Novinky 23.6.2017

IT Asociácia Slovenska si na Mimoriadnom valnom zhromaždení zvolila nových členov vedenia

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktorú tvoria najvýznamnejšie spoločnosti odvetvia informačných a komunikačných technológií, na včerajšom zasadnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia volilo nového prezidenta, prvého viceprezidenta, viceprezidenta a členov prezídia a zaviedlo aj novú formu asociovaného členstva najmä pre akademickú obec a neziskové organizácie.

Bratislava, 23.6.2017 – Okrem prezidenta, ktorým sa stal bývalý riaditeľ spoločnosti Atos IT Solutions and Services, pán Emil Fitoš, členovia po schválení zmeny stanov IT Asociácie Slovenska zvolili aj nového prvého viceprezidenta, ktorým sa stal Mário Lelovský, doterajší prezident IT Asociácie Slovenska, ako aj viceprezidenta Jozefa Chamraza, riaditeľa spoločnosti Anext.

Spolu s novým prezídiom ITAS plánuje zásadne posilniť pozície IT Asociácie Slovenska tak v očiach  odbornej verejnosti, ako aj v očiach politikov a štátnych úradníkov. Aj vďaka dlhoročným skúsenostiam vedenia bude ITAS schopný udávať smer v diskusiách pri odborných debatách o štúdiách a realizovateľnosti projektov digitalizácie verejnej správy. ITAS sa formou asociovaného členstva otvára aj akademickej sfére a neziskovým organizáciám. Diferencované členské príspevky umožnia vstup do asociácie aj menším firmám.

„Pod novým vedením sa ITAS bude profilovať ako záujmové združenie, ktoré bude aktívne pôsobiť voči verejným činiteľom ako aj širokej verejnosti. Bude pravdivo a neskreslene informovať o dianí na IT trhu, ponúkať riešenia založené na profesionalite a na reálnych faktoch a etickými metódami a na základe korektných argumentov ovplyvňovať subjekty s rozhodovacími právomocami,“ uviedol Emil Fitoš, nový prezident IT Asociácie Slovenska.

IT Asociácia Slovenska však nemieni poľaviť ani vo svojich ostatných cieľoch. Iba deň pred  Mimoriadnym valným zhromaždením adresovala s podporou akademickej obce, zamestnávateľskými organizáciami a zväzmi vyhlásenie Vláde SR s požiadavkami na zvýšenie financovania informatických študijných odborov. Mário Lelovský, 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska, hovorí: Naše aktivity v oblasti podpory zvyšovania kvality vzdelávacieho systému a najmä rešpektovania požiadaviek trhu práce ešte viac rozšírime. Okrem projektov IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a projektu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy oslovíme vzdelaných mladých ľudí, ktorí sa so svojou súčasnou kvalifikáciou neuplatnili na trhu práce – aby sa zapojili do rekvalifikačných IT kurzov a školení. Po ich absolvovaní prakticky s istotou získajú dobre platené pozície, napomôžu tak úspešnej digitalizácií slovenských podnikov a ich zapojenia sa do jednotného digitálneho trhu Európskej únie.“

Novými členmi Prezídia IT Asociácie Slovenska pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie sa na základe hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia stali František Baranec (Cisco), Zdenko Böhmer (Enterprise Services Slovakia), Andrej Buchamer (Asbis), Marcela Havrilová (Microsoft), Jozef Klein (Asseco Central Europe), Michal Klačan (essential data), Marián Marek (Posam), Júlia Steinerová (Slovak Telekom) a Peter Weber starší (InterWay). Za náhradníkov do Prezídia boli zvolení Michal Hrabovec (Anasoft) a Peter Tvrdoň (Samsung).

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poslaním združenia je presadzovať informatizáciu ako predpoklad budovania znalostnej spoločnosti.

Viac informácií:
Gustáv Budinský,

IT Asociácia Slovenska, Cukrová 14, 811 08  Bratislava
+421 (0)903 433 345, budinsky@itas.sk

www.itas.sk

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Prezidentom IT Asociácie Slovenska ostáva Emil Fitoš, chce sa zamerať na posilňovanie digitálnej ekonomiky

Čítaj viac

VIDEO Správy RTVS: Zamestnávatelia kritizujú štátnu aplikáciu

Čítaj viac

Aplikácia na QR kódy mohla byť k dispozícii už pred polrokom. Napriek platným vyhláškam ÚVZ však nie je dodnes poriadne nasadená

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.