SPOLUPRACUJ.meetup

Séria odborných workshopov na tému Priemysel 4.0 pod záštitou kooperačného portálu Spolupracuj.me.
Vytvárame nové príležitosti pre slovenský priemysel a výrobu.

MES & SCADA – problémy a riešenia vo výrobnom podniku

PRIEMYSEL 4.0 = Nové bizniskové príležitosti pre váš podnik

Chcete vedieť, ako moderné IT riešenia môžu zlepšiť váš biznis a chod vášho podniku? Je pre vás Priemysel 4.0 veľkou neznámou? ITAS v spolupráci s kooperačným portálom Spolupracuj.me pripravuje sériu odborných workshopov SPOLUPRACUJ.meetup, prvý z nich bude venovaný téme MES/SCADA.

Na workshopoch identifikujeme problémy, s ktorými sa vo vašom podniku stretávate, predstavíme vám riešenia a praktické ukážky realizovaných projektov.

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, ako môžu moderné IT riešenia pomôcť rastu vášho podniku a zefektívniť váš biznis.

Workshop je organizovaný v spolupráci s Ústavom aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU v Trnave.

Registrujte sa na na najbližsí SPOLUPRACUJ.meetup
Dátum:
Štvrtok 20. júna 2019
Čas:
13:00
Cena:
30€
Miesto:
Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava, Paulínska 16
Registrovať sa

Členovia APZ vstup zdarma

Prednášajúci a témy prednášok

01.
Vladimír Šurka
konzultant v oblasti MES a ERP systémov
Matej Medvecký
MES/SCADA konzultant
Prípadová štúdia nasadenia riešenia na zber dát vo výrobnom prostredí 4.0

Predstavenie dvoch technológií na zber dát Wonderware a SAP MII. V ukážke uvidíme automatizovaný zber dát z PLC a výrobných zariadení, zber dát o kvalite a sledovanie životného cyklu prípravkov. Súčasne ukážeme automatizované odhlasovanie operácií a riadenie regálového skladu.

+ ukážka funkčnej automatizovanej linky v simulovanom prostredí

01.
Peter Bílik
EMANS Solution Designer
Autonómne vnútropodnikové zásobovanie v priemyselnom prostredí

Medzi najčastejšie problémy výrobných spoločností patria nadmerné prestoje operátorov vo výrobe a logistike, nedostatočné vyťaženie výrobných zariadení, nesprávne alebo oneskorené zásobovanie výrobných liniek vstupným materiálom, neadekvátne riadenie skladových zásob a neproduktívny čas strávený hľadaním materiálu a pohybom po sklade. Prednáška spoločnosti ANASOFT predstaví riešenia automatizácie vnútropodnikového zásobovania vo výrobnom prostredí. Konkrétne príklady riešení budú zamerané predovšetkým na spôsoby eliminácie prestojov operátorov a zariadení, zabezpečenie včasného a správneho obsluhovania výrobných liniek materiálom alebo obalmi a na modernú koncepciu operatívneho riadenia interného zásobovania v reálnom čase.

Registrujte sa na na najbližsí
SPOLUPRACUJ.meetup

Registrovať sa

Členovia APZ vstup zdarma

Dátum:
Štvrtok 20. júna 2019
Čas:
13:00
Cena:
30€
Miesto:
Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava, Paulínska 16
Organizátor:
Partner:

Priestor pre spoluprácu a skutočné riešenia

Kooperačný portál spolupracuj.me je vytvorený tak, aby ste rýchlo a efektívne našli partnera, ktorý bude prínosom pre ďalší rast vašej firmy. Profitujte s nami, či už hľadáte nového obchodného partnera alebo univerzitu, ktorá má riešenie pre váš problém.

www.spolupracuj.me

Ďalšie plánované eventy:

Viac info čoskoro

SPOLUPRACUJ.meetup:
Energetická efektívnosť

SFÉRA
Soitron
Telekom
Čítaj viac
Viac info čoskoro

SPOLUPRACUJ.meetup:
Údržba

Asseco
Soitron
SimpleCell
Sféra
DXC
Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.