Pri hodnotení projektov v Red Flags musí byť počuť aj hlas skúsených IT odborníkov,...

IT Asociácia Slovenska chce aktívne vstupovať do odbornej diskusie k hodnoteniu informatizačných projektov zahrnutých v iniciatíve Red Flags, dohodla sa na tom na pracovnom stretnutí...

(FOTO) IT FITNESS TEST 2017: Poznáme výsledky veľkého testovania digitálnych zručností Slovákov

Aj v tomto ročníku veľkého IT testovania si záujemcovia mohli preveriť, ako sú na tom so svojimi digitálnymi zručnosťami, vedomosťami o internete, sociálnych sieťach či prácou...
video

Kick off meeting IT Akadémie aj za účasti prvého viceprezidenta ITAS Mária Lelovského

IT Asociácia Slovenska je dôležitým partnerom pre pozitívne zmeny vo vzdelávaní, aktívne podporuje projekt IT Akadémie. Už 13. novembra 2017 o 10:00 sa v sále...

Digitálna Koalícia, jej fungovanie a princípy

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode stálo už 21 členov, ktorí do projektu priniesli 87 záväzkov, ktoré potvrdili podpisom zakladajúceho...

IT Asociácia Slovenska si na Mimoriadnom valnom zhromaždení zvolila nových členov vedenia

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktorú tvoria najvýznamnejšie spoločnosti odvetvia informačných a komunikačných technológií, na včerajšom zasadnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia volilo nového prezidenta, prvého viceprezidenta,...

Keď sa nezmení prístup vlády vo vzdelávaní IT špecialistov, Slovensko sa z technologickej krajiny...

Zástupcovia viacerých odvetví a akademického sektora sa zhodli, že ak vláda nezmení prístup v podpore vzdelávania IKT sektora, nebude mať Slovensko dostatočný ľudský kapitál na realizáciu...

Druhá šanca pre vysokoškolákov, ktorí sa neuplatnili na trhu práce

Kde hľadať itéčkarov, ktorých budú firmy potrebovať čoraz viac. IT Asociácia Slovenska dlhodobo poukazuje na nedostatok IT špecialistov, ktorých v súčasnosti chýba najmenej 10 tisíc a je reálny...