstvom od maloobchodu a veľkoobchodu, práva, poradenstva a účtovníctva, zdravotníctva, strojárstva a iné.

Firmy vyvíjajú AI najviac v oblastiach ako inteligentná procesná automatizácia, inteligentných agentov a botov, AI je využívaná aj v marketingu, pri podpore predaja a v prediktívnej údržbe a optimalizácii výroby a logistiky. V najväčšej miere ide o B2B riešenia.

Najväčšími odberateľmi AI riešení sú finančný a IT sektor

AI riešenia sa v súčasnosti využívajú aj v doprave a logistike, obchode a marketingu a energetike. Z pohľadu metód, firmy využívajú najviac strojové učenie, nasledujú metódy vyhľadávania a optimalizácie, AI aplikácie, platformy, softvérové služby, inteligentné agenty a boty, spracovanie prirodzeného jazyka a počítačové videnie.Dáta, ktoré firmy využívajú, sú vo väčšine vo vlastníctve danej spoločnosti alebo klienta. Open-data sú využívané v menšej miere. 

AI etika

Medzi slovenskými spoločnosťami sa dostala dôležitosť etiky na priemernú úroveň – 3,58. Slovenské spoločnosti si jej dôležitosť uvedomujú a považujú ju skôr za viac dôležitú, čo naznačuje aj početnosť jednotlivých zvolených odpovedí.

Dôležitosť posudzovania etiky sme v dotazníku merali pomocou vyjadrení spoločností na 5–stupňovej škále, kde hodnota 1 znamenala, že spoločnosť nepovažuje otázky etiky za dôležité
a hodnota 5 znamenala, že etika je pri nasadzovaní AI kľúčová. Prieskum indikuje, že respondenti vidia najväčší potenciál pre využitie AI v zdravotníctve, doprave, výrobnom priemysle, finančných inštitúciách či v marketingu a predaji. Z nami mapovaných domén využitia AI v priemysle majú respondenti najväčší záujem o inteligentnú procesnú automatizáciu, marketing a retail, inteligentné chatboty a online predaj.

Spôsob, akým chcú spoločnosti zabezpečiť rozvoj umelej inteligencie

Väčšina spoločností chce riešiť rozvoj AI nákupom od tretích firiem (26 %), trochu nižší je podiel spoločností, ktoré to chcú dosiahnuť interným vývojom šitým na mieru (23 %). Dôležitú úlohu takisto zohrajú partnerstvá s akademickou obcou (18 % respondentov), ktorá sa vo svojom výskume zameriava na oblasť umelej inteligencie a získavanie externých expertov.

Čo by slovenským spoločnostiam pomohlo vo väčšom
využívaní umelej inteligencie?

V značnej miere je to administratívne nenáročná finančná podpora pri testovacích riešeniach tzv. proof of concept. Okrem toho by slovenské spoločnosti uvítali rozšírenie povedomia o umelej
inteligencii ako takej a prehľad o existujúcich riešeniach vo svete a na Slovensku, a to v zrozumiteľnej podobe a prípadne pre určitú špecifickú oblasť podnikania.

Firmy potrebujú väčšie množstvo AI expertov, preto je nevyhnutné nielen zvýšenie počtu absolventov v odbore umelá inteligencia a dátová analytika, ale súčasne aj potreba vytvorenia ponuky AI kurzov/workshopov pre manažérov, majiteľov spoločností a ich zamestnancov, doménových expertov a všeobecnú verejnosť.

Firmy vyvíjajúce AI častokrát identifikovali ako problém úroveň vedomostí o umelej inteligencii a jej možnostiach od svojich potenciálnych zákazníkov, ktorí by vplyvom lepšej osvetovej kampane vedeli lepšie formulovať svoje vlastné potreby a možnosti.Tento prieskum bol vytvorený Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na zmapovanie súčasného stavu a potenciálu umelej inteligencie na Slovensku. Vyhodnotenie prieskumu je aj súčasťou štúdie Analýza a návrh možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie na Slovensku – Dielo č.2: Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, vypracovanej Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na ktorej sa podieľali aj odborníci združení v Slovenskom centre pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Medzi členmi ITAS vítame spoločnosť Cognexa

Čítaj viac

Rozhovor s Pavlom Kubánom z našej členskej firmy SCR pre Hospodárske noviny

Čítaj viac

(VIDEO) Pozrite si vystúpenia predstaviteľov našej asociácie na jesennom vydaví konferencie ITAPA 2023

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.