IT Asociácia Slovenska

je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb.

Funkcie IT Asociácie Slovenska

Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti a podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií. Podporovať slovenské IT fimy pri ich expanzii na zahraničné trhy.

Kontakt

IT Asociácia Slovenska

Cukrová 14
811 08 Bratislava
budinsky (at) itas.sk
+421 903 433 345

IT Fitness test 2015 už absolvovalo vyše 10.000 Slovákov

IT Fitness test umožňuje záujemcom overiť ich zručnosti v oblasti využívania informačných technológií. Možnosť získať certifikát o absolvovaní testu využilo tento rok už vyše 8800 študentov a žiakov. Môžu ho využiť na vlastné zlepšenie a doplnenie si IT vedomostí alebo priamo pri uplatnení sa na trhu práce - uchádzači o zamestnanie ho môžu priložiť k svojmu životopisu pri zasielaní žiadostí o prijatie do zamestnania.

Stránky

Subscribe to IT Asociácia Slovenska RSS

AKTÍVNE SA ZAPOJTE DO ROZVOJA IT ODVETVIA NA SLOVENSKU.

STAŇTE SA ČLENOM IT ASOCIÁCIE SLOVENSKA.

PODMIENKY ČLENSTVA