Nezaradené 8.9.2023

Informácie o verejných IT projektoch (update 8. 9. 2023)

Pozrite si aktuálny prehľad.

Národná banka Slovenska vyhlásila verejné obstarávanie na „Servisné služby pri zabezpečení prevádzky IS FINU/HRO“. Predpokladaná hodnota zákazky je 3,7 milióna EUR na obdobie 26 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 roky formou opcií.

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzkyschopnosti informačného systému Finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet pozostávajúceho z dvoch vzájomne súvisiacich činností:

  • údržba a podpora informačného systému, ktorá zahŕňa zabezpečenie jeho garantovanej spoľahlivosti a požadovanej úrovne dostupnosti a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzkyschopnosť informačného systému,
  • ďalšia úprava, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Samotné verejné obstarávanie s lehotou predkladania ponúk do 2.10.2023 je dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45737/summary.

 S Vašimi otázkami sa môžete obrátiť na p. Michala Noska michal.nosko@nbs.sk, vedúceho oddelenia informačných technológií NBS.


Prebieha pripomienkovanie dokumentácie týkajúcej sa projektu „OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“ z dielne Národného centra zdravotníckych informácií („NCZI“).

Cieľom projektu je zlepšenie, zefektívnenie a skrátenie cesty pacienta od suspekcie po liečbu onkologického ochorenia pomocou komunikačno – technologických riešení u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a následne nepriamo zníženie počet odvrátiteľných úmrtí na onkologické ochorenia.

Stručný prehľad potrebných informácií k doterajšiemu vývoju projektu:

  • Projekt OnkoAsist bol v júni 2022 posudzovaný a schválený v rámci programového obdobia 2014-2020 za účelom realizácie a financovania z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
  • Dodávateľa na hlavné aktivity sa nepodarilo obstarať včas tak, aby sa projekt v zmysle harmonogramu stihol zrealizovať v oprávnenom období PO 2014-2020.
  • NCZI sa uchádza o finančné prostriedky na realizáciu projektu prostredníctvom OPSK.
  • Projektová dokumentácia bola už v roku 2022 vyhotovená v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov.
  • NCZI už v tomto čase má vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa diela. Link na dokumentáciu VO: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35645/summary

Kompletná dokumentácia sa nachádza na: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/f5297dc3-cb38-4ef3-8c11-88ebda038850/cimaster?tab=documentsForm. Písomné pripomienkovanie projektovej dokumentácie sa končí 4. 9. 2023 o 12:00. Vaše pripomienky prosím zasielajte Andrejovi Peterkovi z NCZI na mail andrej.peterka@nczisk.sk

 

 

 

 

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.