Novinky 28.3.2017

IT Asociácia Slovenska upozorňuje na stagnujúce čerpanie eurofondov v oblasti informatizácie a pretrvávajúce zanedbávanie školstva

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktorú tvorí 90 najvýznamnejších spoločností odvetvia informačných a komunikačných technológií, na včerajšom zasadnutí valného zhromaždenia stanovilo priority pre najbližšie roky a zvolilo nových členov správnej rady.

Bratislava. Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska prerokovalo a schválilo Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie ako aj Plán činnosti ITASu ďalšie obdobie a okrem toho uložilo Prezídiu IT Asociácie Slovenska dve konkrétne úlohy, vyžadujúce si maximálnu pozornosť.

Prioritami ITASu sú dlhodobo:

 • Ďalšie posilnenie postavenia ITASu ako reprezentanta IKT firemného sektoru v prospech členov a rozšírenie členskej základne
 • Rozvoj e-Governmentu, spustenie projektov OPII PO7 s cieľom zvýšiť efektivitu VS a prístupnosť jej služieb pre občanov a pre podnikateľov pri zachovaní princípov Value  for Money a Jedenkrát a dosť.
 • Zvýšenie prestíže IKT sektoru a mediálna aktivita
 • Implementácia stratégií Digital Single Market, Smart City a Smart Industry
 • Aktívna spolupráca s PPVII a Digitálnym lídrom SR Petrom Pellegrinim a s Úradom PPVII
 • Zmeny v systéme vzdelávania a podpora na IKT zameraných VŠ a SŠ, rozbeh projektov IT Akadémia a RSOV II.
 • Rozbeh aktivít Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania v spolupráci s Úradom PPVII
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi v SR (RÚZ a iné), V4 a EÚ (DigitalEurope)

Postupná implementácia Stratégie ITAS 2020: 4 piliere

 • Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce a v prospech IKT zamestnávateľov, zabezpečenie dostatku IKT špecialistov
 • Implementácia IKT technológií: eGovernment a digitalizácia verejnej správy ako aj súkromná, podniková sféra
 • Digitálna ekonomika = implementácia Smart Industry – Industry 4.0, Smart City, digitálna transformácia, a iné.
 • Digital Single Market EU/SK, implementácia Akčného plánu JDT – Príležitosť pre Slovensko

 

K najvyšším prioritám IT Asociácie Slovenska pre najbližšie obdobie patrí urýchlenie projektov informatizácie pri zachovaní princípov Value for Money a Jedenkrát a dosť. „Viaceré doteraz realizované úspešné projekty ukazujú, že digitalizácia zlepšuje služby občanom aj efektivitu verejnej správy, napríklad pri výbere daní, preto je nevyhnutné pokračovať v rozvoji eGovernmentu v rámci zodpovedajúcich operačných programov,“ uviedol Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

 

Aktuálny stav kontrahovania a čerpania PO7 OPII (ERDF) na obdobie 2014-2020 (sme v 4.roku programovacieho obdobia)
Kontrahovanie (súčasnosť) 116 483 462 EUR (14,46 % z celkového objemu)
Čerpanie  na národnej úrovni (súčasnosť) 56 461 340 EUR (7,01% z celkového objemu)

 

Valné Zhromaždenie preto na základe diskusie prítomných členov poverilo Prezídium IT Asociácie Slovenska rozpracovaním a realizáciou Návrhu Akčného plánu pre akceleráciu projektov informatizácie a  stratégiu súvisiacej pozitívnej komunikácie.

ITAS tiež bude v tomto roku pokračovať v dlhodobom úsilí zlepšiť slovenský systém vzdelávania tak, aby školstvo produkovalo absolventov v súlade s potrebami práce a zabezpečilo dostatok IT špecialistov. „Informatiku dnes študuje šesť percent vysokoškolákov, zatiaľ čo vyše polovica študuje spoločenské vedy. Polovica z nich si po škole nevie nájsť prácu, sú nepoužiteľní, takže končia na úradoch práce, alebo berú prácu stredoškolákom,“ dodáva M. Lelovský.

S tým súvisí druhá úloha, a síce  tlmočenie vláde Slovenskej republiky požiadavky na podstatné zvýšenie financovania informatických študijných odborov ako nevyhnutnú podmienku rozvoja tohto kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky a zdôrazniť pritom nadpriemerný príspevok technologických firiem do štátneho rozpočtu.

IKT sektor sa na tvorbe slovenského HDP podieľa zhruba piatimi percentami, odvody za zamestnancov, dane z príjmu fyzických aj právnických osôb, sú však podstatne vyššie. Sme presvedčení, že tieto nadpriemerné príspevky by sa mali odraziť na lepšom financovaní vysokých škôl, ktoré sú pre IKT odvetvie kľúčové,“ dodáva M. Lelovský. Toto vyplynulo aj z panelovej diskusie, ktorej sa počas Valného zhromaždenia IT Asociácie Slovenska zúčastnili aj experti z tímu, ktorý pripravuje reformu Učiace sa Slovensko, Prof.Libor Vozár a Milan Ftáčnik ako aj dekani dvoch najvýznamnejších IT fakúlt v Bratislave, Prof. Mária Bieliková, dekanka FIIT STU a Prof. Miloš Oravec, dekan FEI STU.

Novými členmi Správnej rady IT Asociácie Slovenska pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie sa na základe hlasovania valného zhromaždenia stali František Barenec (Cisco), Emil Fitoš (ATOS), Peter Laco (IBM), Erika Lindauerová (HP), Ivan Marták (Orange), Ondrej Smolár (Soitron) a Milan Vašina (Slovak Telekom).

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poslaním združenia je presadzovať informatizáciu ako predpoklad budovania znalostnej spoločnosti.

Viac informácií: Gustáv Budinský, ITAS, Cukrová 14, 811 08  Bratislava

Tel.: 0903 433 345

budinsky@itas.sk,

www.itas.sk

PRÍLOHY:

Uznesenie VZ

Plán činnosti 2017

Správa o činnosti ITAS za rok 2016

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.