Úvod Poslanie a ciele

Poslanie a ciele

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Asociácia bola založená v septembri 1999, v súčasnosti združuje viac ako 100 členských spoločností, ktoré spolu zamestnávajú takmer 30-tisíc ľudí.

ITAS je najväčším kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov, členom Združenia podnikateľov Slovenska a zastupuje Slovenskú republiku v nadnárodnej asociácii DigitalEurope, ktorá združuje všetky významné svetové IT firmy a profesijné organizácie.

Funkcie a ciele IT Asociácie Slovenska:

  • Aktívne prispievať k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou informačno-komunikačných technológií do života.
  • Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti.
  • Podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa  informačných a komunikačných technológií.
  • Podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy.
  • Vysvetľovať možnosti informačných a komunikačných technológií pre sproduktívnenie fungovania  verejného a súkromného sektora.
  • Hájiť záujmy informačno-komunikačného priemyslu na Slovensku.