Koronavírus: Aktuálne platné opatrenia z vyhlášky ÚVZ (od 22. 3.)

Pozrite si aktuálny prehľad opatrení ÚVZ. S účinnosťou od pondelka 22. 3. 2021 sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na: prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým … Čítať ďalej Koronavírus: Aktuálne platné opatrenia z vyhlášky ÚVZ (od 22. 3.)