Novinky Tlačové správy a stanoviská 29.9.2020

Na Slovensko prišlo 18 nových študentov IT z Ukrajiny. Spolupráca by sa mohla rozšíriť aj do Bieloruska

Dnes sa oficiálne začína tretí ročník spoločných študijných programov ukrajinských univerzít a slovenskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs). Ukrajinskí študenti začínajú študovať na slovenskej vysokej škole a popri tom budú praxovať vo firmách.

V tomto ročníku projektu na Slovensko prichádza až 18 študentov z ukrajinských univerzít, z toho 3 ženy a 15 mužov. Partnerom projektu sa podarilo nájsť uplatnenie pre študentov v 7 firmách a napriek všetkým úskaliam v podobe dôsledných karanténnych opatrení, zvýšeným hygienickým požiadavkám či rôznym administratívnym a byrokratickým prekážkam, úspešne rozbehli aj tretí ročník spoločných študijných programov.

V súčasnosti sú študenti do konca septembra na stáži vo firmách v rámci Letnej školy, počas ktorej sa aklimatizujú na podmienky vo firmách a na škole.

„Už pri výbere študentov pre nový akademický rok sme zaregistrovali podstatne vyšší záujem o projekt, jednak zo strany ďalších renomovaných ukrajinských univerzít, tak aj zo strany ukrajinských študentov,“ hovorí kvestor a predseda správnej rady VŠEMvs Ľuboš Cibák.

„Významne nám pomohlo zapojenie Európskej migračnej agentúry (EMA), finančná podpora projektu v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid, zvýšená aktivita Ukrajinsko-slovenského centra a v neposlednom rade aj podpora zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“ dodáva Ľ. Cibák.

Rozšírenie programu do Bieloruska

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) sa do projektu opätovne zapojí aj v tomto akademickom roku. „Rezort diplomacie je členom Digitálnej koalície, pričom prostredníctvom zastupiteľských úradov podporuje a prepája slovenské podnikateľské a akademické subjekty s partnermi v zahraničí, teší ma však, že aktivity Digitálnej koalície sa rozšírili o krajiny ako je Bielorusko, Moldavsko a Uzbekistan,“ poznamenal minister Ivan Korčok.

Minister Ivan Korčok. Foto: EMA

Osobitnú pozornosť venoval najmä bieloruským študentom. „Vzhľadom na ťažké obdobie, ktoré mnohí z nich vo svojej krajine zažívajú, sme sa rozhodli ponúknuť 20 bieloruským vysokoškolských študentom, ktorých štúdium sa ocitlo v ohrození kvôli zložitej vnútropolitickej situácii, možnosť využiť mimoriadne schválené vládne štipendiá a pokračovať v štúdiu na Slovensku,“ dodal.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský dodáva, že po viacročných skúsenostiach s ukrajinskými univerzitami si partneri projektu overili, že program má veľký potenciál. „Sme teda pripravení rozšíriť naše aktivity aj do Bieloruska a už sme podnikli prvé kontakty s bieloruskými partnermi. Vieme, že mnoho talentovaných bieloruských študentov IT bude mať veľké problémy doštudovať doma. Chceme im preto ponúknuť možnosť zapojiť sa do chystaného projektu a pomôcť im so získaním diplomu na Slovensku. Bude to pre nich skvelá príležitosť nielen doštudovať, ale zároveň aj získať prax a zamestnanie v EÚ,“ uzatvára M. Lelovský.

Počas troch ročníkov viac ako 30 študentov

Aktuálne je v programe viac ako tridsať študentov zo šiestich ukrajinských univerzít v Charkove, Kyjeve, Užhorode a Černivici, ku ktorým pribudli aj uchádzači z univerzít v Odese a Ľvove. Okrem týchto univerzít sa naviac podarilo podpísať memorandá o spolupráci s ďalšími univerzitami v Charkove, Odese a dvoma univerzitami v Mikolajeve. V r. 2019 štúdium a prax úspešne zavŕšili štyria študenti, v uplynulom akademickom roku na VŠEMvs študovalo 11 ukrajinských študentov IT a všetci štúdium úspešne zavŕšili.

Študenti počas druhého ročníka projektu absolvovali prax v spoločnostiach Tatra banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Slovenska sporiteľňa a QBSW. V aktuálnom ročníku si ich pod svoje krídla vezmú firmy PricewaterhouseCoopers Advisory (3 študenti), IBM (4 študenti), Deutsche Telekom IT Solutions (7 študentov), O2, Pricewise, SIEBERT + TALAŠ a BigRing Platform (1 študent).

Lepšia pripravenosť na štúdium

Podľa dát, ktoré má VŠEMvs k dispozícii, sa významne zvýšila odborná a jazyková pripravenosť ukrajinských študentov. Počas prvého ročníka štúdia spoločného programu na domovskej ukrajinskej univerzite študenti úspešne absolvovali kury slovenčiny pre úroveň A1 a dva rozšírené kurzy programovania a programovacích zručností v jazyku Java.

Do vytvárania spoločných ukrajinsko-slovenských študijných programov sa významne zapojila aj EMA. Jej riaditeľ Marián Vlasatý hovorí o úspešnom rozšírení modelu spolupráce na kvalitné slovenské IT fakulty. „Som rád, že Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity pripravili nové študijné programy zamerané na informačné technológie a softvérové inžinierstvo v spolupráci s významnými univerzitami na Ukrajine,“ dodal M. Vlasatý.

Podľa neho je študentská mobilita v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov prilákania zahraničných talentov, ktorý môže pomôcť s nedostatkom vysokokvalifikovaných pracovníkov na Slovensku. „Slovensko dnes viac ako inokedy potrebuje pripraviť systémovú politiku na pritiahnutie talentov zo zahraničia, ako aj cielenú politiku pre návrat slovenských odborníkov. Štátny program prilákania a získania talentov je základom, ak chceme obstáť v súboji o talenty s okolitými krajinami EÚ.“

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Plaut Slovensko

Čítaj viac
Nezaradené
11.1.2022

Verejné pripomienkovanie štátnych IT projektov (11. 1. 2022)

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.