Disig ako technicky vyspelá a ekonomicky stabilná spoločnosť s pôsobením na Slovensku má jasnú víziu do budúcnosti. Chce sa stať popredným lídrom v oblasti elektronického podpisu a elektronickej identifikácie v krajinách Európskej únie a byť významným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru. Dlhodobým investovaním prostriedkov do výskumu a do vývoja vlastných produktov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sleduje Disig jasný cieľ – vytvoriť bezpečné a spoľahlivé digitálne prostredie pre svojich zákazníkov.

Riešenia a služby
  • Vývoj aplikácií a softvéru (elektronický podpis & autentifikačný softvér)
  • Bezpečnosť
  • Enterprise riešenia
  • Komplexné IT služby

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.