Novinky 8.12.2017

ITAS dostala pozvanie podieľať sa na výskumnom projekte o rozvoji podnikateľskej etiky

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa od júla 2017 realizuje výskumný projekt Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Jeho hlavným cieľom je vytvorenie komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý bude prispôsobený špecifikám podnikov podľa ich veľkosti. Projekt podporuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja, výskumný tím vedie odborníčka na podnikateľskú etiku profesorka  Anna Remišová.

28. novembra 2017 sa na pôde Fakulty managementu UK v Bratislave zrealizoval prvý z radu naplánovaných workshopov, ktorého sa zúčastnili predstavitelia profesijných organizácií, zväzov a obchodných komôr zastupujúcich zamestnancov a zamestnávateľov na Slovensku. Tohto workshopu sa zúčastnila aj IT Asociácia Slovenska, ktorá dostala pozvanie na participáciu na tomto projekte. Cieľom stretnutia bola diskusia o príčinách neetického konania v slovenskom podnikateľskom prostredí a hľadanie riešení pre dlhodobý rozvoj etiky v podnikaní.

Počas trvania projektu budú identifikované najčastejšie neetické praktiky podnikateľských subjektov v našom prostredí a ich príčiny. Výskumný tím sa zameria aj na analýzu najlepších skúsenosti z aplikovania podnikateľskej etiky zo strany domácich i zahraničných podnikateľských subjektov, ako aj zo strany profesijných organizácií, zamestnávateľských zväzov, obchodných komôr či a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú problematike korupcie, transparentnosti a whistle-blowingu. Súčasťou projektu je aj komparácia slovenských a rakúskych skúseností z aplikovania podnikateľskej etiky. Nevyhnutnou súčasťou projektu je rozsiahly reprezentatívny empirický výskum o stave podnikateľskej etiky na Slovensku, ktorý sa bude realizovať v roku 2019.

Dlhodobý rozvoj podnikateľskej etiky predpokladá vytvorenie inštitúcie, ktorá by vniesla do rozvoja podnikateľskej etiky systematickosť a komplexnosť. Z tohto dôvodu je súčasťou projektu vytvorenie prvého slovenského Centra pre podnikateľskú etiku.

 

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Prezidentom IT Asociácie Slovenska ostáva Emil Fitoš, chce sa zamerať na posilňovanie digitálnej ekonomiky

Čítaj viac

VIDEO Správy RTVS: Zamestnávatelia kritizujú štátnu aplikáciu

Čítaj viac

Aplikácia na QR kódy mohla byť k dispozícii už pred polrokom. Napriek platným vyhláškam ÚVZ však nie je dodnes poriadne nasadená

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.