MIM
Klient: štát

Centrálna správa referenčných údajov (CSRÚ)

Klient
štát
Odvetvie trhu
Verejná a štátna správa
Typ Riešenia
Platformové služby (SAP,
Oracle,
Microsoft,
Open Source...)
Rok realizácie
2017
Klient
štát
Odvetvie trhu
Verejná a štátna správa
Typ Riešenia
Platformové služby (SAP, Oracle, Microsoft, Open Source...)
Rok realizácie
2017
01.

Zadanie

Hlavným zámerom a výzvou bolo pripraviť návrh a vybudovať informačný systém pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRÚ). V zmysle platnej legislatívy o e-Governmente vybudovať centrálny systém správy a zdieľania spoločných údajov.

02.

Riešenie

Predmetom realizácie Informačného systému CSRÚ bolo v spolupráci so spoločnosťou DXC Technology Slovakia, s.r.o. vytvorenie platformy a univerzálnych elektronických služieb na dátovú integráciu systémov verejnej správy. Aplikačné služby umožňujú referencovať, stotožňovať a synchronizovať referenčné údaje, konsolidovať dáta z viacerých zdieľaných registrov a realizovať služby zabezpečenia kvality údajov (Data Quality).
V praxi to znamená zdieľanie a vymieňanie si dát vo verejnej správe a medzi orgánmi verejnej správy navzájom. Občan alebo firma poskytne štátu údaje iba raz. Ďalšie úkony urobia za neho informačné systémy jednotlivých inštitúcií, ktoré údaje zdieľajú využívaním integrácie na služby systému Centrálnej správy referenčných údajov.

Implementácia v prvej fáze bola realizovaná od vybudovania platformy po nasadenie pilotného riešenia pre vybrané subjekty z oblasti daňovo-odvodového a sociálneho systému. Následne boli v IS CSRÚ implementované dátové integrácie subjektov zdravotného poistenia, dátového centra obcí a miest a rezortov školstva, práce a sociálnych vecí, spravodlivosti, kultúry, vnútra, životného prostredia a hospodárstva.

Základné architektonické komponenty IS CSRÚ sú na aplikačnej a infraštruktúrnej úrovni implementované v prostredí vládneho cloudu.
Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov je postavený na softvérovej platforme TALEND, pričom boli nasadené moduly:
• Dátovej integrácie a ETL (DI)
• Dátovej kvality (DQ)
• Systémových integrácii (ESB) a
• Manažmentu kmeňových dát (MDM)

03.

Výsledok

Prínosy a benefity riešenia

Realizáciou projektu Centrálnej správy referenčných údajov sa podarilo vybudovať aplikačnú a technologickú platformu modulu úradnej komunikácie - dátovej časti a integrácie údajov, ktorá umožňuje napĺňanie princípu „Jedenkrát a dosť“ z pohľadu výmeny informácií, ktoré občania alebo podniky poskytujú verejnej správe. Súčasne bola implementovaná jednotná metodika procesnej a dátovej integrácie údajov.
Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti na Slovensku s podporou platformy Talend
V septembri 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil projekt OverSi. Len za pár mesiacov fungovania priniesol občanom tento prvý antibyrokratický portál odbúranie povinnosti získavať a predkladať dokumenty v približne 150 správnych konaniach a šetrí nielen ich čas, ale aj peniaze.
Občania už nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, či výpisy z listu vlastníctva katastrálneho územia, od januára 2019 ani výpisy z registra trestov. Výhľadovo sa pripravuje ďalšie odbúravanie byrokracie rozšírením o potvrdenia o splnení odvodových povinností, o návšteve školy a sociálnych dávkach.
Údaje pre portálovú časť OverSi - Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov sú poskytované modulmi vybudovanými na platforme TALEND.
Projekt s názvom OverSi sa stal víťazom Ceny ITAPA 2018. Cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4 bola udelená už po druhýkrát.

Ste členom ITAS a nemáte tu svoju Case study?

Dajte nám o tom vedieť, ozveme sa vám a spoločne ju na web doplníme.

Napíšte nám.

Ste zákazník a nenašli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť a pomôžeme vám dodať tú správnu Case study od našich členov.

Napíšte nám

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.