Tempest
Klient: Univerzitná knižnica v Bratislave

Centrálny dátový archív (CDA)

Klient
Univerzitná knižnica v Bratislave
Odvetvie trhu
Vzdelávanie a výskum
Typ Riešenia
Elektronická archivácia
Rok realizácie
2013
Klient
Univerzitná knižnica v Bratislave
Odvetvie trhu
Vzdelávanie a výskum
Typ Riešenia
Elektronická archivácia
Rok realizácie
2013
01.

Zadanie

Cieľom projektu bolo vybudovať komplexný integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybudoval centrálny dátový archív, ktorý v zmysle predpísaných štandardov zabezpečuje uloženie kópií digitálnych objektov v najmenej dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených minimálne 50 km. Lokality sú vybavené príslušným HW i SW vybavením a prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí sú vzájomne prepojené. Súčasťou dátového archívu je aj pasívny sklad pamäťových médií, ktorý je umiestnený v objekte UKB. Tieto ciele vytvárajú bázu pre systematickú podporu digitali-zácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné pamäťové a fondové inštitúcie (PFI).

02.

Riešenie

Životný cyklus dokumentu, štandardy a ochrana

Riešenie poskytuje dlhodobé archivačné služby digitalizovaného alebo digitálneho obsahu v zmysle medzinárodného štandardu OAIS (Open Archival Information System). Hlavnou myšlienkou dlhodobého archívu nie je len uchovanie dát, ale najmä zachovanie ich čitateľnosti a zrozumiteľnosti. CDA sa preto sústreďuje na sledovanie životného cyklu uložených formátov, ich konverziu alebo emuláciu a zároveň na bitovú ochranu. Súčasťou riešenia CDA je aj podpora vkladateľov v rámci výberu a identifikácie formátov vhodných na archiváciu, zabezpečenie legislatívnej podpory pre uchovanie dát a samozrej-me variability pri výbere dát. Súčasťou CDA je aj ochrana duševného vlastníctva v zmysle platnej legislatívy a bezpečnosť uložených objektov.

Redundancia

Každý údaj je uložený na troch nezávislých médiách, ktoré sú umiestnené v troch geograficky oddelených lokalitách. Dve z týchto lokalít sú živé systémy, ktoré môžu plniť požiadavky komunity kladené na služby. Tretia lokalita je bezpečné úložisko vytvorené na dlhodobú ochranu médií.

Kapacita

Hrubá úložná kapacita: 75 PB * Využiteľná úložná kapacita: 25 PB * Očakávané objekty: 381 346 900 * Škálovateľnosť systému: neobmedzená

Kompatibilita s OAIS (otvorený archívny informačný systém)

CDA je vybudovaný ako riešenie, ktoré plne vyhovuje požiadavkám OAIS. Pozostáva z dvoch samostatných archívov, pričom každý z nich vyhovuje OAIS. Tieto archívy fungujú ako spolupracujúce a združené archívy, ktoré ponúkajú plne kompatibilné a uzavreté riešenie. Údaje sú pravidelne synchronizované, čo zabezpečuje stabilnú redundanciu a dostupnosť. Riešenie je pripravené na certifikáciu podľa normy ISO 16363:2012 a prevádzkujúca organizácia je pripravená získať certifikát ISO 27000. Všetky interné procesy sú vytvorené tak, aby rešpektovali a dodržiavali súlad s odporúčaniami a požiadavkami rámca ITIL (knižnica infraštruktúry informačných technológií).

Vysoká flexibilita

Každý člen komunity podpísal s CDA formálnu dohodu o zadávaní údajov. Táto dohoda obsahuje formáty údajov, validácie, konverzie a podrobnosti o spracovaní údajov, ktoré sú šité na mieru konkrétnym potrebám každého člena. Tieto podrobné údaje sa neskôr premieňajú na konkrétny archivačný profil.

Logistika

Údaje je možné zadávať cez internet (online) alebo prostredníctvom špecializovaného logistického systému, ktorý sa poskytuje ako súčasť riešenia CDA. Zásielka získava záruku vhodných podmienok prostredia pre prepravované médiá a správnej manipulácie a ochrany médií. Logistický systém ďalej poskytuje vhodné balenie médií a správne označenie balenia. Logis-tický systém sa orientuje na manipuláciu s magnetickými páskami, no riešenie je dostatočne otvorené na zavedenie nových dátových nosičov podľa potrieb v budúcnosti.

Bezpečnosť

Všetka online komunikácia externých subjektov je chránená šifrovaním a všetky citlivé operácie sú chránené dvojfaktorovou autentizáciou. CDA prevádzkuje svoj vlastný certifikačný orgán, ktorý ponúka služby PKI (infraštruktúry verejných kľúčov) všetkým členom určenej komunity. Riešenie CDA ďalej implementuje stabilné mechanizmy pre podpisovanie digitálneho obsahu a tak zaručuje vysokú konzistentnosť a autentickosť údajov.

Ochrana údajov

Okrem niekoľkonásobnej redundancie údajov na fyzickej úrovni CDA aplikuje moderné a technologicky vyspelé zásady logic- kej ochrany údajov, vďaka ktorým zabezpečuje dlhodobé zachovanie údajov z hľadiska dostupnosti, kvality a spoľahlivosti. Nastaviteľné postupy spracovávania založené na plug-in architektúre ponúkajú rozšíriteľnosť a budúce zlepšenie využiteľnosti. Rovnaké zásady sa aplikujú na periodické LTP procesy (procesy dlhodobej potenciácie), riadenie formátu, plánovanie uchovania a zhodnotenie rizík. Vďaka moderným nástrojom na riadenie plánov na uchovávanie ponúkajú riešenia svoj vlastný systém pre riadenie formátov údajov. Tento nástroj zhromažďuje informácie o formátoch spracovávaných v archívoch z rôznych zdrojov a externých databáz a umožňuje manuálne vyhodnocovanie a spracovávanie formátov, ktoré sú obzvlášť nové a nie sú všeobecne známe. Systém takisto umožňuje riadenie celého životného cyklu formátu od fázy plánovania až po koniec životnosti daného formátu a jeho konverziu.

Vyspelé technológie

Riešenie CDA je vybudované na vyspelých technológiách s využitím všetkých moderných zásad a architektúr, ktoré sa využívajú na spracovávanie objemných údajov. Hlavným zámerom tohto prístupu je zaručiť budúce zlepšovanie riešenia, ktoré bude schopné naplniť budúce potreby rastu, rozšírenia a modernizácie. Hlavnými cieľmi počas budovania architektúry bolo zaručenie modularity, škálovateľnosti, robustnosti a rozšíriteľnosti.

Otvorený systém

Riešenie CDA je vybudované ako otvorený systém a je kombináciou open source (otvoreného zdroja) a nástrojov na podnikovej úrovni.

03.

Výsledok

Hlavným prínosom projektu je dlhodobé uchovanie a ochrana kultúrneho dedičstva, v niektorých prípadoch nenahra-diteľného rozsahu a významu, pre budúce generácie. V nemalej miere je prínosom aj inštitucionalizácia dlhodobého digitálneho archívu spĺňajúceho medzinárodné normy a štandardy v oblasti. Prínosom je definovanie legislatívneho, procesného a metodického rámca pre dlhodobé uchovanie digitálnych objektov, ich sprístupňovania a spracovania. V priebehu realizácie projektu sa tvorí komunita odborníkov pre oblasť digitalizácie a uchovania digitálnych objektov, ktorej know-how významne prispeje k rozvoju využitia danej oblasti pre širokú verejnosť. Realizáciou tohto projektu sa Slovensko dostáva na špičku v oblasti dlhodobého uchovania digitálnych dát v rámci EÚ.
Benefity:
— jednotná, štandardizovaná metodika (OAIS) a technologické prostredie pre spracovanie a ukladanie digitálnych záznamov
— trojnásobná redundancia dát v geograficky oddelených lokalitách
— validácia, kontrola kvality a viacnásobná ochrana dát na všetkých úrovniach operácií
— flexibilita formátov ukladaných dát prispôsobená požiadavkám jednotlivých vkladateľov
— flexibilita vkladania údajov (on-line alebo prostredníctvom logistického riešenia)
— riešenie je pripravené na certifikáciu podľa normy ISO 16363:2012 a prevádzkujúca organizácia je pripravená získať certifikát ISO 27000

Centrálny dátový archív (CDA)

381+ miliónov
očakávaný objem uložených objektov
150TB
celková hrubá priepustnosť pre spracovanie obrovského objemu dát

Ste členom ITAS a nemáte tu svoju Case study?

Dajte nám o tom vedieť, ozveme sa vám a spoločne ju na web doplníme.

Napíšte nám.

Ste zákazník a nenašli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť a pomôžeme vám dodať tú správnu Case study od našich členov.

Napíšte nám

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.