Novinky Tlačové správy a stanoviská 18.11.2019

VŠEMvs udelila čestný titul Doctor honoris causa Máriovi Lelovskému

V dňoch 14. a 15. novembra 2019 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave uskutočnila 13. Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska“, ktorá sa tento rok konala pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Vysoká škola si zároveň v roku 2019 pripomína 15. výročie svojho založenia.

(text: VŠEMvs/ITAS) Počas medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci rozšíreného zasadnutia vedeckej rady udelila VŠEMvs čestný titul Doctor honoris causa Ing. Máriovi Lelovskému. Čestný titul získal za prínos k rozvoju vysokej školy pri príležitosti 15. výročia jej založenia.

Slávnostnému aktu udelenia čestného titulu Doctor honoris causa predchádzalo rozhodnutie Vedeckej rady VŠEMvs v Bratislave, ktorá sa tak uzniesla na svojom zasadnutí. Rektorka VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. udelila súhlas k promočnému aktu v súlade so zákonom o vysokých školách č. 131/2002 a štatútom VŠEMvs.

Foto: VŠEMvs

Ing. Mário Lelovský v slávnostnom sľube uviedol, že sa zaväzuje pomáhať a šíriť dobré meno vysokej školy: „Uchovávam si vo vďačnej pamäti Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, na ktorej vystupujem na jej najvyšší stupeň a budem jej vždy pomáhať svojou autoritou a pomocnou radou. Odborné a vedecké štúdiá, ktoré som dosiaľ realizoval, neprestanem rozvíjať, aby sa šírila pravda a vzdelanosť, od ktorých závisí blaho ľudstva. Tak sľubujem,“ zaznelo v jeho sľube.

Chcem poďakovať vedeckej rade Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave za ocenenie, ktorú mi preukazuje udelením čestného titulu doctor honoris causa. Veľmi si vážim dôveru školy a opakovane potvrdzujem, že budem škole pomáhať svojou autoritou a moja pomocná ruka bude kedykoľvek k dispozícii.

Dr. h. c. Ing. Mário Lelovský od roku 2014 pôsobil vo funkcii prezidenta a od roku 2017 vo funkcii prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska. Pôsobí vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektoru, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. 

Od roku 2014 je prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. V roku 2017 stál pri zrode Digitálnej koalície – národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, v septembri 2017 bol zvolený za predsedu jej výkonného výboru.

Prínos Dr. h. c. Ing. Mária Lelovského pre rozvoj Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave sa koncentruje na prípravu a realizáciu študijných programov inovatívne zameraných na oblasť digitalizácie a implementácie Informačných a komunikačných technológií (IKT) v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Tieto aktivity prispeli k inovácii študijných programov na VŠEMvs a zapojeniu sa do činnosti Digitálnej koalície. Príprava a realizácia programov vzdelávania orientovaných na digitálne zručnosti a ich konkrétna implementácia v praxi je vysoko hodnotená aj Európskou úniou v oblasti vzdelávania. Nové programy vzdelávania majú aj pridanú hodnotu v internacionalizácii štúdia na VŠEMvs.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.