Novinky 27.3.2017

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ bolo vyhlásené a zverejnené dňa 13.12.2016 (http://www.minedu.sk/13122016-vyzvanie-oplz-po12016np111131-03-pre-narodny-projekt-it-akademia-vzdelavanie-pre-21-storocie/), žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) bola predložená žiadateľom dňa 9.2.2017. V súčasnosti je projekt v procese konania o žiadosti o NFP. Vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti NFP a následný podpis zmluvy o NFP sa predpokladá v najbližších dňoch. Harmonogram projektu je nastavený tak, že aktivity sa môžu realizovať už pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP vzhľadom na skutočnosť, že oprávnené výdavky sú vo vyzvaní uvedené odo dňa 1. septembra 2016. S postupnou resp. čiastkovou realizáciou aktivít sme začali od 1. septembra 2016.

Prijímateľom NFP bude Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi budú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu chceme naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít:
1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Viac informácií o tomto projekte nájdete na jeho web stránke www.itakademia.sk.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Zástupcovia ITAS na konferencii Jarná ITAPA 2024

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.