Tlačové správy a stanoviská 28.3.2018

Revolúcia v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 

Zamestnávatelia a špičkové stredné odborné školy vyjadrili nespokojnosť s tolerovaním nekvalitného vzdelávania.

Riaditelia stredných odborných škôl z celého Slovenska zameraných na informačno-komunikačné technológie spolu so Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie, odborníkmi komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska (ITAS) a za účasti zástupcov Digitálnej koalície, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)  a  predstaviteľov mesta Poprad sa v uplynulom týždni stretli v Poprade, aby spoločne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Jedným zo záverov stretnutia je aj dohoda  na jednotnom postupe prostredníctvom podpory kvality stredných odborných škôl, aby kvalifikácia ich absolventov zodpovedala potrebám trhu práce a aby sa Slovensko v oblasti stredoškolského vzdelávania čo možno najlepšie pripravilo na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu.

Každoročne sa na štúdium v neuplatniteľných odboroch doslova „vyhodí“ 250 miliónov EUR. Spoločnosť traumatizujú nízke platy učiteľov a školám chýbajú prostriedky na kvalitné vybavenie. V súčasnosti neexistuje objektívny systém hodnotenia kvality škôl vzdelávajúcich v IKT odboroch, pričom štát o  efektívne vynaloženie finančných prostriedkov akoby ani nemal záujem.  Samosprávne kraje často preferujú lokálne záujmy škôl o vzdelávanie v ťažko uplatniteľných odboroch aj napriek tomu, že požiadavky trhu práce sú v súčasnosti úplne iné.  

Infografika: Porovnanie uplatnenia absolventov stredných škôl. V prípade vysokoškolského vzdelávania až 57% absolventov nepracuje vo vyštudovanom odbore, na úrad práce po skončení štúdia nastupuje 24% z nich.

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RUZ Mário Lelovský uvítal už druhé rokovanie členov Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie ako dôležitého partnera v rozvoji odborného vzdelávania: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily.  Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor v oblasti IKT podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.“

Mário Lelovský (autor: Gustáv Budinský/ITAS).

Podporu týmto zámerom a cieľom vyjadril aj prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga: „Veríme, že táto  iniciatíva bude mať ďalekosiahle pozitívne následky nielen pre stredné odborné školy a zamestnávateľov, ale i pre vysoké školy, ktoré dnes prijímajú na štúdium množstvo absolventov stredných odborných škôl.“

 „V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie  vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu stredných škôl a IT Asociácie Slovenska. Naším cieľom je túto kritickú situáciu riešiť a zabrániť jej ďalšiemu zhoršovaniu,“ dodal Gabriel Galgóci, člen Sektorovej rady pre  informačné technológie a telekomunikácie a predseda Business Service Center Fóra Americkej obchodnej komory na Slovensku. Fórum združuje 32 spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 31 000 zamestnancov.

Stredné odborné školy by si mali stanovovať ciele podľa požiadaviek trhu práce a najnovších technologických trendov. Je v záujme zamestnávateľov spolupracovať  so strednými odbornými školami na vzdelávaní a dávať im spätnú väzbu o kvalite absolventov,“ konštatoval prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény.

Autor foto: Gustáv Budinský/ITAS.

Podľa Vladislava Mitického z Tatranskej akadémie je nevyhnutné reflektovať na požiadavku štátu, verejnosti a rodičov, aby stredoškolských študentov v IT odboroch vzdelávali pedagógovia, ktorí sú zároveň IT odborníkmi. „Požiadavka na kvalitu a odbornosť pedagógov  je, samozrejme, oprávnená, ale namieste je aj otázka, aká kvalita učiteľov sa dá dosiahnuť v IKT odboroch, ak budú tieto vzdelávacie odbory zaradené  z pätnástich skupín v druhej a tretej najmenej financovanej kategórii v rámci stredných odborných škôl,“ dodal V. Mitický.

ITAS, RÚZ a Digitálna koalícia už vyvíjajú maximálne úsilie na získanie podpory štátu pre stabilnú činnosť Sektorových rád v rámci Aliancie sektorových rád a RÚZ spoločne so všetkými sociálnymi partnermi zaslala v marci 2018 list na predsedu vlády SR so žiadosťou vo veci obnovenia činnosti sektorových rád a zabezpečenia ich financovania.

Zlepšenie kvality vzdelávania zabezpečia partneri prostredníctvom nasledovných krokov:

  • vypracovať systém hodnotenia kvality vzdelávania na stredných odborných školách v skupine odborov IKT;
  • navrhnúť systém dlhodobého a udržateľného zabezpečenia kvality vzdelávania na stredných odborných školách v skupine odborov 25 za účasti samotných škôl, zamestnávateľov a odborníkov združených v Sektorovej rade;
  • v spolupráci so zamestnávateľmi v rámci Digitálna koalície vytvoriť nový, špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0, ako aj upraviť existujúce odbory pre potreby udržiavania kvality vzdelávania.

IT Asociácia Slovenska spolu s partnermi zabezpečí prieskumy v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT. Asociácia súčasne požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktoré sú na trhu práce mimoriadne žiadané.
 
 
 
 

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.