Nezaradené 6.9.2021

Verejné pripomienkovanie štátnych IT projektov (6. 9. 2021)

Pozrite si aktuálny prehľad.

Verejné pripomienkovanie RPOD_Manažment výziev

Štatisticky úrad SR využil možnosť pripraviť projekt v súlade s výzvou č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.

Vypracovaný projekt rozvoja (projekt_1407) bol spracovaný v súlade s vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov a všetky dokumenty boli zverejnene na verejné pripomienkovanie na nasledujúcom odkaze LINK 

Pripomienky je potrebné zaslať prostredníctvom formuláru na pripomienkovanie na adresu pavol.vadovic@statistics.sk do termínu 12.9.2021.


Prebieha verejné pripomienkovanie projektového zámeru na Implementáciu cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, príslušnosť k Prioritnej osi 7, špecifický cieľ 7.3 a 7.4 – D.

Riešenie cezhraničnej kompatibility, konkrétne implementácia informačných povinností stanovených prílohou I, časť M nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne v podmienkach SR.

Bližšie informácie a príslušné dokumenty nájdete zverejnené na webovom sídle ÚNMS SR https://www.unms.sk/?Verejne-pripomienkovanie-projektoveho-zameru-a-pristupu-k-projektu-Jednotna-digitalna-brana-UNMS-SR


Na webovom sídle Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby bola dňa 26.8.2021 zverejnená projektová dokumentácia k pripravovanému projektu „Certification Authority“ na verejné pripomienkovanie.

V nadväznosti na uvedené Vám zasielame link na zverejnenú dokumentáciu s možnosťou jej pripomienkovania. Termín public hearingu je naplánovaný na 13. 09. 2021 od  09:00 hod-11:00 hod. v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

Link: https://www.nases.gov.sk/verejne-pripomienkovanie-k-pripravovanemu-narodnemu-projektu-certification-authority/index.html

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Prezidentom IT Asociácie Slovenska ostáva Emil Fitoš, chce sa zamerať na posilňovanie digitálnej ekonomiky

Čítaj viac

VIDEO Správy RTVS: Zamestnávatelia kritizujú štátnu aplikáciu

Čítaj viac

Aplikácia na QR kódy mohla byť k dispozícii už pred polrokom. Napriek platným vyhláškam ÚVZ však nie je dodnes poriadne nasadená

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.