Odborné články 16.1.2020

AKTUALIZOVANÉ 17. 1: Pripomenkovanie štúdií uskutočniteľnosti k verejným IT projektom (január 2020)

Prinášame aktuálny prehľad štúdií uskutočniteľnosti k IT projektom. Štúdie je možné pripomienkovať prostredníctvom zverejnených e-mailových adries (aktualizované 17. 1.)

Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA

Štúdia: https://www.apa.sk/verejne-pripomienkovanie/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-rozvoj-rizikovej-analyzy-a-implementacia-antifraudoveho-systemu-v-agendovych-is-ppa/9564?start
Pripomienky: na e-mailovú adresu peter.lukac@apa.sk do 22. januára 2020, 16:00 hod


Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredí PPA

Štúdia: https://www.apa.sk/verejne-pripomienkovanie/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-zvysenie-urovne-informacnej-a-kybernetickej-bezpecnosti-v-prostredi-ppa/9563?start
Pripomienky: na e-mailovú adresu peter.lukac@apa.sk do 22. januára 2020, 16:00 hod


Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Štúdia: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4002:pripomienkovanie-k-vyzve-lepie-vyuivanie-udajov-intituciami-verejnej-spravy-opii-2019710-dop&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62
Pripomienky: na adresu peter.duris@uvzsr.sk  do 21. 1. 2020 do 17:00


Dynamický architektonický model governmentu

Štúdia: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-projektu-dynamicky-architektonicky-model-governmentu/
Pripomienky: na e-mailovú adresu: juraj.vlcek@vicepremier.gov.sk do štvrtka 23. 1. 2020 do 15:00.


Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení

Štúdia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/verejne-pripomienkovanie.html?page_id=14854 
Pripomienky: na e-mailovú adresu pavol.tanuska@stuba.sk do 20. 1. 2020, 16:00 hod.


Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia   

Štúdia: http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/ePN_podklady.zip
Pripomienky:
na emailovú adresu: michaela.kastlerova@nczisk.sk do 20. januára 2020


tZdravie – rozšírenie eZdravia o telemedicínske služby

Štúdia:  http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/tZdravie_podklady.zip  
Pripomienky:  na emailovú adresu: michaela.kastlerova@nczisk.sk do 20. januára 2020


Lepšie využívanie údajov Nitrianskeho samosprávneho kraja

Štúdia:  https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11376
Pripomienky: do 20. 01. 2020 do 15:00  na adresu agnesa.cechova@unsk.sk


Digitálna inklúzia vo vzdelávaní – platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím

Štúdia: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-jan2020
Pripomienky:  
na e-mailovú adresu: pripomienky@tuke.sk do 20. 1. 2020

 

 

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Členovia ITAS: Funkčné IT a komunikačné služby potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým, sme k dispozícii na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky

Čítaj viac

(AKTUALIZOVANÉ 26. 3.) Koronavírus: IT firmy počas karantény uľahčujú žiakom prístup k online učivu, zdarma poskytujú nástroje na zabezpečenie telekonferencií

Čítaj viac

Výsledky prieskumu: Firmy na Slovensku majú o AI technológie intenzívny záujem

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.