Novinky Nezaradené 23.7.2020

AKTUALIZOVANÉ 3. 8.: Pripomenkovanie štúdií uskutočniteľnosti k verejným IT projektom

Moderné technológie – chatbot v ÚNMS SR

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.unms.sk/?Verejne-pripomienkovanie
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 03.08.2020 najneskôr do 16:00 h na e-mailovú adresu: nikoleta.krasulova@normoff.gov.sk


Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kolarovo.sk/studia-uskutocnitelnosti/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú  adresu info@kolarovo.sk do 07.08.2020 do 16,00 hod.


Zavedenie SMART CITY riešení v Banskej Bystrici

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.banskabystrica.sk/projekty/modernizacia-cestnej-dopravnej-signalizacie-krizovatiek-na-ceste-i-66-v-banskej-bystrici/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú  adresu: roman.dobias@statistics.sk do 09.10.2019 do 17:00 hod.


Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kolarovo.sk/studia-uskutocnitelnosti
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: info@kolarovo.sk do 03.08.2020 do 16,00 hod.


Smart City platforma Vysoké Tatry

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.vysoketatry.sk/verejne-pripomienkovanie-smart-city-platforma-vysoke-tatry-oznam/mid/413600/.html#m_413600
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: smartcity@vysoketatry.sk do 03. 08. 2020


Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.rajec.info/article/default/4930
Pripomienky: pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  v uvedenom formulári na e-mailovú adresu jan.jasenovec@rajec.sk do 03.08.2020


Moderné technológie pre Holíč

Štúdia + ďalšie informácie: https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/a2629b62-7a1d-4853-a57f-e5daebef6aed
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu katarina.tureckova@holic.sk do termínu 03.08.2020


Smart City Banská Štiavnica 

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.banskastiavnica.sk/obcan/5908-verejne-pripomienkovanie.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu henrieta.godova@banskastiavnica.sk v termíne do 3. 8. 2020 do 12:00


Projekt SMART riešenia pre mesto Topoľčany

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.topolcany.sk/?id_menu=0&module_action__335409__id_ci=281557#m_335409
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: katarina.polonska@topolcany.sk  do 3.8.2020


Zavedenie SMART technológií v meste Levice

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.levice.sk/?id_menu=0&module_action__175716__id_ci=281524#m_175716
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu dana.kisova@levice.sk do 31.07.2020, 15:30 hod.


Moderné technológie mesta Skalica

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.skalica.sk/uradna-tabula/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-mesta-skalica-2203.html?kshow=2
Pripomienky: do 31.7.2020, pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať  na e-mailovú adresu hulimanová.zuzana@mesto.skalica.sk


Moderné technológie – ChatBot pre BBSK. Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=296548bd-ae01-4809-abec-53f22340f4dd&actiongroupid=2109&title=Aktuality&css=%20blue-box&hide=1
Pripomienky: prostredníctvom priloženého formulára na adresu lukas.voskar@bbsk.sk alebo robert.jany@bbsk.sk do 31.7.2020.


Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy – Prešov

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.presov.sk/oznamy/verejnost-moze-pripomienkovat-studiu-uskutocnitelnosti-pre-projekt-zavadzanie-modernych-technologii-do-regulacie-dopravy.html
Pripomienky: do 3. 8. 2020 do 16.00 hod. v priloženom formulári na adresu anastazij.momot@presov.sk


Zvýšenie kvality portálu mesta Bytča pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.bytca.sk/titulka/c-101452/oznam-zverejnenie-studie-uskutocnitelnosti-k-dopytovej-vyzve-opii-2020-7-11-dop-so-zameranim-moderne-technologie/
Pripomienky: v uvedenom formulári na e-mailovú adresu anton.kotesovsky@bytca.sk do 03.08.2020, 23:59.


SMART PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA

Štúdia + ďalšie informácie: https://dunstreda.sk/smart-plan-mesta-dunajska-streda
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu na e-mailovú adresu lubomir.domeny@dunstreda.eu do 3. 8. 2020 


Moderné technológie v meste Žilina

Štúdia + ďalšie informácie: http://www.zilina.sk/projekty-mesta—2020/
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 3.8.2020 (vrátane) na emailovú adresu ivana.stillerova@zilina.sk


Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-projektu-inteligentne-riadenie-dopravy-smart-trnava
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu info@tt-it.trnava.sk do 3. 8. 2020.


INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE MESTA TVRDOŠÍN

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.tvrdosin.sk/zverejnovanie/uradna-tabula-1/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-inteligentne-technologie-mesta-tvrdosin-288.html?kshowback=
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu zastupca@tvrdosin.sk do 03. 08. 2020.


Smart plán obce Dolný Ohaj

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.obecdolnyohaj.sk/aktuality/studia-uskutocnitelnosti-pre-smart-plan-obce-dolny-ohaj-2122sk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu obecnyurad@obecdolnyohaj.sk


Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kezmarok.sk/oznamy/oznam-verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-zavedenie-smart-technologii-v-meste-kezmarok.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: primator@kezmarok.sk do 03.08.2020 vrátane


Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=0&module_action__422962__id_ci=281174#m_422962
Pripomienky: v termíne do 31.7.2020 prostredníctvom formulára na e-mail adresu denisa.trncikova@povazska-bystrica.sk


SMART PLÁN MESTA SENICA

Štúdia + ďalšie informácie: https://senica.sk/clanok/pripomienkujte-studiu-uskutocnitelnosti-pre-smart-plan-mesta-senica
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: filip.lackovic@senica.sk do 3. 8. 2020 (vrátane).


Smart technológie pre mesto Trstená

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.trstena.sk/oznamy/smart-technologie-pre-mesto-trstena-verejne-pripomienkovanie.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: smartcity@trstena.sk do 03.08.2020.


Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín

Štúdia + ďalšie informácie: https://trencin.sk/pre-obcanov/investicie/projekty-eu/moderne-technologie-smart-plan-mesta-trencin/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: ivana.latkoczyova@trencin.sk do 3.8.2020


Rozvoj mesta Dolný Kubín v oblasti moderných technológií

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.dolnykubin.sk/oznamy/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-rozvoj-mesta-dolny-kubin-v-oblasti-modernych-technologii.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: peter.novak@novoconsulting.sk do 03.08.2020 do 24.00 hod.


Moderné technológie v meste Zlaté Moravce

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.zlatemoravce.eu/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-k-projektu-moderne-technologie-v-meste-zlate-moravce-oznam/mid/301466/.html#m_301466
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: maria.baloghova@zlatemoravce.eu  do 03.08.2020 do 15:00 hod.


SMART CITY Košice

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.kosice.sk/clanok/mesto-kosice-spristupnuje-na-verejne-pripomienkovanie-studiu-uskutocnitelnosti-projektu-smart-city-kosice
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu pripomienky@kosice.sk v termíne do 03.08.2020


Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie do portálu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Štúdia + ďalšie informácie: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/zverejnenie-studie-uskutocnitelnosti-k-dopytovej-vyzve-opii-2020711-dop-so-zameranim-modern/
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu peter.balco@uniba.sk do 3. 8. 2020, 23:59 hod.


MODERNÉ TECHNOLÓGIE – ŠAĽA NA CESTE SMART

Štúdia + ďalšie informácie: https://sala.sk/clanok/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-sala-na-ceste-smart
Pripomienky: v zverejnenom formulári a e-mailovú adresu: mesto@sala.sk do 03.08.2020.


Smart plán mesta Sládkovičovo

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.sladkovicovo.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/projekt-smart-plan-mesta-sladkovicovo-1321.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: primator@sladkovicovo.sk  do 03.08.2020 (vrátane).


Moderné technológie – Galanta na ceste SMART

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.galanta.sk/mesto/rozvoj-mesta/projekty/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-galanta-na-ceste-smart-2325sk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: primator@galanta.sk do 03.08.2020, 15.00 hod.


Moderné technológie – Chatbot KSK

 Štúdia + ďalšie informácie: https://web.vucke.sk/sk/novinky/verejnost-moze-pripomienkovat-projekt-moderne-technologie-chatbot-ksk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári  na emailovú adresu: matej.pcola@vucke.sk najneskôr do 31. 7. 2020


Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.nesvady.sk/zivot-v-meste/aktuality/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-moderne-technologie-nesvady-na-ceste-smart-677sk.html
Pripomienky: v zverejnenom formulári a e-mailovú adresu: kissova@nesvady.sk do 03.08.2020, 15.00 hod


Moderné technológie v PPA

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.apa.sk/aktuality/verejn-pripomienkovanie-tdie-uskutonitenosti-modern-technolgie-v-ppa/10055
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: studie@apa.sk do 03. 08. 2020, do 14:00 hod


Inteligentná Rimavská Sobota

Štúdia + ďalšie informácie: https://egov.rimavskasobota.sk/default.aspx?NavigationState=610:0:
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu eva.murarikova@rimavskasobota.sk do 03. 08. 2020


Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/moderne-technologie-smart-city-mesto-michalovce-verejne-pripomienkovanie
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 3.8.2020 na mailovú adresu jana.machova@msumi.sk


Smart technológie mesta Ružomberok

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.ruzomberok.sk/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-smart-technologie-mesta-ruzomberok.html?force_output=1
Pripomienky: v zverejnenom formulári do 31.7.2020 na e-mailovú adresu: tkacikova@ruzomberok.sk


Zavádzanie inteligentných technológií v meste Vráble

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.vrable.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=281504
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: diana.kubickova@vrable.skkatarina.ondrusova@vrable.sk do 31. 7. 2020


Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom

Štúdia + ďalšie informácie: https://www.ziar.sk/board.php?work=board_detail&BoardID=3489
Pripomienky: v zverejnenom formulári na e-mailovú adresu: milos.certasky@ziar.sk do 3.8.2020 (vrátane)

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.