Úvod Budúcnosť a rozvoj Význam IKT sektora pre Slovensko 2016

Význam IKT sektora pre Slovensko 2016

1923
ZDIEĽAŤ

IT Asociácia predstavuje pod názvom „Význam IKT sektora pre Slovensko“ v poradí už tretiu analýzu postavenia sektoru informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Dokument opäť podáva ucelený obraz o tom, čo IKT sektor prináša pre Slovensko v detailnom delení podľa jednotlivých kategórií odvodov a daní, prehľad zamestnanosti ako aj pridanej hodnoty a návratnosti štátnej pomoci.

Štúdia opakovane dokazuje, že IKT odvetvie je kľúčovým ťahúňom slovenskej ekonomiky s podstatne lepším výkonom na pracovníka ako napríklad automobilový priemysel. V najbližších rokoch to budú stratégie a revolučné vývojové zmeny ako Smart Industry/Industry 4.0 alebo digitálna transformácia podnikov, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnia celý slovenský priemysel ako aj odvetvie služieb. Podniky budú digitalizovať svoje procesy aby udržali krok s konkurenciou a budú potrebovať významne viac IKT odborníkov ako doteraz, čo len posilní význam IKT sektoru a IKT špecialistov. Slovensko je tradične silnou priemyselnou ekonomikou, ktorej sa tieto zmeny dotknú najviac. V záujme udržania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky musí vláda podporiť digitalizáciu ekonomiky a zaujať k IKT sektoru zásadne pozitívny postoj a to
na všetkých úrovniach počnúc vzdelávaním, ktoré je najväčším problémom sektora, cez rekvalifikácie až po motiváciu podnikov k inovačným aktivitám a intenzívnemu nasadzovaniu IKT prostriedkov.

Som presvedčený, že štúdia, ktorú pre IT Asociáciu Slovenska vypracoval aj tento rok Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS Consult, poskytne ucelený prehľad o rastúcom význame IKT sektora pre slovenskú ekonomiku. Na ďalších stranách nájdete
súhrn najdôležitejších výsledkov analýzy a celá štúdia je k dispozícii na www.itas.sk.

Štúdia je dostupná tu: suhrn_itas_2016_en

Mário Lelovský
Prezident IT Asociácie Slovenska