Novinky Tlačové správy a stanoviská 7.8.2020

Stanovisko IT Asociácie Slovenska k dokumentu ÚHP Informatizácia 2.0

IT Asociácia Slovenska (ITAS) ako najväčšia profesijná organizácia IT firiem, ktorej členovia zastrešujú viac ako 25 000 IT odborníkov a špecialistov, zaslala pripomienky k dokumentu Informatizácia 2.0 – revízia výdavkov z dielne Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (ÚHP).

ITAS v stanovisku upozorňuje na viaceré nepresnosti a poukazuje na niekoľko ďalších podnetov a aspektov zverejnených v tomto dokumente. Ambíciou stanoviska ITAS je zvýšiť presnosť a relevantnosť niektorých záverov, ktoré sa v dokumente ÚHP objavili.

Problémom čelíme v IT sektore na Slovensku všetci spoločne. Sme presvedčení, že v dokumente sa nachádza niekoľko dobre mienených návrhov na zlepšenia, no ak budeme pri tvorbe takýchto dôležitých strategických dokumentov vychádzať z jednostranných pohľadov, problémy sa nevyriešia.

ITAS súčasne vyjadruje ľútosť nad faktom, že predstavitelia asociácie neboli prizvaní k tvorbe tohto veľmi dôležitého dokumentu. „Problémom čelíme v IT sektore na Slovensku všetci spoločne. Sme presvedčení, že v dokumente sa nachádza niekoľko dobre mienených návrhov na zlepšenia, no ak budeme pri tvorbe takýchto dôležitých strategických dokumentov vychádzať z jednostranných pohľadov, problémy sa nevyriešia,“ upozorňuje prezident ITAS Emil Fitoš.

Pri hľadaní riešení ITAS považuje za dôležité zohľadňovať doterajšie skúsenosti oboch strán a potrebu diskusie aj o zdanlivo odlišných pohľadoch. „V digitalizácii spoločnosti pred nami stoja veľké výzvy a bolo by nešťastné, keby sme ich nedokázali naplniť kvôli neefektívnosti vzájomnej komunikácie a nedostatku koordinácie,“ dodáva prezident ITAS.

ITAS vo svojom stanovisku polemizuje s niektorými závermi a tvrdeniami ÚHP, ktoré považuje za nepresné či diskutabilné. Experti ITAS, ktorí sa na príprave stanoviska podieľali, si zároveň kladú za cieľ viesť so všetkými relevantnými subjektmi na strane štátu zmysluplnú a odbornú diskusiu, v ktorej by však názor IT firiem v žiadnom prípade nemal absentovať. „Napríklad v oblasti licencií a hardvéru uvádza ÚHP možnosť usporiť 15 až 20 %. My v tomto prípade vidíme potenciálne úspory až 40 % a vieme, ako to dosiahnuť. Začať by sme však mali práve diskusiou,“ dodáva prezident ITAS.

ITAS komunikoval svoje výhrady aj k záverom ÚHP v oblasti ľudských zdrojov.ÚHP sme upozornili na skutočnosť, že využívanie informačných systémov je komplexný proces, ktorý zahŕňa aktivity plánovania, špecifikácie požiadaviek, vývoja, testovania a následnej prevádzky. V dokumente sa však pozornosť sústreďuje najmä na zabezpečenie interných vývojárskych kapacít. To podľa nášho názoru súčasné problémy informatizácie nevyrieši. Štát potrebuje iné profily – biznis konzultantov, IT architektov či skúsených projektových manažérov,“ hovorí E. Fitoš.

Nestačí rátať iba s nákladmi na mzdy pracovníkov, je treba použiť komplexnejšiu metodiku, ktorá počíta so všetkými nákladmi, ktoré vývoj IT diela ovplyvňujú.

IT firmy taktiež upozorňujú na problematickosť metodiky, ktorú ÚHP používa na porovnanie výhodnosti využívania interných a externých kapacít „Nestačí rátať iba s nákladmi na mzdy pracovníkov, je treba použiť komplexnejšiu metodiku, ktorá počíta so všetkými nákladmi, ktoré vývoj IT diela ovplyvňujú – t. j. priame náklady (napríklad mzdy pracovníkov a odvody), ako aj nepriame (napríklad cena nájmu v budove, cena energií, cena počítačov, ktoré pracovníci používajú atď.),“ dodáva prezident ITAS.

V asociácii sme presvedčení, že oblasť verejného obstarávania potrebuje nový pohľad, ktorý by jednotlivé procesy zefektívnil. 

V stanovisku je priestor venovaný aj verejnému obstarávaniu. Podľa ITAS je súčasné nastavenie slovenskej legislatívy v oblasti verejného obstarávania problémom, ktorý procesy obstarávania IT diel komplikuje. „V asociácii sme presvedčení, že oblasť verejného obstarávania potrebuje nový pohľad, ktorý by jednotlivé procesy zefektívnil. Zákon o verejnom obstarávaní ponúka rôzne možnosti obstarávania. Žiaľ, na Slovensku sa nám zatiaľ nepodarilo presadiť tie, ktoré sú predurčené pre softvérové riešenia. Bez dosiahnutia zmeny v tejto oblasti nie je možné predpokladať, že vo výberových konaniach budú víťaziť tie najlepšie pripravené firmy, ponúkajúce riešenia s najlepším pomerom kvality a ceny. Ak chceme na Slovensku vybudovať dobre fungujúci trh, zmena v tejto oblasti je nevyhnutná,“ tvrdí E. Fitoš.

Často počúvame, že štát je rukojemníkom IT firiem, ktoré ho držia ‚v šachu‘ cez vendor lock-in. Metodika na to, aby sa štát z tejto situácie vymanil, existuje už viac ako jeden o pol roka. 

Dodáva, že ITAS za problém považuje aj opakované tvrdenia, ktoré rezonujú najmä v politickej rovine. „Často počúvame, že štát je rukojemníkom IT firiem, ktoré ho držia ‚v šachu‘ cez vendor lock-in. Metodika na to, aby sa štát z tejto situácie vymanil, existuje už viac ako jeden o pol roka. Spolupracovali na nej predstavitelia štátu, záujmových združení a aj IT firiem. Odvtedy sme však nezaregistrovali žiadne výrazné odhodlanie na strane štátu použiť túto metodiku a zmeniť neželaný stav.“ 

Podľa ITAS v dokumente Informatizácia 2.0 – revízia výdavkov absentuje vízia, ako premietnuť potenciál IT do plošného zefektívnenia fungovania verejnej správy. „Dlhodobo upozorňujeme na analógiu s komerčným svetom, v ktorom informačné technológie zásadne transformovali spôsob, akým firmy, finančné inštitúcie alebo operátori obsluhujú svojich zákazníkov a riadia svoje procesy. Pokrok v oblasti IT dosiahol úroveň, ktorá nám umožňuje oslobodiť sa od stereotypov papierového sveta a definovať nový spôsob fungovania verejnej správy,“ uzatvára prezident ITAS.

Celé stanovisko je dostupné na stránke ITAS.sk (kliknite pre stiahnutie).

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.