Tempest
Klient: Slovak Telekom

Efektívnejšia a rýchlejšia platforma pre vývoj Magio aplikácií

Klient
Slovak Telekom
Odvetvie trhu
Telekomunikácie
Typ Riešenia
Telekomunikačné služby,
Vývoj softvéru na zákazku
Klient
Slovak Telekom
Odvetvie trhu
Telekomunikácie
Typ Riešenia
Telekomunikačné služby,Vývoj softvéru na zákazku
01.

Zadanie

Slovak Telekom si kládol za cieľ zníženie nákladov a vytvorenie novej platformy pre urýchlenie vývoja webových, mobilných a IPTV aplikácií s prepojením na službu Magio. Okrem prechodu na vyššiu verziu Mediaroom, obohatenia MCore2 o streamingovú a transcodingovú službu patrilo medzi kľúčové ciele projektu aj sprístupnenie nových foriem interakcie so zákazníkom – zasielanie správ a notifikácií i ďalších štandardných služieb. Z požiadaviek mimo funkcionality sa kládol dôraz najmä na zlepšenie používateľských skúseností a celkové zrýchlenie platformy. V rámci prebudovania MCore bolo potrebné začleniť aj niekoľko existujúcich a nových aplikácií. Technológie neboli zo strany zadávateľa striktne definované, no požadovala sa vyššia stabilita a súdržnosť novej verzie platformy.

02.

Riešenie

01.

Úspešné dokončenie stanoveného cieľa si vyžadovalo niekoľko realizačných fáz. V prvom kroku bol potrebný detailný návrh novej platformy s dôrazom na zachovanie existujúcich komponentov a vlastností. Identifikovali sme niekoľko rizík, ktoré bolo potrebné v implementačnej fáze eliminovať. Jedným z nich bolo technologicky nesúrodé prostredie. Keďže Slovak Telekom využíva IPTV platformu od spoločnosti Microsoft, jasnou voľbou sa stali technológie od rovnakej spoločnosti, ktorými sme nahradili okrem iného OS Linux, Apache a PHP. Zvolili sme OS Windows Server 2008, pre aplikačné jadro .NET framework, pre webové aplikácie ASP.NET MVC a pre encoding MS Expression Encoder. Prvý krok bol ukončený spoločným konsenzom zadávateľa a zhotoviteľa a zadefinovaním presného rozsahu naplánovaných úloh.

02.

V ďalšom kroku sme pristúpili k samotnej implementácii jednotlivých komponentov. Boli stanovené priority pre jednotlivé časti s dôrazom na požadované termíny uvedenia do prevádzky. Implementačná fáza bola rozdelená na ďalšie dve etapy. Uzavretie prvej etapy si vyžadovalo spustenie produkčnej prevádzky pripravených modulov a zároveň mala sčasti nahradiť predchádzajúce riešenie. Bolo potrebné nastaviť systémy tak, aby boli schopné prevádzkovať dva navzájom odlišné systémy na dočasne zdieľanej platforme. Na uzavretie druhej etapy sme prebudovali a vytvorili niekoľko samostatných aplikácií, ktoré sú súčasťou celkového MCore2 projektu a predstavujú už konkrétne cloud aplikácie.

03.

Výsledok

Aplikačný cloud MCore2 zrýchlil jadro systému pre webové služby aplikácie Magio, zjednodušil a sprístupnil vývoj nových aplikácií a znížil náklady na prevádzku. Z hľadiska používateľských skúseností prinieslo pozitívne reakcie najmä lepšie používateľské rozhranie, celkové zrýchlenie platformy, vynovené EPG (Electronic Program Guide) a ďalšie nové zlepšenia. Implementáciou nových rozhraní v module EPG bolo možné vytvoriť externé aplikácie pre mobilné zariadenia s kompletnou funkcionalitou správy nahrávok, vyhľadávania a zobrazovania programu zákazníkom. Transcoding modul umožňuje konverziu ľubovoľných video a audio súborov na preddefinované formáty podporované na všetkých dostupných zobrazovacích zariadeniach, ktoré poskytuje Slovak Telekom svojim zákazníkom. Implementáciou autorizačného a autentifikačného modulu sme vytvorili priestor na individuálnu identifikáciu zákazníkov a členov domácnosti. Dostupnosťou WebService rozhraní budovaných v zmysle SOA (Service Oriented Architecture) princípov sme pri väčšine implementovaných komponentov sprístupnili ich funkcie aj ďalším dodávateľom, ktorí sa rozhodli stavať svoje riešenia na iných platformách. Zjednotenie technologickej základne nástrojmi od spoločnosti Microsoft prinieslo vyššiu kohéziu a stabilitu platformy.
„Slovak Telekom vybral spoločnosť Tempest za dodávateľa modernizácie prostredia MCore, ktoré poskytuje aplikácie pre digitálnu televíziu Magio. Zákazníci Slovak Telekomu môžu benefitovať najmä z rozšírených možností ovládania aplikácií Magio TV a z nových interaktívnych služieb, ktoré výrazným spôsobom zvýšia komfort i možnosti zákazníkov pri využívaní Magio televízie. Úspešná spolupráca so spoločnosťou Tempest v projekte modernizácie prostredia MCore nám umožní urýchliť vývoj aplikácií pre Magio a znížiť náklady potrebné na ich vývoj.“ zhodnotil projekt Peter Žigmund, senior manažér inovácií služieb a sietí, Slovak Telekom.
„Z pohľadu vývoja aplikácie išlo o výnimočný projekt. Riešenie podobného typu, rozsahu a funkcionality určené širokej verejnosti, užívateľom Magio TV, nie je na slovenskom trhu až také bežné. Striktne nastavené krátke iteračné cykly dodávok softvéru si vyžadovali maximálnu kvalitu práce s dôrazom na nulovú chybovosť riešenia po nasadení. Projekt preveril niekoľko vrstiev našej softvérovej divízie, počnúc analýzou, návrhom cez vývoj, testovanie, nasadenie, projektový manažment až po postimplementačnú podporu. Sme radi, že projekt nehodnotíme ako úspešný len my a zadávateľ, ale aj koncoví zákazníci Slovak Telekomu, ktorí už dnes môžu využívať jeho pridanú hodnotu.“ hodnotí Alojz Časný, Head of Special Development, TEMPEST.

Ste členom ITAS a nemáte tu svoju Case study?

Dajte nám o tom vedieť, ozveme sa vám a spoločne ju na web doplníme.

Napíšte nám.

Ste zákazník a nenašli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť a pomôžeme vám dodať tú správnu Case study od našich členov.

Napíšte nám

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.