Novinky Odborné články 10.2.2020

DigitalEurope predstavila strategické ciele v oblasti digitálnej transformácie Európy

Najväčšie európske združenie IT firiem a asociácií DigitalEurope zverejnilo strategický dokument A Stronger Digital Industrial Europe.

Európsky priemysel stojí na križovatke. Sme globálnymi lídrami v mnohých odvetviach a náš kontinent je domovom tisícov svetových spoločností. Európska ekologická dohoda a digitálne ambície Komisie ponúkajú podnikom a našej spoločnosti obrovské príležitosti.

Odvetvie IKT musí zohrať veľkú úlohu pri spolupráci s európskymi lídrami pri definovaní spoločnej priemyselnej stratégie a jej realizácii. Na to však budeme potrebovať silné vedenie na najvyšších politických úrovniach EÚ.

Čo by sa teda podľa DigitalEurope malo urobiť v nasledujúcich piatich rokoch? Strategický rozvoj Európy ako lídra v digitálnych technológiách predstavuje dokument A Stronger Digital Industrial Europe, ktorý sa zameriava na 5 kľúčových oblastí.

Rámec pre digitálnu transformáciu priemyslu

EÚ musí riadiť digitalizáciu nášho priemyslu, vychádzať z existujúcich silných stránok vo výrobe, mobilite a zdraví a zameriavať sa na oblasti spoločného dobra, ako sú životné prostredie, digitálne zručnosti, konektivita a cezhraničné dátové priestory.

Musíme podporiť digitálne výdavky až do výšky 10 % rozpočtu EÚ. V súčasnosti sú v návrhu Komisie len 3 %.

Program Digitálna Európa by sa mal zvýšiť z 9 200 000 000 eur na 25 000 000 000 eur, aby sa maximalizoval krátkodobý a strednodobý vplyv na zručnosti, umelú inteligenciu a digitalizáciu malých a stredných podnikov v celej EÚ.

Otvorené trhy a spravodlivá globálna konkurencia

Európa musí viesť diskusiu na medzinárodnej úrovni: o reforme Svetovej obchodnej organizácie (WTO), o rokovaniach o digitálnom obchode a o tokoch údajov.

EÚ by mala otvoriť celosvetové trhy pre naše digitálne spoločnosti, podporovať nové nástroje, akým je napríklad medzinárodný nástroj verejného obstarávania.

Kľúčové aspekty digitálnej transformácie

EÚ a vlády členských štátov by sa mali zaviazať vynaložiť aspoň 3 % svojho HDP na výskum a inovácie so zameraním na digitálne technológie. V súčasnej dobe sú to len 2 %, čo je menej, ako vo väčšine hlavných krajín – Kórea (4,5 %), Spojené štáty americké (3,2 %) alebo Čína (2,2 %).

EÚ by mala vybudovať dôveryhodné prostredie pre umelú inteligenciu (AI), ktoré podporuje inováciu a taktiež by sa mala zamerať na reguláciu obmedzených vysokorizikových aplikácií AI. Usmernenia v tejto oblasti a zároveň zdroje potrebujú najmä európske malé a stredné podniky.

V záujme posilnenia našej priemyselnej konektivity musíme uprednostniť budovanie 5G sietí a vysokokapacitných sietí v celej Európe.

Európa by mala byť lídrom k kybernetickej bezpečnosti, no len za predpokladu, že dokáže zaručiť silný a koherentný legislatívny rámec na úrovni EÚ a zabrániť tak fragmentovaným pravidlám.

Podporujeme zavedenie spoločných európskych verejných dátových priestorov pre oblasti ako verejná doprava, zdravie alebo kvalita ovzdušia. To si vyžaduje strategický prístup, ktorý umožní podnikom a orgánom bezpečne zhromažďovať, ukladať, vymieňať, zdieľať a analyzovať údaje.

Zvyšovanie úrovne malých a stredných podnikov a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily

Centrá digitálnej inovácie (Digital Innovation Hubs – DIH) musia zohrávať kľúčovú úlohu pri účasti malých a stredných podnikov na spoločných výskumných programoch pre digitálne technológie.

EÚ by zároveň mala vypracovať štandardizované metriky na meranie rozdielov v digitálnych zručnostiach v jednotlivých členských štátoch. Mala by tiež budovať dátové modely na analyzovanie a predpovedanie budúcich potrieb v tejto oblasti.

Vlády by mali zaradiť digitálne zručnosti do školských či univerzitných osnov.

Ciele trvalej udržateľnosti na riadenie vedúceho postavenia priemyslu

Digitalizácia je kľúčom k zelenej dohode (Green Deal) a môže transformovať naše energeticky náročné sektory. Vieme, že digitalizácia má potenciál znížiť globálne emisie CO2 o 20 %.

EÚ by mala vypracovať ukazovatele výkonnosti na meranie znižovania uhlíkovej stopy, ktoré umožňujú digitálne technológie.

EÚ by taktiež mala vyčleniť osobitné finančné prostriedky na implementáciu digitálnych technológií zameraných na dekarbonizáciu a obehové hospodárstvo.

Dokument si môžete stiahnuť TU.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Medzi členmi ITAS vítame spoločnosť Cognexa

Čítaj viac

Rozhovor s Pavlom Kubánom z našej členskej firmy SCR pre Hospodárske noviny

Čítaj viac

(VIDEO) Pozrite si vystúpenia predstaviteľov našej asociácie na jesennom vydaví konferencie ITAPA 2023

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.