Špeciálny HN Club s kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu 25. 4. 2019 Viac info
Tlačové správy a stanoviská 2.8.2018

Vyjadrenie ITAS k štúdii uskutočniteľnosti projektu riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti

Prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš v stanovisku z 19. júla predostrel svoje výhrady voči štúdii uskutočniteľnosti k projektu Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, ktorá bola predmetom schvaľovania 26. 7. 2018 na zasadnutí Riadiaceho výboru Prioritnej osi 7 OPII.

ITAS uvedený projekt považuje za mimoriadne dôležitý, keďže jeho cieľom je realizácie kľúčových ustanovení Zákona o kybernetickej bezpečnosti. Tento zákon je dôležitou transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii.

V pôvodnom texte štúdie uskutočniteľnosti Asociácii chýbali niektoré podstatné informácie a s pôvodným znením štúdie uskutočniteľnosti sme neboli celkom stotožnení. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu aj na základe našich podnetov k spomínanej štúdii pripravil rozsiahly dodatok a k výhradám, ktoré ITAS vzniesol, sa v období od 19. 7. do 26. 7. uskutočnilo niekoľko expertných diskusií.

Počas nich sme so zástupcami úradu hovorili o výhradách ITAS voči pôvodnému zneniu štúdie uskutočniteľnosti. Výsledný dokument, ktorý bol distribuovaný všetkým členom riadiaceho výboru, podľa nášho názoru poskytol uspokojivé odpovede na naše pripomienky. Asociácia zároveň akceptovala obmedzenia vyplývajúce zo skutočnosti, že niektoré informácie sú limitované z dôvodu utajenia.

Sme presvedčení, že zapracovanie našich pripomienok bolo pre konečnú verziu štúdie uskutočniteľnosti dôležitým prínosom, aj preto zástupca ITAS na zasadnutí riadiaceho výboru mohol dokument podporiť a hlasovať za jeho schválenie.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Špeciálny HN Club s kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu

Čítaj viac

Stanovisko prezidenta ITAS k schváleniu strategického dokumentu Koncepcia nákupu IKT

Čítaj viac

Prezident ITAS Emil Fitoš na konferencii Bezpečnosť nie je samozrejmosť: Mladí ľudia často nevedia odolávať falošným správam

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.