Úvod Podmienky členstva

Podmienky členstva

Členom IT Asociácie Slovenska sa môže stať každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a ktorá súhlasí s poslaním Asociácie.

Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením ročného členského príspevku na účet IT Asociácie Slovenska vo výške a za podmienok určených valným zhromaždením a schválením členstva prezídiom Asociácie.

Firma do 20 zamestnancov 20 – 1000 zamestnancov nad 1000 zamestnancov
zápisné 200 € 500 € 1.000 €
členské 500 € 2.000 € 1.500 € + počet zamestnancov/1€

 

Prílohou písomnej prihlášky musí byť kópia výpisu z obchodného registra, profil firmy a odporúčania 2 členov ITAS.

Prihláška ITAS formulár [PDF]