IT Asociácia Slovenska
Cukrová 14,
811 08 Bratislava

Tel.č.: +421 903 433 345
itas@itas.sk

Prezident: Mário Lelovský, prezident@itas.sk
Tajomník: Gustáv Budinský, budinsky@itas.sk