Úvod Aktuality Pracovné stretnutie predsedu ÚVO a prezidenta ITAS k témam obstarávanie servisných zmlúv...

Pracovné stretnutie predsedu ÚVO a prezidenta ITAS k témam obstarávanie servisných zmlúv na informačné systémy a súťaž návrhov

536
ZDIEĽAŤ

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák dnes na pôde úradu privítal prezidenta IT Asociácie Slovenska Emila Fitoša. Témami ich spoločného pracovného rokovania bolo obstarávanie servisných a prevádzkových zmlúv na informačné systémy, ako aj súťaž návrhov na nové informačné systémy verejnej správy.

Obe strany sa vzájomne informovali o stanoviskách k uvedeným témam, ktoré sú sformulované v návrhu koncepcie nákupu IT vo verejnej správe. Tento dokument bol vypracovaný pracovnou skupinou zriadenou na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Účastníci rokovania sa zároveň zhodli na potrebe ďalších odborných stretnutí k týmto témam.