SCR technologies
Klient: Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. / BSS Praha s.r.o.

Magna – Picker line

Klient
Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. / BSS Praha s.r.o.
Odvetvie trhu
Doprava a logistika
Typ Riešenia
Mobilné riešenia,
Vývoj softvéru na zákazku
Rok realizácie
2019
Dĺžka realizácie
8 mesiacov
Klient
Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. / BSS Praha s.r.o.
Odvetvie trhu
Doprava a logistika
Typ Riešenia
Mobilné riešenia,Vývoj softvéru na zákazku
Rok realizácie
2019
Dĺžka realizácie
8 mesiacov
01.

Zadanie

Cieľom projektu je zabezpečenie jednej fázy vo výrobnom procese Just-In-Sequence systému v automobilovom prostredí.
Konkrétne sa jedná o fázu preberania (pickovania) súčiastok z priebežne doplňovaného skladu súčiastok do vozíkov, v ktorých sú tieto súčiastky doručované do montážnych liniek nárazníkov, kde sa pevne spoja a vytvoria tak hotový nárazník podľa špecifikácie objednávateľa.

V rámci procesu pickovania existujú slabé miesta, ktoré sú vo svojej podstate komplexné, ktoré vnášajú do procesu chybovosť alebo proces spomaľujú. Týmito slabými miestami je napríklad orientácia v sklade plnom súčiastok, prebratie správnej súčiastky, správneho počtu súčiastok a synchronizácia s procesom montáže.

02.

Riešenie

01. Project

Picker line uľahčuje a urýchľuje proces pickovania aj s následným napojením na samotný výrobný proces, kde zabezpečuje aj kriticky dôležité kroky pre úspešnú produkciu nárazníkov. Uľahčenie a urýchlenie pickovania sa realizuje najmä vďaka svetelnej LED navigácii, ktorá pickerovi ukazuje miesto, odkiaľ má súčiastku zobrať a aj mu signalizuje, koľko kusov súčiastky má zobrať.
Projekt pozostáva zo samostatne bežiacich aplikácií, ktoré medzi sebou komunikujú a aktérov, ktorí s projektom budú pracovať.

02. Komponenty platformy inteligentného skladu

LED kontrolér
- Ovláda svetelnú signalizáciu v regáloch podľa inštrukcií, ktoré dostáva z aplikačného serveru. Rovnako ovláda aj svetelnú signalizáciu vozíka, inštrukcie dostáva priamo z tabletu.
RF RC kontrolér
- Prijíma RFID signály používané pickerom a deleguje ich na aplikačný server, kde sa už aplikačná logika stará o konkrétne kroky.
Stino obrazovky
- Sú umiestnené v centrálnom monitoringu a zobrazujú stavy objednávok a vozíkov. Na jednom paneli sa zobrazujú objednávky, ktoré čakajú na pridelenie a následnú kompletizáciu a práve sa kompletizujúce objednávky. Na druhom paneli sa zobrazujú hotové a práve kompletizované objednávky. Na poslednom paneli je prehľad informácií o pickovacích vozíkoch.
Integračné API
-Zabezpečuje prepojenie komponentov bežiacich mimo aplikačného servera komunikujúcich rôznymi formami.
Backend API
- Obsahuje aplikačnú logiku, ktorá monitoruje stav systému, zabezpečuje získavanie, ukladanie a poskytovanie údajov, interaguje s komponentami užívateľskej platformy.
Databáza
- Ukladá a poskytuje uložené informácie a štatistické operácie.
Existujúci systém (JIS)
- Je zdrojom údajov pre celý systém. Z neho sa načítavajú údaje o položkách, objednávkach a stave výroby, na základe ktorého sa vysviecujú vypickované vozíky v nádraží a vo výrobnom parkovisku pickovacích vozíkov.

03. Komponenty užívateľskej platformy

RFID zariadenie (picker)
- Je to vysielač RFID signálov, ktorý má picker pripevnený na ruke. Pomocou tohto vysielača picker interaguje so systémom, kde sa prihlasuje do pracovnej zmeny alebo potvrdzuje zobratie položky z objednávky.
Signály vysielané zariadením sú spracúvané v RF RC kontroléri, ktorý zabezpečí delegáciu týchto signálov na aplikačný server, kde sa už aplikačná logika postará o konkrétnu akciu.
Picker aplikácia (mobilná aplikácia)
- Jedná sa o natívnu aplikáciu, ktorá bude spúšťaná na mobilnom zariadení pripevnenom k vozíku, na ktorý picker kompletizuje objednávku.
Aplikácia komunikuje s backendom prostredníctvom wifi pripojenia, odkiaľ si načítava údaje o priradenej objednávke a jej položkách.Tieto informácie následne pickerovi zobrazuje a umožňuje mu zobraziť si detail položky pre prípad nejakej nejasnosti.
Registračný terminál (mobilná aplikácia)
- Aplikácia je natívna a beží na tablete, ktorý je pevne umiestnený v priestore Supermarketu. Podstatou je spárovanie pickerovej osoby a RFID zariadenia, ktoré bude počas pracovnej zmeny používať. Mimo toho je túto aplikáciu možné využiť ako minimalistický dochádzkový systém, kde sa eviduje pickerov reálne odpracovaný čas.
Admin aplikácia
- Podobne ako mobilná aplikácia terminál, je aj admin aplikácia webovou aplikáciou, ktorá sa využíva na správu položiek, osôb, konfiguráciu systému a prehľad štatistík.

04. Technológie a infraštruktúra

Softvérové technológie
- Navrhnuté riešenie sú zhotovené pomocou bežne používaných open-source technológií najnovších verzií. Implementácia bude rovnaká pre všetky prostredia - vývojárske, testovacie a produkčné.
Backend API / Integračné API
• Development o Java 8+, Spring Boot 2+, Spring 5+, Apache Kafka, Maven, Spring Data, Spring Security, REST
• Application servers o Tomcat (Wildfly), Nginx
• Databázy o MySQL/MariaDB 5.7+ (sql) o Elasticsearch 5+ (nosql) o Redis
Picker aplikácia a aplikácia pre Registračný terminál
• Android native mobile application o Android SDK / Java / Android version 5.0 a novšie
Web Admin aplikácia
• Angular, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, Bootstrap
• Podporované prehliadače - Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer 11 a novšie
DevOps - prostredia
- V rámci oddelenia prístupov, údajov a iných obáv navrhujeme rozdeliť projekt z pohľadu prostredí nasledovne:
Produkčné prostredie
• používané koncovými používateľmi s reálnymi údajmi
Testovacie prostredie
• používané používateľmi, testermi a vývojármi na odskúšanie a pripomienkovanie aktuálnej verzie
• pre časté a pravidelné nasadzovanie nových verzií a simulovanie produkčného prostredia
• s rovnakým nastavením ako produkčné prostredie
Vývojové prostredie
• používané interným tímom pre odskúšanie každodenných zmien
DevOps - nástroje
- Uvádzame zoznam nástrojov, ktoré plánujeme použiť počas implementácie projektu.
• Verzovanie zdrojových kódov o GitLab / GIT
• Dokumentácia REST rozhrania o Swagger
• CI (Continuous Integration) o Bamboo o Artifactory o Ansible o Sonar
• Zostavovanie a nasadzovanie mobilnej aplikácie pre Android
o Zostavovanie pre každé prostredie
o store related tools for certifications / provisioning management
o store related tools for release management
• Monitorovanie prác a zdieľanie informácií
o JIRA
o Confluence

03.

Výsledok

Projekt poskytuje zprehľadnenie a zefektívnenie procesu pickovania optimalizáciou trasy do tvaru U. Zníženie chybovosti vysvietením pozície, kde sa požadovaná súčiastka nachádza. Ďalšou pridanou hodnotou je aj kontrola pomocou rádiofrekvenčných hodiniek a tabletov pripevnených na pickovacích vozíkoch, pomocou ktorých picker interaguje so systémom a potvrdzuje rôzne akcie. Týmto spôsobom sa skracuje aj výcvik nových pickerov. Projekt poskytuje aj štatistiky a hlásenia umožňujúce ďalšiu optimalizáciu procesov a prehľady výkonnosti jednotlivých pickerov.
Už po niekoľkých mesiacoch od nasadenia klient evidoval nárast počtu vybavených objednávok o viac ako 27%.
Rovnako sa výrazne znížila chybovosť pri vybavovaní objednávok, z pôvodných 15,6% na 0,82%.

Magna
-
Picker line

27%
Zvýšenie počtu vybavených objednávok
0.82%
Zníženie chybovosti pri vybavovaní objednávok z pôvodných 15,6%

Ste členom ITAS a nemáte tu svoju Case study?

Dajte nám o tom vedieť, ozveme sa vám a spoločne ju na web doplníme.

Napíšte nám.

Ste zákazník a nenašli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť a pomôžeme vám dodať tú správnu Case study od našich členov.

Napíšte nám

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.