Novinky Odborné články 10.2.2020

DigitalEurope predstavila strategické ciele v oblasti digitálnej transformácie Európy

Najväčšie európske združenie IT firiem a asociácií DigitalEurope zverejnilo strategický dokument A Stronger Digital Industrial Europe.

Európsky priemysel stojí na križovatke. Sme globálnymi lídrami v mnohých odvetviach a náš kontinent je domovom tisícov svetových spoločností. Európska ekologická dohoda a digitálne ambície Komisie ponúkajú podnikom a našej spoločnosti obrovské príležitosti.

Odvetvie IKT musí zohrať veľkú úlohu pri spolupráci s európskymi lídrami pri definovaní spoločnej priemyselnej stratégie a jej realizácii. Na to však budeme potrebovať silné vedenie na najvyšších politických úrovniach EÚ.

Čo by sa teda podľa DigitalEurope malo urobiť v nasledujúcich piatich rokoch? Strategický rozvoj Európy ako lídra v digitálnych technológiách predstavuje dokument A Stronger Digital Industrial Europe, ktorý sa zameriava na 5 kľúčových oblastí.

Rámec pre digitálnu transformáciu priemyslu

EÚ musí riadiť digitalizáciu nášho priemyslu, vychádzať z existujúcich silných stránok vo výrobe, mobilite a zdraví a zameriavať sa na oblasti spoločného dobra, ako sú životné prostredie, digitálne zručnosti, konektivita a cezhraničné dátové priestory.

Musíme podporiť digitálne výdavky až do výšky 10 % rozpočtu EÚ. V súčasnosti sú v návrhu Komisie len 3 %.

Program Digitálna Európa by sa mal zvýšiť z 9 200 000 000 eur na 25 000 000 000 eur, aby sa maximalizoval krátkodobý a strednodobý vplyv na zručnosti, umelú inteligenciu a digitalizáciu malých a stredných podnikov v celej EÚ.

Otvorené trhy a spravodlivá globálna konkurencia

Európa musí viesť diskusiu na medzinárodnej úrovni: o reforme Svetovej obchodnej organizácie (WTO), o rokovaniach o digitálnom obchode a o tokoch údajov.

EÚ by mala otvoriť celosvetové trhy pre naše digitálne spoločnosti, podporovať nové nástroje, akým je napríklad medzinárodný nástroj verejného obstarávania.

Kľúčové aspekty digitálnej transformácie

EÚ a vlády členských štátov by sa mali zaviazať vynaložiť aspoň 3 % svojho HDP na výskum a inovácie so zameraním na digitálne technológie. V súčasnej dobe sú to len 2 %, čo je menej, ako vo väčšine hlavných krajín – Kórea (4,5 %), Spojené štáty americké (3,2 %) alebo Čína (2,2 %).

EÚ by mala vybudovať dôveryhodné prostredie pre umelú inteligenciu (AI), ktoré podporuje inováciu a taktiež by sa mala zamerať na reguláciu obmedzených vysokorizikových aplikácií AI. Usmernenia v tejto oblasti a zároveň zdroje potrebujú najmä európske malé a stredné podniky.

V záujme posilnenia našej priemyselnej konektivity musíme uprednostniť budovanie 5G sietí a vysokokapacitných sietí v celej Európe.

Európa by mala byť lídrom k kybernetickej bezpečnosti, no len za predpokladu, že dokáže zaručiť silný a koherentný legislatívny rámec na úrovni EÚ a zabrániť tak fragmentovaným pravidlám.

Podporujeme zavedenie spoločných európskych verejných dátových priestorov pre oblasti ako verejná doprava, zdravie alebo kvalita ovzdušia. To si vyžaduje strategický prístup, ktorý umožní podnikom a orgánom bezpečne zhromažďovať, ukladať, vymieňať, zdieľať a analyzovať údaje.

Zvyšovanie úrovne malých a stredných podnikov a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily

Centrá digitálnej inovácie (Digital Innovation Hubs – DIH) musia zohrávať kľúčovú úlohu pri účasti malých a stredných podnikov na spoločných výskumných programoch pre digitálne technológie.

EÚ by zároveň mala vypracovať štandardizované metriky na meranie rozdielov v digitálnych zručnostiach v jednotlivých členských štátoch. Mala by tiež budovať dátové modely na analyzovanie a predpovedanie budúcich potrieb v tejto oblasti.

Vlády by mali zaradiť digitálne zručnosti do školských či univerzitných osnov.

Ciele trvalej udržateľnosti na riadenie vedúceho postavenia priemyslu

Digitalizácia je kľúčom k zelenej dohode (Green Deal) a môže transformovať naše energeticky náročné sektory. Vieme, že digitalizácia má potenciál znížiť globálne emisie CO2 o 20 %.

EÚ by mala vypracovať ukazovatele výkonnosti na meranie znižovania uhlíkovej stopy, ktoré umožňujú digitálne technológie.

EÚ by taktiež mala vyčleniť osobitné finančné prostriedky na implementáciu digitálnych technológií zameraných na dekarbonizáciu a obehové hospodárstvo.

Dokument si môžete stiahnuť TU.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.