Novinky 8.2.2018

(FOTO) Digitálna koalícia rozširuje svoje rady, členovia plnia záväzky

Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlavnými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré sa uskutočnilo dnes v Bratislave za účasti 44 zástupcov členov.

Medzi splnenými záväzkami so silným dopadom na zlepšovanie digitálnych zručností Slovákov sú napríklad záväzky Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zaradilo Digitálnu koalíciu do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, ale aj spoločnosti T-Systems, ktorá pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách sa do nich prihlásilo 78 študentov.  Spoločnosť zároveň do škôl dodala 210 notebookov. Vďaka Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku  sa vyše 1900 študentov a 121 škôl zapojilo do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 Zastúpenie podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Spoločnosť Cisco Systems Slovakia je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov). V Študentskom trénerskom centre spoločnosti Microsoft, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, sa podarilo pripraviť 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov splnila záväzok v podobe spracovania strategického materiálu Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociáciou Slovenska spustila s univerzitou v Charkove historicky prvý spoločný študijný program so zameraním na IT, ktorý umožní ukrajinským študentom doštudovať a súčasne získať prax v IT firmách na Slovensku.

Aktuálny stav plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície je dostupný na webovej stránke www.digitalnakoalicia.sk.

Ciele a aktivity Digitálnej koalície podporujúce rozvoj digitálnych zručností majú veľkú odozvu. Do radov koalície sa preto rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora, počet členov Digitálnej koalície sa tak rozšíri na 36. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov. Vstup živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú. Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City,  v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku.

„Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky. Vyzdvihnem najmä IT Akadémiu, národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov a 2100 pedagógov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

 „Som rád, že Digitálna koalícia je aktívna a od jej vzniku sa nám spoločne podarilo splniť množstvo záväzkov. Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky. Za výrazný prínos považujem aj vzájomné prepájanie  aktivít členov Digitálnej koalície – ako príklad možno uviesť spoluprácu členov koalície pri spustení študijného programu s univerzitou v Charkove. Získame  tak kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou. Pevne verím, že členovia Digitálnej koalície budú pribúdať i v budúcnosti a pomáhať v zlepšovaní digitálnych zručností na Slovensku“ skonštatoval prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Ministerstvo školstva  ako jeden z hlavných členov Digitálnej koalície vníma zásadnosť zmien, ktoré Slovensko očakávajú,  ako je napríklad Digitálna transformácia či tzv. Priemysel  4.0. V tomto kontexte je zásadnou výzvou rezortu, aby slovenský vzdelávací systém pripravil absolventov škôl na dramatické zmeny, ktoré nás čakajú. Podľa svetových štúdií sa do 10 rokov zmení polovica pracovných pozícií a pracovný trh bude vyžadovať digitálnymi zručnosťami vybaveného človeka. Myšlienka Digitálnej koalície a úsilie IT Asociácie Slovenska a úradu vicepremiéra má význam v tom, že sa spoja sily naprieč celou spoločnosťou – štát, verejný sektor, firemný sektor i občanov,  aby sa Slovensko na tieto zmeny dobre pripravilo a podľa možností v budúcnosti z nich aj vedelo ťažiť. Rezort školstva sa zaviazal celkovo k 23 záväzkom. Všetky naše záväzky sú priebežne napĺňané jednotlivými útvarmi v rámci rezortu formou rôznych programov a projektov,“ doplnil po skončení zasadnutia výkonného výboru generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení.  Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Jej cieľom je, aby každý občan získal dostatočné digitálne zručnosti a zostal produktívny a zamestnateľný. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

FOTO: ITAS (Gustáv Budinský)

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.