Tlačové správy a stanoviská 22.6.2016

Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti

Prečo bude čoskoro pre uchádzačov o prácu vodičský preukaz na počítače dôležitejší než vodičský preukaz na auto? Ako pomôže Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti a k zvyšovaniu digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov?
 
V celej Európe sa krajiny pripravujú na štvrtú priemyselnú revolúcia a digitálnu transformáciu podnikov vo všetkých odvetviach a postupne predstavujú svoje národné stratégie. Ako sme na tieto výzvy pripravení na Slovensku?
 
Podľa posledných prieskumov (Trend a ITAS) manažéri slovenských podnikov sú optimistickí, ale nepripravujú sa. Možno dôležitejšie ako pripravenosť investovať do týchto zmien, je to či bude s kým tieto zmeny realizovať. Konkrétne ako je na to pripravená pracovná sila a či majú zamestnanci požadované digitálne zručnosti, ktoré budú potrebné pri výkone až 90% povolaní, ktoré budú v najbližších rokoch vznikať.
 
Ako uvádza prezident RÚZ p. Miroslav Kiraľvarga: „Tieto zmeny sú nablízku a či sa to u nás na Slovensku niekomu páči alebo nie zasiahnu prakticky všetky odvetvia a sektory hospodárstva a nielen priemyselnú výrobu. Je kľúčové aby sa všetci začali pripravovať a najmä aby začali od seba a od svojich vlastných zamestnancov. Pre zamestnávateľov je to veľká výzva, ale rovnako aj veľká príležitosť, ktorú by mali využiť ak chcú zostať konkurencieschopní“. 
 
Dňa 10.6.2016 bol v Bruseli prijatý NOVÝ PROGRAM V OBLASTI ZRUČNOSTÍ PRE EURÓPU: Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencie-schopnosti, ktorý pokladá digitálne zručnosti rovnako ako čitateľskú a matematickú gramotnosť medzi základné zručnosti pre život. Podľa tohto programu rýchla digitálna transformácia hospodárstva znamená, že takmer všetky pracovné miesta, ale i všeobecná účasť na dianí v spoločnosti si vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Je však zarážajúce, že takmer polovici obyvateľov EÚ chýbajú základné digitálne zručnosti, pričom približne 20 % osôb nemá vôbec žiadne.
 
„Dôležité je zvýšiť investície do zručností, pretože tie sú kľúčové pri uplatnení sa na trhu práce v nových podmienkach. Aj preto už Európska komisia prijala nový program v oblasti zručností pre Európu, konkrétne New skills agenda for Europe“   hovorí komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen.
 
Mário Lelovský konštatovanie komisárky víta: „Je dobré, že aj keď s istým meškaním,  Európska komisia tento problém identifikovala a teraz bude dôležité skutočne začať konať a to hneď. To, čo sa však deje s naším vzdelávacím systémom a rekvalifikáciami tomu vôbec nenasvedčuje. Ale predložili sme dva projekty ITASu na ministerstvo školstva a ministerstvo práce, aby sme začali ten vlak aspoň chytať.“
 
Zamestnávatelia združení v RÚZ si tieto zmeny a problémy s nimi spojené uvedomujú a prichádzajú s konkrétnym riešením a to prostredníctvom Memoranda k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti.
Milan Ftáčnik, predseda SISp konkretizuje: „ECDL certifikácia je celoeurópsky uznávaná schéma, ktorá ako európsky digitálny vodičský preukaz je aplikovaná už viac ako 15 rokov na základe rovnakých pravidiel v celej Európe. Na získanie certifikátu ECDL sa uchádzač školí osobne alebo online v moduloch zručností, ktoré si vyberie a potom sa testuje za prítomnosti skúšobného komisára v akreditovanom testovacom centre, čím je zaručená objektívnosť a vystavený certifikát odráža skutočné digitálne zručnosti absolventa.“ 
 
Memorandum a jeho aplikácia majú za cieľ:
1.Umožniť zamestnávateľom lepšie identifikovať aké digitálne zručnosti uchádzač o zamestnanie má, a to na základe dôveryhodného certifikátu
2.Umožniť zamestnancom, aby sa dokázali lepšie presadiť na pracovnom trhu tým, že vedia objektívne preukázať svoje zručnosti
3.Motivovať študentov, uchádzačov o zamestnanie aj zamestnancov, aby sa v týchto zručnostiach zdokonaľovali, lebo to zvyšuje ich zamestnateľnosť aj produktívnosť.
V Bratislave dňa 19.7.2016
Memorandum
IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti
k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti
 
IT Asociácia Slovenska (ďalej len „ITAS“), Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) a Slovenská informatická spoločnosť (ďalej len „SISp“) sa zhodli na tom, že počítačová gramotnosť je dnes dôležitým predpokladom efektívneho výkonu práce v mnohých povolaniach. Na stále rastúcom počte pracovných miest sa využívajú osobné počítače alebo iné IT zariadenia. Pritom nedostatočné zručnosti zamestnancov pri ich využívaní, hlavne pri práci s textami, tabuľkovými kalkulátormi alebo pri  spracovávaní dát významne znižujú produktivitu a presnosť práce. Podľa dostupných prieskumov sú to v priemere až dve stratené hodiny z pracovného času týždenne. Z iných prieskumov vyplýva, že zamestnanci aj uchádzači o zamestnanie nadhodnocujú svoje schopnosti pracovať s počítačom oproti skutočným výsledkom, ak sa podrobia objektívnym testom.
 
Preto je dôležité reálne zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov. V tom je kľúčové vedieť úroveň digitálnych kompetencií jednotlivcov objektívne overiť. ITAS, RÚZ a SISp preto vyjadrujú podporu moderným a inovatívnym formám vzdelávania, ktorých výsledkom je zvýšenie atraktivity štúdia ako aj testovanie  a certifikácia získaných počítačových zručností a vedomostí.
 
V Európe najrozšírenejším certifikačným systémom je ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), ktorý funguje na neziskovom princípe, a ktorého garantom pre Slovensko je SISp. ECDL má rovnaké pravidlá v celej Európe, overovanie počítačových znalostí a zručností prebieha formou skúšky v akreditovaných skúšobných centrách. Certifikát ECDL je platný v celej Európe a osvedčuje získanú úroveň vedomostí a počítačových zručností podľa úspešne absolvovaných testov v jednotlivých oblastiach využitia počítačov na pracovnom mieste. Netýka sa overovania špecializovaných zručností pre IT špecialistov.
 
ITAS a RÚZ odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií. ITAS a RÚZ budú spolupracovať so SISp na ďalšom rozvoji ECDL, hlavne pri jeho ďalšom prispôsobovaní pre slovenské podmienky.
V Bratislave dňa 21.6.2016
 
Mário Lelovský                             Miroslav Kiraľvarga                                Milan Ftáčnik
prezident ITAS                                prezident RÚZ                                   predseda SISp
 
Komentovať

Ďalšie Aktuality

Nezaradené
16.3.2023

Verejné pripomienkovanie IT projektov (update 16. 3. 2023)

Čítaj viac

Stretnutie ITAS a ÚVO: Obstarávanie IT sa musí profesionalizovať

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Invelity

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.