Novinky Tlačové správy a stanoviská 15.10.2020

Vyhlásenie zástupcov zamestnávateľských združení a digitálnych platforiem na Slovensku k Plánu obnovy a zvýšenia odolnosti SR (RRF)

MIM - CSRU

Na digitalizáciu pôjde z plánu obnovy najmenej 20% prostriedkov. Bude digitálna transformácia pre Slovensko prioritou?

Plán a fond obnovy a zvýšenia odolnosti Slovenskej republiky môže významne pomôcť Slovensku naštartovať reformné procesy. Tie sú nevyhnutné pre zabezpečenie obnovy spoločenského, ekonomického aj sociálneho rozvoja krajiny. Skutočne kvalitná a odborná príprava slovenského plánu obnovy je naliehavejšia o to viac, že sa odohráva v období krízy spôsobenej koronavírusom, ktorý tvrdo skúša odolnosť slovenskej ekonomiky, školstva i zdravotníctva.

Vláda bude mať za úlohu pripraviť také reformné stratégie a projekty, ktorých efekt budeme pociťovať celú nasledujúcu dekádu. Preto je tu príležitosť formulovať a nastaviť potrebné reformné procesy hlavne v strategických témach, akými sú zdravotníctvo, spravodlivosť, vzdelávanie, ale aj inovačná schopnosť a potreba zmeny ekonomického modelu Slovenska na trvalo udržateľný.

Považujeme za kľúčové, aby Slovensko bolo na túto budúcnosť čo najlepšie pripravené a jasne vyjadrilo svoje zámery v Pláne obnovy a zvýšenia odolnosti Európskej komisie.

Tradičné prednosti, o ktoré sa opierala naša ekonomika, najmä relatívne lacná a dostupná pracovná sila, sa vytratili. Aktuálna situácia spôsobená pandémiou tento proces ešte akcelerovala. Považujeme za kľúčové, aby Slovensko bolo na túto budúcnosť čo najlepšie pripravené a jasne vyjadrilo svoje zámery v “Pláne obnovy a zvýšenia odolnosti” Európskej komisie, ktorý jasne akcentuje výzvu pre Európu: „Buďme zelenší a digitálnejší a to nám prinesie obnovu rastu a pracovných príležitostí“. Európska komisia požaduje, aby digitálny komponent predstavoval minimálne 20% celkových zdrojov investovaných do celého rozpočtu RRF.

Slovensko doposiaľ v oblasti digitálnej transformácie a podpory inovácií za inými členmi EÚ výrazne zaostávalo. Tento trend je podľa firiem nevyhnutné zmeniť a digitálna transformácia by mala byť jednou z hlavných priorít slovenskej vlády. Krajiny, vrátane Slovenska, ktoré nebudú vedieť držať krok s výskumom, vývojom a nasadzovaním prednostne digitálnych a “zelených” technológií, budú nevyhnutne strácať svoju pozíciu v regionálnom aj globálnom meradle. To negatívne ovplyvní kvalitu života ich občanov. Iba technologickými a digitálnymi zručnosťami a kompetenciami vybavená spoločnosť je a bude konkurencieschopná.

Slovensko má nemalý nevyužitý potenciál v podobe špičkových vedcov a inovátorov a tí potrebujú podmienky pre rozvoj a víziu.

V dnešnom svete sledujeme ako digitálne technológie a umelá inteligencia preberajú kľúčovú úlohu pri riešení hlavných výziev spoločnosti. Ich význam v čase svetovej pandémie ešte narástol. Slovensko má nemalý nevyužitý potenciál v podobe špičkových vedcov a inovátorov a tí potrebujú podmienky pre rozvoj a víziu. Víziu, že vláda považuje inovácie, nové technológie a podporu digitálnej ekonomiky za jeden z hlavných pilierov rozvoja.

Na základe vyššie uvedeného zástupcovia zamestnávateľských združení a digitálnych platforiem na Slovensku navrhujú 5 prioritných oblastí, na ktoré odporúčajú zamerať Plán obnovy a zvýšenia odolnosti Slovenskej republiky:

  1. Malé stredné a veľké podniky a ich digitálna transformácia
  2. Vzdelávanie, jeho digitalizácia: digitálne zručnosti, informačná bezpečnosť a boj proti
    dezinformáciám
  3. Digitálna zelená ekonomika
  4. Zdravotníctvo a jeho digitalizácia
  5. Konektivita a digitálna infraštruktúra naprieč sektormi a regiónmi

Zástupcovia zamestnávateľských združení a digitálnych platforiem zároveň vláde ponúkajú
spoluprácu pri príprave slovenského plánu obnovy vrátane jeho implementácie. Svoju expertízu
majú založenú na reálnych poznatkoch z praxe zo Slovenska i v zahraničí.

Vytvorenie reálne fungujúcej odbornej platformy pre spoluprácu verejnej správy a praxe vnímajú
firmy ako kľúčovú podmienku úspešnej digitálnej transformácie slovenskej ekonomiky i celej
spoločnosti.

Republiková únia zamestnávateľov
AmCham Slovakia
IT Asociácia Slovenska
Digitálna koalícia
slovak. AI
Industry Innovation C luster

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Plaut Slovensko

Čítaj viac
Nezaradené
11.1.2022

Verejné pripomienkovanie štátnych IT projektov (11. 1. 2022)

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.