Novinky Tlačové správy a stanoviská 26.3.2019

(VIDEO) Unikátny krok zamestnávateľov: Spojili sa a žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania

(Text: Asociácia priemyselných zväzov/ITAS) – Masívny nástup inovácií a technologických trendov vo svete je nezastaviteľný a musí naň zodpovedne reagovať aj Slovensko. Zamestnávateľské organizácie sa preto rozhodli podpísať pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií (VVI) v Slovenskej republike. Bez zásadných zmien nebude možné v budúcnosti dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj slovenskej ekonomiky. Pomyselná kontrolka by nám mala svietiť o to silnejšie, že Slovensko je priemyselná krajina.

Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia zamestnávateľských organizácií, svojou účasťou túto aktivitu podporil aj prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš. Iniciatívu podporili Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, IT Asociácia Slovenska, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov a Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.

Zamestnávatelia apelujú na vládu

Predstavitelia zamestnávateľov dokument odovzdali zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. 3. 2019. Z materiálu vzniklo Uznesenie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Materiál si môžete prečitať TU.

Zamestnávateľské organizácie v dokumente poukazujú na problémy v oblasti VVI na Slovensku a zároveň v ňom navrhujú konkrétne riešenia pre funkčný ekosystém VVI postavený na niekoľkých pilieroch. Úspešnosť a konkurencieschopnosť firiem i krajiny v najbližších rokoch závisí práve od zvládnutia týchto výziev.

Cieľom jednotného stanoviska nie je kritizovať, ale jasne pomenovať najväčšie nedostatky a priniesť konštruktívne návrhy na fungujúce riešenia. Slovensko potrebuje štátnu politiku pre oblasť VVI minimálne do roku 2030 a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom.

Potreba zvýšenia záujmu o technické odbory

Veľkú pozornosť je už dnes potrebné venovať najmä rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výuku angličtiny, zavedenie výuky druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Podporu potrebujeme zacieliť aj na mladých výskumno-vývojových pracovníkov, a to formou superodpočtu vo výške 250 % mzdových nákladov na pracovníka do 35 rokov  (v trvaní 3 roky/pracovník) a zavedením systému podnikových štipendií pre študentov stredných a vysokých škôl.

Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výuku angličtiny, zavedenie výuky druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Ďalším dôležitým aspektom pre fungujúcu oblasť VVI je dostupnosť kapitálu a vyvážená štátna podpora. Pre porovnanie, investície do VVI v roku 2016 predstavovali v krajinách OECD 2,349 % HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 0,790 % HDP.

Vedecké pracoviská aj pre firmy

Podnikateľský sektor apeluje na vytvorenie reálnej databázy technickej infraštruktúry na Slovensku tak, aby  existujúce vybavenie bolo dostupné nielen vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj  firmám. Tie v súčasnosti nemôžu využívať infraštruktúru obstaranú z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zmena by priniesla jej efektívnejšie využívanie a zabránenie duplicitným nákupom.

Stanovisko obsahuje niekoľko strednodobých i krátkodobých opatrení. Ministerstvu školstva Rada odporúča zabezpečiť rozvoj profesijne orientovaných bakalárov v súlade s potrebami trhu práce, ponechať v štátnom vzdelávacom programe povinnú výučbu angličtiny a zapracovať povinnú maturitu z matematiky s cieľom zvýšenia kvality prípravy mladej generácie. Reálnejším je i zvýšenie normatívu na študenta technických a prírodovedných odborov univerzít minimálne o 25 %. Z agendy rezortu financií sa do uznesenia dostalo odporúčanie na zvýšenie superodpočtu výdavkov na vedu zo 100 na 200 %.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Plaut Slovensko

Čítaj viac
Nezaradené
11.1.2022

Verejné pripomienkovanie štátnych IT projektov (11. 1. 2022)

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.