Novinky Tlačové správy a stanoviská 26.3.2019

(VIDEO) Unikátny krok zamestnávateľov: Spojili sa a žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania

(Text: Asociácia priemyselných zväzov/ITAS) – Masívny nástup inovácií a technologických trendov vo svete je nezastaviteľný a musí naň zodpovedne reagovať aj Slovensko. Zamestnávateľské organizácie sa preto rozhodli podpísať pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií (VVI) v Slovenskej republike. Bez zásadných zmien nebude možné v budúcnosti dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj slovenskej ekonomiky. Pomyselná kontrolka by nám mala svietiť o to silnejšie, že Slovensko je priemyselná krajina.

Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia zamestnávateľských organizácií, svojou účasťou túto aktivitu podporil aj prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš. Iniciatívu podporili Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, IT Asociácia Slovenska, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov a Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.

Zamestnávatelia apelujú na vládu

Predstavitelia zamestnávateľov dokument odovzdali zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. 3. 2019. Z materiálu vzniklo Uznesenie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Materiál si môžete prečitať TU.

Zamestnávateľské organizácie v dokumente poukazujú na problémy v oblasti VVI na Slovensku a zároveň v ňom navrhujú konkrétne riešenia pre funkčný ekosystém VVI postavený na niekoľkých pilieroch. Úspešnosť a konkurencieschopnosť firiem i krajiny v najbližších rokoch závisí práve od zvládnutia týchto výziev.

Cieľom jednotného stanoviska nie je kritizovať, ale jasne pomenovať najväčšie nedostatky a priniesť konštruktívne návrhy na fungujúce riešenia. Slovensko potrebuje štátnu politiku pre oblasť VVI minimálne do roku 2030 a posilnenie spolupráce akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií s podnikateľským sektorom.

Potreba zvýšenia záujmu o technické odbory

Veľkú pozornosť je už dnes potrebné venovať najmä rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výuku angličtiny, zavedenie výuky druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Podporu potrebujeme zacieliť aj na mladých výskumno-vývojových pracovníkov, a to formou superodpočtu vo výške 250 % mzdových nákladov na pracovníka do 35 rokov  (v trvaní 3 roky/pracovník) a zavedením systému podnikových štipendií pre študentov stredných a vysokých škôl.

Záujem o štúdium humanitných smerov v súčasnosti výrazne prevyšuje záujem študentov o technické smery. Je preto nevyhnutné realizovať výraznú reformu školstva s cieľom reagovať na potreby trhu práce a trendy vo svete. Zamestnávatelia žiadajú zásadnú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, žiadajú opätovne zaviesť povinnú výuku angličtiny, zavedenie výuky druhého povinne voliteľného jazyka, ako aj povinnú maturitu z matematiky.

Ďalším dôležitým aspektom pre fungujúcu oblasť VVI je dostupnosť kapitálu a vyvážená štátna podpora. Pre porovnanie, investície do VVI v roku 2016 predstavovali v krajinách OECD 2,349 % HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 0,790 % HDP.

Vedecké pracoviská aj pre firmy

Podnikateľský sektor apeluje na vytvorenie reálnej databázy technickej infraštruktúry na Slovensku tak, aby  existujúce vybavenie bolo dostupné nielen vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj  firmám. Tie v súčasnosti nemôžu využívať infraštruktúru obstaranú z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zmena by priniesla jej efektívnejšie využívanie a zabránenie duplicitným nákupom.

Stanovisko obsahuje niekoľko strednodobých i krátkodobých opatrení. Ministerstvu školstva Rada odporúča zabezpečiť rozvoj profesijne orientovaných bakalárov v súlade s potrebami trhu práce, ponechať v štátnom vzdelávacom programe povinnú výučbu angličtiny a zapracovať povinnú maturitu z matematiky s cieľom zvýšenia kvality prípravy mladej generácie. Reálnejším je i zvýšenie normatívu na študenta technických a prírodovedných odborov univerzít minimálne o 25 %. Z agendy rezortu financií sa do uznesenia dostalo odporúčanie na zvýšenie superodpočtu výdavkov na vedu zo 100 na 200 %.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.