Novinky 27.3.2017

E-Skills podpora digitálnych zručností

BRATISLAVA (18. októbra 2016) – kampaň Európskej komisie zameraná na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností (e-Skills), prispela od svojho založenia v roku 2010 k zníženiu rozdielov v EÚ medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou pracovných pozícií, ktoré si vyžadujú určitú úroveň digitálnych zručností. Odhadovaný nedostatok špecialistov v oblasti IT v roku 2020 sa tak znížil o takmer 250 tisíc – z 1 milióna, odhadovaného v roku 2010, na 756 tisíc v roku 2015.

Konferencia eSkills for Jobs 2016, ktorá sa dnes konala v Bratislave pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, bola vyvrcholením eSkills kampane zameranej na rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných pre hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest v Európe. Počas celého trvania kampane bolo zorganizovaných viac ako 5500 podujatí vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorých sa zúčastnilo celkovo 3,4 milióna ľudí. Multimediálne kampane zamerané na mladých ľudí, profesionálov a zástupcov štátnej správy oslovili milióny ľudí a prispeli k zvýšeniu záujmu o digitálne profesie.

Antti Peltomäki, zástupca eurokomisárky pre vnútorný trh a priemysel Európskej komisie, povedal: „Máme za sebou naozaj skvelú cestu, počas ktorej sme urobili poriadny kus práce, no ešte stále nie sme v cieli. V digitálnych zručnostiach stále existuje priepasť, ktorú potrebujeme vyplniť a je na Koalícii pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ako aj na jednotlivých členských štátoch EÚ, aby pri napĺňaní našich ambícií do roku 2020 zohrali ešte dôležitejšiu úlohu.“

Slovensko sa do kampane zapojilo v roku 2010. Prezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský povedal: „Rozhodli sme sa zaviesť komplexné testovanie digitálnych zručností s cieľom ozrejmiť mladým ľuďom rozdiel medzi tým, čo oni považujú za digitálne zručnosti a ich objektívnou úrovňou. Našim hlavným zámerom je ich motivovať, aby si zlepšili digitálne zručnosti na úroveň požadovanú budúcimi zamestnávateľmi.“   

Eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günter Oettinger pri zahájení konferencie informoval o vzniku Koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktorá začne svoju činnosť v decembri 2016. Predstavuje kľúčovú iniciatívu zahrnutú aj v agende Európskej komisie s názvom Nová agenda v oblasti zručností pre Európu (New Skills Agenda for Europe). Členské štáty EÚ budú vyzvané, aby zriadili svoje národné koalície a do prvého polroka 2017 vyvinuli komplexnú národnú stratégiu digitálnych zručností.

John Higgins, generálny riaditeľ  DIGITALEUROPE poznamenal: „Európska komisia zohráva kľúčovú úlohu v tom, že tému tzv. digitálnej priepasti uviedla do povedomia verejnosti. Národné koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta budú vynikajúcou platformou na to, aby sa digitálna oblasť priblížila občanom. S cieľom pomôcť celej iniciatíve dnes ICT sektor v spolupráci s ďalšími zainteresovanými stranami podpísali Bratislavskú deklaráciu – Digitálne zručnosti, Jeden z kľúčových prvkov budúcnosti, ktorá podporí naše pokračujúce úsilie o využitie potenciálu digitálnych zručností pre rast a tvorbu pracovných miest.“

Konferencia bola taktiež príležitosťou na spustenie európskeho IT Fitness testu, ktorý sa na Slovensku aplikoval počas posledných 6 rokov. Vďaka bezplatnej anglickej verzii bol sprístupnený aj pre všetky ostatné krajiny. „Sme hrdí, že môžeme tento výnimočný test digitálnych zručností ponúknuť komukoľvek v Európe, kto má záujem poskytnúť študentom skutočný základ digitálnych zručností a ukázať im ďalšie možnosti na zlepšenie,“ vyjadril sa Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

Stránka konferencie: http://eskills4jobs.sk/

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Plaut Slovensko

Čítaj viac
Nezaradené
11.1.2022

Verejné pripomienkovanie štátnych IT projektov (11. 1. 2022)

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.