Všetky novinky

IT Asociácia Slovenska si na Mimoriadnom valnom zhromaždení zvolila nových...

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktorú tvoria najvýznamnejšie spoločnosti odvetvia informačných a komunikačných technológií, na včerajšom zasadnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia volilo nového prezidenta, prvého viceprezidenta,...

Keď sa nezmení prístup vlády vo vzdelávaní IT špecialistov, Slovensko sa...

Zástupcovia viacerých odvetví a akademického sektora sa zhodli, že ak vláda nezmení prístup v podpore vzdelávania IKT sektora, nebude mať Slovensko dostatočný ľudský kapitál na realizáciu...

Druhá šanca pre vysokoškolákov, ktorí sa neuplatnili na trhu práce

Kde hľadať itéčkarov, ktorých budú firmy potrebovať čoraz viac. IT Asociácia Slovenska dlhodobo poukazuje na nedostatok IT špecialistov, ktorých v súčasnosti chýba najmenej 10 tisíc a je reálny...

Pozvánka na Mimoriadne Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska

Pozývam Vás na Mimoriadne Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktoré sa uskutoční dňa 21.júna 2017 o 14:00 hod,  v hoteli NH Gate One v Bratislave,...

IT v prvom rade: Ako sa technológie stávajú nevyhnutnou podmienkou prosperity...

Info-komunikačné technológie odjakživa slúžili hlavne na to, aby zefektívnili procesy a zvýšili produktivitu ľudí. Dnes sa však mnohé podniky menia na technologické firmy, v...