Tlačové správy a stanoviská 22.6.2016

Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti

Prečo bude čoskoro pre uchádzačov o prácu vodičský preukaz na počítače dôležitejší než vodičský preukaz na auto? Ako pomôže Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti a k zvyšovaniu digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov?
 
V celej Európe sa krajiny pripravujú na štvrtú priemyselnú revolúcia a digitálnu transformáciu podnikov vo všetkých odvetviach a postupne predstavujú svoje národné stratégie. Ako sme na tieto výzvy pripravení na Slovensku?
 
Podľa posledných prieskumov (Trend a ITAS) manažéri slovenských podnikov sú optimistickí, ale nepripravujú sa. Možno dôležitejšie ako pripravenosť investovať do týchto zmien, je to či bude s kým tieto zmeny realizovať. Konkrétne ako je na to pripravená pracovná sila a či majú zamestnanci požadované digitálne zručnosti, ktoré budú potrebné pri výkone až 90% povolaní, ktoré budú v najbližších rokoch vznikať.
 
Ako uvádza prezident RÚZ p. Miroslav Kiraľvarga: „Tieto zmeny sú nablízku a či sa to u nás na Slovensku niekomu páči alebo nie zasiahnu prakticky všetky odvetvia a sektory hospodárstva a nielen priemyselnú výrobu. Je kľúčové aby sa všetci začali pripravovať a najmä aby začali od seba a od svojich vlastných zamestnancov. Pre zamestnávateľov je to veľká výzva, ale rovnako aj veľká príležitosť, ktorú by mali využiť ak chcú zostať konkurencieschopní“. 
 
Dňa 10.6.2016 bol v Bruseli prijatý NOVÝ PROGRAM V OBLASTI ZRUČNOSTÍ PRE EURÓPU: Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencie-schopnosti, ktorý pokladá digitálne zručnosti rovnako ako čitateľskú a matematickú gramotnosť medzi základné zručnosti pre život. Podľa tohto programu rýchla digitálna transformácia hospodárstva znamená, že takmer všetky pracovné miesta, ale i všeobecná účasť na dianí v spoločnosti si vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Je však zarážajúce, že takmer polovici obyvateľov EÚ chýbajú základné digitálne zručnosti, pričom približne 20 % osôb nemá vôbec žiadne.
 
„Dôležité je zvýšiť investície do zručností, pretože tie sú kľúčové pri uplatnení sa na trhu práce v nových podmienkach. Aj preto už Európska komisia prijala nový program v oblasti zručností pre Európu, konkrétne New skills agenda for Europe“   hovorí komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen.
 
Mário Lelovský konštatovanie komisárky víta: „Je dobré, že aj keď s istým meškaním,  Európska komisia tento problém identifikovala a teraz bude dôležité skutočne začať konať a to hneď. To, čo sa však deje s naším vzdelávacím systémom a rekvalifikáciami tomu vôbec nenasvedčuje. Ale predložili sme dva projekty ITASu na ministerstvo školstva a ministerstvo práce, aby sme začali ten vlak aspoň chytať.“
 
Zamestnávatelia združení v RÚZ si tieto zmeny a problémy s nimi spojené uvedomujú a prichádzajú s konkrétnym riešením a to prostredníctvom Memoranda k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti.
Milan Ftáčnik, predseda SISp konkretizuje: „ECDL certifikácia je celoeurópsky uznávaná schéma, ktorá ako európsky digitálny vodičský preukaz je aplikovaná už viac ako 15 rokov na základe rovnakých pravidiel v celej Európe. Na získanie certifikátu ECDL sa uchádzač školí osobne alebo online v moduloch zručností, ktoré si vyberie a potom sa testuje za prítomnosti skúšobného komisára v akreditovanom testovacom centre, čím je zaručená objektívnosť a vystavený certifikát odráža skutočné digitálne zručnosti absolventa.“ 
 
Memorandum a jeho aplikácia majú za cieľ:
1.Umožniť zamestnávateľom lepšie identifikovať aké digitálne zručnosti uchádzač o zamestnanie má, a to na základe dôveryhodného certifikátu
2.Umožniť zamestnancom, aby sa dokázali lepšie presadiť na pracovnom trhu tým, že vedia objektívne preukázať svoje zručnosti
3.Motivovať študentov, uchádzačov o zamestnanie aj zamestnancov, aby sa v týchto zručnostiach zdokonaľovali, lebo to zvyšuje ich zamestnateľnosť aj produktívnosť.
V Bratislave dňa 19.7.2016
Memorandum
IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti
k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti
 
IT Asociácia Slovenska (ďalej len „ITAS“), Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) a Slovenská informatická spoločnosť (ďalej len „SISp“) sa zhodli na tom, že počítačová gramotnosť je dnes dôležitým predpokladom efektívneho výkonu práce v mnohých povolaniach. Na stále rastúcom počte pracovných miest sa využívajú osobné počítače alebo iné IT zariadenia. Pritom nedostatočné zručnosti zamestnancov pri ich využívaní, hlavne pri práci s textami, tabuľkovými kalkulátormi alebo pri  spracovávaní dát významne znižujú produktivitu a presnosť práce. Podľa dostupných prieskumov sú to v priemere až dve stratené hodiny z pracovného času týždenne. Z iných prieskumov vyplýva, že zamestnanci aj uchádzači o zamestnanie nadhodnocujú svoje schopnosti pracovať s počítačom oproti skutočným výsledkom, ak sa podrobia objektívnym testom.
 
Preto je dôležité reálne zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov. V tom je kľúčové vedieť úroveň digitálnych kompetencií jednotlivcov objektívne overiť. ITAS, RÚZ a SISp preto vyjadrujú podporu moderným a inovatívnym formám vzdelávania, ktorých výsledkom je zvýšenie atraktivity štúdia ako aj testovanie  a certifikácia získaných počítačových zručností a vedomostí.
 
V Európe najrozšírenejším certifikačným systémom je ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), ktorý funguje na neziskovom princípe, a ktorého garantom pre Slovensko je SISp. ECDL má rovnaké pravidlá v celej Európe, overovanie počítačových znalostí a zručností prebieha formou skúšky v akreditovaných skúšobných centrách. Certifikát ECDL je platný v celej Európe a osvedčuje získanú úroveň vedomostí a počítačových zručností podľa úspešne absolvovaných testov v jednotlivých oblastiach využitia počítačov na pracovnom mieste. Netýka sa overovania špecializovaných zručností pre IT špecialistov.
 
ITAS a RÚZ odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií. ITAS a RÚZ budú spolupracovať so SISp na ďalšom rozvoji ECDL, hlavne pri jeho ďalšom prispôsobovaní pre slovenské podmienky.
V Bratislave dňa 21.6.2016
 
Mário Lelovský                             Miroslav Kiraľvarga                                Milan Ftáčnik
prezident ITAS                                prezident RÚZ                                   predseda SISp
 
Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.