Novinky Tlačové správy a stanoviská 11.3.2020

(AKTUALIZOVANÉ 7. 5.) Koronavírus: Bezplatné IT riešenia počas karantény

Viaceré technologické a IT spoločnosti sa zapojili do boja so šírením koronavírusu na Slovensku. Prijali preventívne opatrenia v podobe zrušenia limitov na prácu z domu či organizácie mítingov výhradne cez telekonferencie, zároveň aktívne poskytujú pomoc v podobe technologických riešení, vďaka ktorým bude boj proti šíreniu nákazy na Slovensku účinnejší, uľahčí život občanom, umožní žiakom prístup k online učivu a zefektívni prevádzku firiem a úradov.

(zoznam firiem a poskytnutých technologických riešení priebežne aktualizujeme)


Rozšírený zoznam spoločností, ktoré sa rozhodli pomôcť, nájdete aj na stránke Slovensko.sk.


Súhrn opatrení počas núdzového stavu, dôležité kontakty a užitočné odkazy a všetky dôležité informácie o koronavíruse na Slovensku nájdete na stránke korona.gov.sk.


Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripravilo na základe vývoja situácie nový web pre občanov. Na stránke virus-korona.sk získajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach. NCZI tiež spustilo interaktívnu mapu aktuálne spracovaných laboratórnych údajov o novom koronavíruse


DXC Technology Slovakia
Školy, deti aj rodičia sú v ťažkej situácii a preto sa v DXC Technology Slovakia rozhodli založiť skupinu zamestnancov, dobrovoľníkov, ktorí svojimi odbornými znalosťami vedia pomôcť pri zavadzaní online vyučovania na školách, alebo škôlkach.

Robia to prostredníctvom odbornej technickej pomoci a inštalácii Microsoft Teams ako vhodnej komunikačnej platformy na vzdialené vyučovanie.

Novinkou je pripravených 70 notebookov, ktoré chce spoločnosť darovať školám a učiteľom ako nevyhnutnú súčasť procesu online vyučovania.


V Microsofte intenzívne sledujú aktuálny vývoj ochorenia Covid-19, vrátane jeho dopadu na slovenské školstvo. Školy môžu využívať Microsoft Teams, ktoré majú všetko, čo potrebujú – komunikáciu s celou triedou aj jednotlivými žiakmi, zdieľanie dokumentov s rôznou úrovňou oprávnenia, vytváranie, distribúciu a opravovanie online testov, zadávanie a vyhodnocovanie domácich úloh alebo online hodiny s podporou videa, audia, zdieľania obrazovky alebo prezentácie s automatickým záznamom celej hodiny. To všetko je dostupné pre školy zdarma a nástroje môžu začať využívať v bezplatnej verzii Office 365 pre školy.


Cisco Systems Slovakia

Spoločnosť Cisco reaguje sprístupnením konkrétnych IT nástrojov zdarma:

  • videokonferenčné riešenie Cisco Webex Meetings pre firmy a organizácie bezplatne pre jednotlivcov. Stačí sa registrovať na https://cart.webex.com/sign-up-webex
  • pre väčšie firmy, celé školy alebo väčšie samosprávne jednotky riešenie Webex Meetings v najvyššej verzii bezplatne na 90 dní. Na získanie licencie a pomoc s nasadením treba kontaktovať obchodné zastúpenie Cisco Slovensko prostredníctvom e-mailu webexsk@cisco.com
  • bezplatné bezpečnostné riešenia: Cisco Any Connect Secure Mobility Client na bezpečný prístup k firemným dátam i na diaľku, Cisco Umbrella na ochranu pred škodlivými odkazmi alebo webmi a Duo Security na kontrolu identity používateľov a dôveryhodnosti pripojeného zariadenia pomocou pokročilého viacfaktorového overovania. Ponuky bezpečnostných riešení platia zatiaľ do 1. júla.

Ponuky sa týkajú všetkých podnikov a organizácií bez ohľadu na ich veľkosť. Platia i pre existujúcich zákazníkov, ktorí môžu doteraz používané riešenia bezplatne rozšíriť pre viac používateľov.

Rovnako je ponuka určená pre školy, ktoré hľadajú efektívny spôsob, ako zabezpečiť výučbu na diaľku. I tie môžu bezplatne využiť videokonferencie a nástroje pre vzdialenú spoluprácu po registrácii na stránke https://www.webex.com/webexremoteedu.html. Tá obsahuje aj praktické návody a postupy, ako riešenia čo najrýchlejšie nasadiť do praxe.

Prezentácia: https://digitalnakoalicia.sk/wp-content/uploads/2020/03/Prezentacia-Webex-Meetings-pre-skoly-v2-SK.pdf

Príručka: https://digitalnakoalicia.sk/wp-content/uploads/2020/03/Cisco-Webex-Meetings-SK-1.pdf

Pravidelné online školenia pre správcov – zástupcov školy (spolu so školami v Čechách):


Spoločnosť SAP

SAP otvoril svoje platformy SAP Ariba Discovery a SAP TripIt všetkým používateľom. V prípade SAP Ariba Discovery, platformy na vyhľadávanie obchodných partnerov, ju sprístupnila na 90 dní, počas ktorých si akýkoľvek nákupca okamžite môže zverejniť svoj dopyt a akýkoľvek dodávateľ naň môže reagovať. Zadanie dopytu i ponuky je bezplatné a otvorené pre každého. Prístup k SAP Ariba Discovery tak môže pomôcť nákupcom i predajcom nájsť k sebe rýchlo cestu a minimalizovať tak komplikácie spôsobené zdržaním dodávok, problémami s kapacitou či zvýšeným dopytom v čase krízy.

Ktokoľvek, kto si v období do 14. apríla 2020 stiahne aplikáciu TripIt a zaregistruje sa, získa na šesť mesiacov vyššiu verziu TripIt Pro. Aj existujúci používatelia získajú TripIt Pro na pol roka bezplatne.

SAP okrem toho ponúka zadarmo aj riešenia na udržanie kontinuity biznisu. Remote Work Pulse od Qualtrics poskytne firmám potrebný prehľad o tom, ako sú pripravené na prácu z domu a či ich zamestnanci majú všetko, čo potrebujú. Bezplatne sú k dispozícii aj ďalšie riešenia z portfólia Qualtrics, ktoré dajú firmám odpovede na otázky o náladách zákazníkov, potrieb zdravotníckeho personálu alebo možnosť identifikovať prekážky vyučovania na diaľku.

Spoločnosť SAP okrem toho sprístupnila aj prehľad tipov, ako uspieť v novej, nezvyčajnej situácii.

K dispozícii zadarmo je aj celá škála možností vzdelávania. SAP dlhodobo ponúka openSAP, interaktívny vzdelávací obsah pre každého, kto by sa chcel počas tohto zložitého obdobia rozvíjať. Množstvo online kurzov a vzdelávacích aktivít je určených pre študentov, deti a učiteľov v rámci SAP Young Thinkers. Obsah knižnice SAP Litmos do konca júna 2020 zase ponúka cenné videoškolenia, ktoré pomôžu pracovať efektívne aj v nových podmienkach.

Prehľad všetkých riešení, ktoré SAP poskytol na pomoc pri riešení krízy možno nájsť na: https://www.sap.com/sk/cmp/oth/sk-spolu-riesime-vyzvy/index.html.


Spoločnosť Agemsoft prevádzkuje vzdelávacie portály www.kozmix.sk, moj.kozmix.sk určené pre 1. stupeň základných škôl a obsahuje stovky lekcií pre 11 predmetov. Portál www.fenomenysveta.sk je určený pre medzipredmetovú výučbu na 2. stupni základných škôl a obsahuje niekoľko tisíc online interaktívnych aktivít a stovky vzdelávacích videí z dielne BBC.

Získajte bezplatný prístup v 2 krokoch: 

  1. Vytvorte si používateľský účet, resp. prihláste sa do už existujúceho účtu na moj.kozmix.sk, resp. fenomenysveta.sk
  2. Ihneď po dokončení registrácie, resp. po prihlásení, zadajte nasledujúci Aktivačný kód: skolazdomu

Kompletný vzdelávací obsah na portáloch Kozmix.sk a FenomenySveta.sk bude pre všetkých dostupný v termíne do 15. 4. 2020. V prípade akýchkoľvek problémov s registráciou či aktiváciou licencie môžete využiť kontaktné emailové adresy info@kozmix.sk, resp. info@fenomenysveta.sk.


COVID.CHAT

Dôležité informácie o koronavíruse (ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19) z oficiálnych zdrojov WHOcdc.govUVZ SRMZSR.

Informácie sú priebežne aktualizované. V prípade záujmu stačí vložiť kód na váš web a štruktúrované informácie budú dostupné aj na vašej stránke.


Aliter Technologies počas mimoriadnej situacie ponúka nasledovné služby a riešenia:
 
1. Na základe súhlasu ÚPVII a MV SR prioritne navrhnúť, implementovať a podporiť IKT infraštruktúru vo vládnom cloude, ktorá by mohla byť potrebná pre nasadenie aplikácií na podporu riadenia krízových situácií.
 
2. Na základe súhlasu ÚPVII a MV SR implementovať naše riešenie callcentra formou SaaS služby vo vládnom cloude. Následne je možné v spolupráci s telekomunikačnými prevádzkovateľmi bleskovo zriadiť call centrá, prípadne rozšíriť kapacitu existujúcich.
 
3. Poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu, implementácie a prevádzky IKT infraštruktúry (vrátane nasaditeľných a mobilných systémov) potrebnej na podporu riadenia krízových situácií.
 
4. Aliter Technologies má na sklade videokonferenčné zariadenia so širokou uhlopriečkou. Vie ich bezodplatne zapožičať a zapojiť na podporu riešenia krízovej situácie.
 
5. Webex a iné kolaboračné nástroje ponúkajú vendori počas krízy zdarma. Na podporu riešenia krízovej situácie ich Aliter vie bezodplatne nainštalovať, nakonfigurovať a zaškoliť.
 

HACKVIRUS.SK

Občianska iniciatíva, ktorá hľadá a spojí najlepšie nápady v boji proti COVID-19. Najlepšie riešenia zrealizujú IT experti počas virtuálneho hackatonu a budú zadarmo odovzdané Ministerstvu zdavotníctva Slovenskej republiky.

Aj váš nápad môže pomôcť zlepšiť kritickú situáciu v súvislosti s aktuálnou pandémiou vírusu COVID-19, zapojte sa do iniciatívy a vyplňte formulár na stránke https://hackvirus.sk.


SOITRON

REAKCIA NA KYBERNETICKÉ INCIDENTY V ČASE PANDÉMIE COVID-19

V situácii, ktorej dnes čelíme všetci bez výnimky, považujeme za najdôležitejšie zabezpečiť nepretržité fungovanie zdravotnej starostlivosti. Tá je skúšaná nielen náporom pacientov  v dôsledku pandémie, ale aj kybernetickými hrozbami. 13. marca 2020 ohrozil kybernetický útok vo Fakultnej nemocnici v Brne nielen jej IT systémy, ale ich znefunkčnením aj verejné zdravie všetkých občanov. A to práve v čase, kedy sme na zdravotnú starostlivosť odkázaní viac, ako kedykoľvek predtým.

Vysporiadať sa vo vlastnej réžii s rozsiahlym útokom na IT nie je vôbec jednoduché ani za bežnej prevádzky, a výrazne zložitejšie počas mimoriadnej situácie, ktorej sme všetci svedkami.

PREČO CHCEME POMÔCŤ?

Disponujeme odbornými znalosťami, skúsenosťami a odhodlaním pomôcť v krízových situáciách spôsobených kybernetickými hrozbami a útokmi. Počas mimoriadnej situácie, v akej sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dnes nachádzajú, vnímame ako našu občiansku povinnosť im poskytnúť takúto pomoc bezplatne. 

Tel: +421 2 6869 2915
Mail: incident@nbu.gov.sk  

  1. Využite 24/7 bezplatné poradenstvo a pomoc od Void SOC  (centra kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Soitron)
  2. BEZPLATNÁ POMOC PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA +421 2 5822 4110

AKO CHCEME POMÔCŤ?

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nemocniciam, testovacím laboratóriám a ďalším zdravotníckym zariadeniam sme pripravení poskytnúť bezplatne odborné poradenstvo  a realizáciu opatrení vedúcich k odstráneniu situácie spôsobenej kybernetickým incidentom, 24-hodín denne, počas celej doby trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.


Spoločnosť ELCOM aj v týchto turbulentných časoch významne prispieva k riešeniu zdravotných problémov u pacientov s príznakmi koronavírusu.

Firma Chirana Medical Stará Turá vybrala firmu Elcom už pred rokmi ako strategického technologického partnera si pre svoje najmodernejšie riešenia pre podporu pľúcnej ventilácie. Známe all-in-one počítače série UniqPC slúžia ako moderné rozhranie pre ovládanie zariadenia a zobrazovanie. Tieto spoločné riešenia sú certifikované medicínske zariadenia s podporou umelej inteligencie zo Slovenska, ktoré firma roky úspešne dodáva do celého sveta.

Technologickou súčasťou prístrojov pľúcnej ventilácie a anestézie spoločnosti Chirana Medicalšpecializované počítače UniqPC150 a UniqPC215.

Aj keď aktuálna situácia preriedila rady zamestnancov v Elcome, firma je napriek tomu odhodlaná dodať násobne vyššie objednávky pre Chiranu Medical.


Spoločnosť DATALAN poskytne svoje IT riešenia, ale aj konzultácie expertov tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú: úradom, verejným inštitúciám, samosprávam aj zdravotníkom.

Pre mestá a obce je k dispozícii praktické riešenie DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO, ktoré dokáže kompletne zastrešiť všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu zasadnutí. Pomocou nástroja môže samospráva zároveň sprostredkovať informácie verejnosti. V spojení s portálom Digitalnemesto.sk ponúka ďalšie nástroje na evidenciu a zverejňovanie dôležitých údajov a informácií. Riešenie je dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek bez potreby fyzického kontaktu a vzhľadom na výnimočný stav ho DATALAN poskytuje zdarma až do 30. augusta.

Nielen úrady, ale aj mnohé inštitúcie riešia svoju agendu v papierovej forme, čo v momentálnej situácii môže byť mimoriadne problematické. Pomôcť dokáže ďalšie riešenie z dielne DATALANu – eFORM modul, ktorý zvláda elektronizáciu procesov a dokumentov rýchlo a bez veľkých investícií. Súčasne zabezpečí overenie správnosti a kompletnosti zaevidovaných údajov, validáciu dát, aktívnosť elektronickej schránky a doplnenie dodatočných elementov. Prínosy sú rýchlejšia úradná komunikácia, zautomatizovanie procesov, získanie elektronického štruktúrovaného dokumentu ale hlavne, obmedzenie potreby fyzickej komunikácie. Aj toto riešenie poskytuje DATALAN zdarma na 3 mesiace. Nasadenie a konzultácia prebieha elektronicky a nie je k nej potrebná žiadna osobná návšteva. Takéto elektronické formuláre a ich správu pomocou eForm modulu využíva aj Sociálna poisťovňa.

Obmedzenie osobných návštev dnes platí aj pre lekárov, ktorým vie podať pomocnú ruku rezervačný systém OMEGA na efektívny manažment pacienta a lepšie plánovanie zdrojov zdravotníckych zariadení. OMEGA vie lekárom promptne pomôcť s elektronizáciou agendy a komunikácie s pacientom. Okrem toho určuje poradia podľa závažnosti zdravotného stavu pacientov, prepája jednotlivé oddelenia a pracoviská, poskytuje prehľad vyťaženosti pracovísk a informuje pacientov o termínoch ich vyšetrení a iných informáciách prostredníctvom emailu a sms. DATALAN experti sú pripravení na jeho rýchle nasadenie s možnosťou vyskúšať si jeho výhody na 3 mesiace zdarma. Lekárom dáva firma k dispozícii aj svojich konzultantov, ktorí bezplatne poskytnú online support a poradia s možnosťami digitalizácie. Systém OMEGA využíva napríklad aj Národný onkologický ústav v Bratislave.

V zdravotníctve však pomáha DATALAN aj inak: datalanský spin off DATALAN Quality Instruments, ktorý sa venuje vývoju unikátnych priemyselných riešení, prispieva k boju proti koronavírusu tlačením stoviek kusov matíc na tvárové štíty pre zdravotnícky personál. Na základe licencie ČVUT a v spolupráci s „Kto pomôže Slovensku“ rozbehol aj výrobu respirátorov triedy FFP3 pomocou 3D tlače a práve dnes odchádzajú prvé pomôcky, vyrobené touto inovatívnou technológiou, na testovanie slovenským zdravotníkom.


IBM

WEB „ako začať“: https://webexdoskoly.gitbook.io/webexdoskoly/

Kontakt pre získanie osobného asistenta školy a licencie: webexdoskoly@sk.ibm.com

Pravidelné online školenia (spolu s učiteľmi v Čechách):

Štvrtok o 13:00 zborovňa-online diskusné fórum učiteľov: https://cisco-collab.webex.com/cisco-collab/j.php?MTID=m9f6065f5db04ec49ecd4d02276cda7e2


IT Akadémia


 

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.