Novinky Nezaradené 23.7.2020

AKTUALIZOVANÉ 3. 8.: Pripomenkovanie štúdií uskutočniteľnosti k verejným IT projektom

Moderné technológie – chatbot v ÚNMS SR

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.unms.sk/?Verejne-pripomienkovanie
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 03.08.2020 najneskôr do 16:00 h na e-mailovú adresu: nikoleta.krasulova@normoff.gov.sk


Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kolarovo.sk/studia-uskutocnitelnosti/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú  adresu info@kolarovo.sk do 07.08.2020 do 16,00 hod.


Zavedenie SMART CITY riešení v Banskej Bystrici

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.banskabystrica.sk/projekty/modernizacia-cestnej-dopravnej-signalizacie-krizovatiek-na-ceste-i-66-v-banskej-bystrici/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú  adresu: roman.dobias@statistics.sk do 09.10.2019 do 17:00 hod.


Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kolarovo.sk/studia-uskutocnitelnosti
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: info@kolarovo.sk do 03.08.2020 do 16,00 hod.


Smart City platforma Vysoké Tatry

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.vysoketatry.sk/verejne-pripomienkovanie-smart-city-platforma-vysoke-tatry-oznam/mid/413600/.html#m_413600
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: smartcity@vysoketatry.sk do 03. 08. 2020


Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.rajec.info/article/default/4930
Pripomienky: pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  v uvedenom formulári na e-mailovú adresu jan.jasenovec@rajec.sk do 03.08.2020


Moderné technológie pre Holíč

Štúdia + ďalšie informácie: https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/a2629b62-7a1d-4853-a57f-e5daebef6aed
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu katarina.tureckova@holic.sk do termínu 03.08.2020


Smart City Banská Štiavnica 

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.banskastiavnica.sk/obcan/5908-verejne-pripomienkovanie.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu henrieta.godova@banskastiavnica.sk v termíne do 3. 8. 2020 do 12:00


Projekt SMART riešenia pre mesto Topoľčany

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.topolcany.sk/?id_menu=0&module_action__335409__id_ci=281557#m_335409
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: katarina.polonska@topolcany.sk  do 3.8.2020


Zavedenie SMART technológií v meste Levice

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.levice.sk/?id_menu=0&module_action__175716__id_ci=281524#m_175716
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu dana.kisova@levice.sk do 31.07.2020, 15:30 hod.


Moderné technológie mesta Skalica

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.skalica.sk/uradna-tabula/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-mesta-skalica-2203.html?kshow=2
Pripomienky: do 31.7.2020, pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať  na e-mailovú adresu hulimanová.zuzana@mesto.skalica.sk


Moderné technológie – ChatBot pre BBSK. Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=296548bd-ae01-4809-abec-53f22340f4dd&actiongroupid=2109&title=Aktuality&css=%20blue-box&hide=1
Pripomienky: prostredníctvom priloženého formulára na adresu lukas.voskar@bbsk.sk alebo robert.jany@bbsk.sk do 31.7.2020.


Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy – Prešov

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.presov.sk/oznamy/verejnost-moze-pripomienkovat-studiu-uskutocnitelnosti-pre-projekt-zavadzanie-modernych-technologii-do-regulacie-dopravy.html
Pripomienky: do 3. 8. 2020 do 16.00 hod. v priloženom formulári na adresu anastazij.momot@presov.sk


Zvýšenie kvality portálu mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.bytca.sk/titulka/c-101452/oznam-zverejnenie-studie-uskutocnitelnosti-k-dopytovej-vyzve-opii-2020-7-11-dop-so-zameranim-moderne-technologie/
Pripomienky: v uvedenom formulári na e-mailovú adresu anton.kotesovsky@bytca.sk do 03.08.2020, 23:59.


SMART PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA

Štúdia + ďalšie informácie: https://dunstreda.sk/smart-plan-mesta-dunajska-streda
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu na e-mailovú adresu lubomir.domeny@dunstreda.eu do 3. 8. 2020 


Moderné technológie v meste Žilina

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.zilina.sk/projekty-mesta—2020/
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 3.8.2020 (vrátane) na emailovú adresu ivana.stillerova@zilina.sk


Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-projektu-inteligentne-riadenie-dopravy-smart-trnava
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu info@tt-it.trnava.sk do 3. 8. 2020.


INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE MESTA TVRDOŠÍN

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.tvrdosin.sk/zverejnovanie/uradna-tabula-1/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-inteligentne-technologie-mesta-tvrdosin-288.html?kshowback=
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu zastupca@tvrdosin.sk do 03. 08. 2020.


Smart plán obce Dolný Ohaj

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.obecdolnyohaj.sk/aktuality/studia-uskutocnitelnosti-pre-smart-plan-obce-dolny-ohaj-2122sk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu obecnyurad@obecdolnyohaj.sk


Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kezmarok.sk/oznamy/oznam-verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-zavedenie-smart-technologii-v-meste-kezmarok.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: primator@kezmarok.sk do 03.08.2020 vrátane


Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=0&module_action__422962__id_ci=281174#m_422962
Pripomienky: v termíne do 31.7.2020 prostredníctvom formulára na e-mail adresu denisa.trncikova@povazska-bystrica.sk


SMART PLÁN MESTA SENICA

Štúdia + ďalšie informácie: https://senica.sk/clanok/pripomienkujte-studiu-uskutocnitelnosti-pre-smart-plan-mesta-senica
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: filip.lackovic@senica.sk do 3. 8. 2020 (vrátane).


Smart technológie pre mesto Trstená

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.trstena.sk/oznamy/smart-technologie-pre-mesto-trstena-verejne-pripomienkovanie.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: smartcity@trstena.sk do 03.08.2020.


Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín

Štúdia + ďalšie informácie: https://trencin.sk/pre-obcanov/investicie/projekty-eu/moderne-technologie-smart-plan-mesta-trencin/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: ivana.latkoczyova@trencin.sk do 3.8.2020


Rozvoj mesta Dolný Kubín v oblasti moderných technológií

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.dolnykubin.sk/oznamy/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-rozvoj-mesta-dolny-kubin-v-oblasti-modernych-technologii.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: peter.novak@novoconsulting.sk do 03.08.2020 do 24.00 hod.


Moderné technológie v meste Zlaté Moravce

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.zlatemoravce.eu/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-k-projektu-moderne-technologie-v-meste-zlate-moravce-oznam/mid/301466/.html#m_301466
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: maria.baloghova@zlatemoravce.eu  do 03.08.2020 do 15:00 hod.


SMART CITY Košice

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kosice.sk/clanok/mesto-kosice-spristupnuje-na-verejne-pripomienkovanie-studiu-uskutocnitelnosti-projektu-smart-city-kosice
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu pripomienky@kosice.sk v termíne do 03.08.2020


Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie do portálu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Štúdia + ďalšie informácie: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/zverejnenie-studie-uskutocnitelnosti-k-dopytovej-vyzve-opii-2020711-dop-so-zameranim-modern/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu peter.balco@uniba.sk do 3. 8. 2020, 23:59 hod.


MODERNÉ TECHNOLÓGIE – ŠAĽA NA CESTE SMART

Štúdia + ďalšie informácie: https://sala.sk/clanok/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-sala-na-ceste-smart
Pripomienky: v zverejnenom formulári a e-mailovú adresu: mesto@sala.sk do 03.08.2020.


Smart plán mesta Sládkovičovo

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.sladkovicovo.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/projekt-smart-plan-mesta-sladkovicovo-1321.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: primator@sladkovicovo.sk  do 03.08.2020 (vrátane).


Moderné technológie – Galanta na ceste SMART

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.galanta.sk/mesto/rozvoj-mesta/projekty/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-galanta-na-ceste-smart-2325sk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: primator@galanta.sk do 03.08.2020, 15.00 hod.


Moderné technológie – Chatbot KSK

 Štúdia + ďalšie informácie: https://web.vucke.sk/sk/novinky/verejnost-moze-pripomienkovat-projekt-moderne-technologie-chatbot-ksk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári  na emailovú adresu: matej.pcola@vucke.sk najneskôr do 31. 7. 2020


Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.nesvady.sk/zivot-v-meste/aktuality/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-nesvady-na-ceste-smart-677sk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári a e-mailovú adresu: kissova@nesvady.sk do 03.08.2020, 15.00 hod


Moderné technológie v PPA

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.apa.sk/aktuality/verejn-pripomienkovanie-tdie-uskutonitenosti-modern-technolgie-v-ppa/10055
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: studie@apa.sk do 03. 08. 2020, do 14:00 hod


Inteligentná Rimavská Sobota

Štúdia + ďalšie informácie: https://egov.rimavskasobota.sk/default.aspx?NavigationState=610:0:
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu eva.murarikova@rimavskasobota.sk do 03. 08. 2020


Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/moderne-technologie-smart-city-mesto-michalovce-verejne-pripomienkovanie
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 3.8.2020 na mailovú adresu jana.machova@msumi.sk


Smart technológie mesta Ružomberok

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.ruzomberok.sk/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-smart-technologie-mesta-ruzomberok.html?force_output=1
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 31.7.2020 na e-mailovú adresu: tkacikova@ruzomberok.sk


Zavádzanie inteligentných technológií v meste Vráble

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.vrable.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=281504
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: diana.kubickova@vrable.skkatarina.ondrusova@vrable.sk do 31. 7. 2020


Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.ziar.sk/board.php?work=board_detail&BoardID=3489
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: milos.certasky@ziar.sk do 3.8.2020 (vrátane)

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Saneca Pharmaceuticals si vybrala na svoju transformáciu IBM Power Systems a SAP HANA

Čítaj viac

T-Systems sa mení na Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Čítaj viac

Prvé online štátnice na VŠEMvs absolvovalo takmer 500 študentov

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.